Verkkokurssi digiosaamisen kehittämiseen
Uutta osaamista

Verkkokurssi digiosaamisen kehittämiseen

Opiskele digitaitoja omaan tahtiisi maksuttomalla ja kaikille avoimella verkkokurssilla. Suoritustesi perusteella voit myös ansaita digitaalisia osaamismerkkejä.

Digitalisaatio edellyttää meiltä jatkuvaa uuden oppimista esimerkiksi tiedonhaussa, tiedon muokkaamisessa ja sen jakamisessa. Nyt näitä taitoja on mahdollisuus opiskella itsenäisesti, omaan tahtiin maksuttomalla ja kaikille avoimella SnellmanEDUn toteuttamalla Digiosaamisen perusteet -verkkokurssilla.

Digitaidot on jaettu kurssilla kolmeen taitotasoon: aloitteleva käyttäjä, peruskäyttäjä ja hyötykäyttäjä.

Lähtötesti kertoo, mistä aloittaa

Opiskelun voit aloittaa tilaamalla itsellesi kurssitunnukset Digiosaamisen perusteet -verkkokurssille. TIEKE on toteuttanut verkkokurssin alkuun lähtötasotestin, joka ohjaa sinut aloittamaan verkkokurssin oikealta tasolta.

Lähtötasotestin tekeminen vie vartin verran aikaa ja testi sisältää kysymyksiä kaikilta verkkokurssin kolmelta tasolta. Kysymykset ja vastausvaihtoehdot kannattaa lukea huolellisesti – jo testin tekeminen on osa oppimisprosessia.

Testin tekemisen jälkeen saat suosituksen tasosta, jolta sinun kannattaa aloittaa Digiosaamien perusteet -verkkokurssi. Vaikka suositus olisi aloittaa kurssi ”ylemmiltä” tasoilta, uskomme, että jokainen löytää paljon kiinnostavaa sisältöä jokaiselta osaamistasolta.

Lue, katsele, kuuntele ja tee – monipuolista opiskelua

Digiosaamisen perusteet -kurssi tarjoaa helpon mahdollisuuden opiskella digitaitoja omaan tahtiin itselle sopivassa paikassa. Verkkokurssilla perehdytään yleisimpien digitaalisten laitteiden ja palveluiden käyttöön havainnollisten esimerkkien kautta.

Kurssi sisältää kolme taitotasoa (aloitteleva käyttäjä, peruskäyttäjä, hyötykäyttäjä). Kukin taitotaso sisältää viisi osioita digitaitotasojen mukaisesti. Osiot koostuvat opiskeltavasta sisällöstä ja tehtävistä. Jokaisen osion lopuksi on tentti, jonka voi tarvittaessa suorittaa useampaan kertaan. Opiskelumateriaali sisältää niin luettavaa, kuunneltavaa kuin katseltavaakin materiaalia, joten opiskelu on vaihtelevaa ja mielekästä.

Verkkokurssin aikana voi helposti myös palata aiemmin opiskeltuihin sisältöihin kerratakseen keskeisiä sisältöjä. Kurssilla voit seurata omaa edistymistäsi visuaalisen etenemispalkin avulla.

Osaaminen tunnustetaan osaamismerkein

Kunkin taitotason (aloittelija, peruskäyttäjä, hyötykäyttäjä) jälkeen osallistuja tekee tasotestin. Hyväksytystä tasotestistä saa digitaalisen osaamismerkin.

Kuva: Digiosaamisen perusteet -verkkokurssin digitaaliset osaamismerkit

Osaamismerkit kerätään omaan ”osaamismerkkipassiin” eli maksuttomaan Open Badge Passporttiin. Ansaittuja merkkejä voi Passportin kautta jakaa mm. linkkeinä, sivuina tai some-jakoina eteenpäin. Jokainen osaamismerkki sisältää metadataa, josta näkee osaamiskriteerit, joiden perusteella merkki on ansaittu.

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa
Digikyvykkyys

Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa

Harrastustoiminnan tietosuojaan liittyvä ohjeistava materiaalipaketti on julkaistu tällä viikolla osoitteessa tietosuojaharrastuksissa.fi. Sivuston materiaaleja on kehitetty syksystä 2022 alkaen tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn yhteisessä GDPR4CHLDRN-hankkeessa. Harrastustoimintaa järjestävät yhdistykset, harrastavat lapset ja nuoret, nuorten vanhemmat ja hankkeen ohjausryhmä ovat osallistuneet hankkeeseen antamalla arvokasta palautetta tuotettuihin materiaaleihin läpi koko kehitysprosessin ajan.

Mikko Eloholma
Digikyvykkyys
Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   
Digikyvykkyys

Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   

Johtajien monimuotoisuusosaaminen on avainasemassa inklusiivisten työyhteisöjen rakentamisessa. Muutoksen toteuttaminen vaatii monimuotoisuuden edistämistä tukevien koulutusten kehittämistä. Ilman johdon sitoutumista monimuotoisuuden tuomat edut jäävät saavuttamatta.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  
Digikyvykkyys

Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  

Monimuotoisuus on noussut keskeiseksi teemaksi työelämässä, ja ICT-ala voi toimia suunnannäyttäjänä muiden toimialojen monimuotoisuustyölle. Netlightin Talent Manager Julius Hurrin ja FIBS ry:n Yritysvastuuasiantuntija Greta Anderssonin mukaan monimuotoisuus edistää innovointia ja parantaa päätöksentekoa. Menestyäkseen monimuotoisuustyössä yritysten on sitouduttava pitkäjänteiseen prosessiin, jossa johdon tuki ja konkreettiset toimet ovat avainasemassa.

Viestintätoimisto Aivela