Verkkokurssi digiosaamisen kehittämiseen
Uutta osaamista

Verkkokurssi digiosaamisen kehittämiseen

Opiskele digitaitoja omaan tahtiisi maksuttomalla ja kaikille avoimella verkkokurssilla. Suoritustesi perusteella voit myös ansaita digitaalisia osaamismerkkejä.

Digitalisaatio edellyttää meiltä jatkuvaa uuden oppimista esimerkiksi tiedonhaussa, tiedon muokkaamisessa ja sen jakamisessa. Nyt näitä taitoja on mahdollisuus opiskella itsenäisesti, omaan tahtiin maksuttomalla ja kaikille avoimella SnellmanEDUn toteuttamalla Digiosaamisen perusteet -verkkokurssilla.

Digitaidot on jaettu kurssilla kolmeen taitotasoon: aloitteleva käyttäjä, peruskäyttäjä ja hyötykäyttäjä.

Lähtötesti kertoo, mistä aloittaa

Opiskelun voit aloittaa tilaamalla itsellesi kurssitunnukset Digiosaamisen perusteet -verkkokurssille. TIEKE on toteuttanut verkkokurssin alkuun lähtötasotestin, joka ohjaa sinut aloittamaan verkkokurssin oikealta tasolta.

Lähtötasotestin tekeminen vie vartin verran aikaa ja testi sisältää kysymyksiä kaikilta verkkokurssin kolmelta tasolta. Kysymykset ja vastausvaihtoehdot kannattaa lukea huolellisesti – jo testin tekeminen on osa oppimisprosessia.

Testin tekemisen jälkeen saat suosituksen tasosta, jolta sinun kannattaa aloittaa Digiosaamien perusteet -verkkokurssi. Vaikka suositus olisi aloittaa kurssi ”ylemmiltä” tasoilta, uskomme, että jokainen löytää paljon kiinnostavaa sisältöä jokaiselta osaamistasolta.

Lue, katsele, kuuntele ja tee – monipuolista opiskelua

Digiosaamisen perusteet -kurssi tarjoaa helpon mahdollisuuden opiskella digitaitoja omaan tahtiin itselle sopivassa paikassa. Verkkokurssilla perehdytään yleisimpien digitaalisten laitteiden ja palveluiden käyttöön havainnollisten esimerkkien kautta.

Kurssi sisältää kolme taitotasoa (aloitteleva käyttäjä, peruskäyttäjä, hyötykäyttäjä). Kukin taitotaso sisältää viisi osioita digitaitotasojen mukaisesti. Osiot koostuvat opiskeltavasta sisällöstä ja tehtävistä. Jokaisen osion lopuksi on tentti, jonka voi tarvittaessa suorittaa useampaan kertaan. Opiskelumateriaali sisältää niin luettavaa, kuunneltavaa kuin katseltavaakin materiaalia, joten opiskelu on vaihtelevaa ja mielekästä.

Verkkokurssin aikana voi helposti myös palata aiemmin opiskeltuihin sisältöihin kerratakseen keskeisiä sisältöjä. Kurssilla voit seurata omaa edistymistäsi visuaalisen etenemispalkin avulla.

Osaaminen tunnustetaan osaamismerkein

Kunkin taitotason (aloittelija, peruskäyttäjä, hyötykäyttäjä) jälkeen osallistuja tekee tasotestin. Hyväksytystä tasotestistä saa digitaalisen osaamismerkin.

Kuva: Digiosaamisen perusteet -verkkokurssin digitaaliset osaamismerkit

Osaamismerkit kerätään omaan ”osaamismerkkipassiin” eli maksuttomaan Open Badge Passporttiin. Ansaittuja merkkejä voi Passportin kautta jakaa mm. linkkeinä, sivuina tai some-jakoina eteenpäin. Jokainen osaamismerkki sisältää metadataa, josta näkee osaamiskriteerit, joiden perusteella merkki on ansaittu.

Lue seuraavaksi