Digijumppaa ikitupajumeille
Uutta osaamista

Digijumppaa ikitupajumeille

VS-digi-hankkeen Sisä-Savon kansalaisopiston pilotti "Digijumppaa ikitupajumeille" palkittiin KunTeko 2020 -gaalassa Innostavat teot –sarjassa ”esimerkillisestä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kehittämisteosta”.

Sisä-Savon kansalaisopisto pilotoi Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä -hankkeessa ikiksille tupajumeille suunnatun jumpan, joka välitettiin tupiin adobe connect pron välityksellä.

Sisä-Savon kansalaisopiston on avoin vapaan sivistystyön oppilaitos, joka toimii isäntäkaupungin Suonenjoen lisäksi Leppävirran, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kuntien alueella. Opisto pyrkii elävöittämään harvaan asutun maaseudun kylien elämää tarjoamalla myös digitaalisesti kehitettyjä palveluja. Samalla pilotissa hanke kohtaa Voimaa vanhuuteen hankkeen, josta tähän digipilottiin tuli myös koulutuspäivä.

Pilotin kohderyhmä ja tavoite

Ensisijainen kohderyhmä olivat alueen kylillä asuvat, mielellään yli 75-vuotiaat vanhukset, joiden liikunnallinen aktiivisuus on pilotin alkaessa vähäinen tai sitä ei ole lainkaan. Tavoitteena oli löytää digitaitojensa kehittämisestä kiinnostuneita eläkeläisiä tai päivävapaalla olevia, ja kouluttaa heistä ns. digitutoreita jumppien vastaanottamista varten.

Konkreettisena tavoitteena oli viikoittaisen, verkkovälitteisen jumpan lähettäminen eri kylien vastaanottopisteisiin, jossa kussakin on 2-3 jumpparia ja vastaanotosta vastaava digitutor.

Pitkän aikavälin tavoitteena on digijumppaan osallistuneiden fyysisen kunnon, mielialan ja hyvinvoinnin paraneminen. Lisäksi tavoitteena on, että digitutorit oppivat käyttämään AC-lähetyksiä ja tallenteita ja kansalaisopistolle saadaan kehitettyä digijumppakurssi, jota voidaan tarjota kaikille opistoalueen kylille. Tarkoituksena on myös jatkaa yhteistyötä paikallisen Voimaa vanhuuteen –hankkeen kanssa.

Käytännön toteutus

Digijumpan käytännön toteutus eteni seuraavasti:

  • Jumppatuokio (45 min.) maanantaisin kansalaisopiston syksyn opetuskauden aikana (12 vkoa)
  • Osallistujia kolmelta kylältä: Hautolahdesta (Tervo), Tuppurinmäeltä (Leppävirta) ja Suonteelta (Suonenjoki)
  • Digitutoreita mukana yhteensä 5 ja ilmoittautuneita jumppareita 8
  • Vastaanotto joko läppärillä tai tabletilla
  • Digijumpat syksyn aikana 2 krt/ vko (livelähetys + tallenne)
  • Hankkeen alkaessa koulutuspäivä + kuntotestit
  • Hankkeen loppuessa lopetusseminaari + kuntotestit + palaute

Etukäteen mietitytti: Jumpan vetäminen ”sokkona”, ei taustamusiikkia, pelkälle kameralle sekä tekniikan toimivuus.

Kirsi Falin

Kokemus olikin positiivinen yllätys itselle! Konsepti on toiminut hyvin, suurin osa porukasta osallistunut säännöllisesti, kertoo jumpan vetäjä Kirsi Falin.

Jumpan vetäjä ja jumppaajat
Kirsi ohjeistaa ja jumppaajat tekevät perässä!

Pilotti päättyy, toiminta jatkuu

Pilotin lopetustilaisuus pidettiin ma 2.12.2019. Tilaisuudessa tehtiin uudet kuntotestit osallistujille (10 osallistujaa), keskusteltiin hankkeen etenemisestä sekä otettiin kirjallinen ja suullinen palaute loppuraportin pohjaksi.

Pilotin päättymisen jälkeen Sisä-Savon Kansalaisopisto jatkaa yhteistyötä Suonenjoen kaupungin fysioterapeuttien kanssa sekä Voimaa vanhuuteen –hankkeen kanssa. Lisäksi digijumppa lisätään kansalaisopiston kurssitarjontaan jo kevätkaudeksi 2020. Suurin osa hankkeessa mukana olleista jumppareista ilmoitti halukkuudestaan jatkaa mukana myös kevätkaudella.

Kuntotestien tulokset

Kuntotestit tehtiin 10 hengelle sekä hankkeen aloituskoulutuksessa 2.9.2019 että lopetusseminaarissa 2.12.2019. Kuntotestit ovat standardoituja testejä, ja ne suoritettiin Suonenjoen kaupungin fysioterapeuttien toimesta.

Kuntotesteissä mitattiin käsien puristusvoimaa, tasapainoa, kävelynopeutta ja tuolilta 5 kertaa ylösnousuun mennyttä aikaa.

Tuloksissa eniten parannusta oli kävelyssä sekä tuolilta ylösnousussa. Näissä osioissa parannusta oli kaikilla testatuilla, osalla fysioterapeuttien mukaan jopa merkittävästi. Kokonaispisteet nousivat 6/10 testatusta.

Eniten heikennystä oli käsien puristusvoimassa (4/10 henkilöllä). Osallistujat arvelivat tämän johtuneen siitä, että syksyllä ja talvella tulee tehtyä vähemmän ulkotöitä (haravointia tms.) kuin kesällä. Toisaalta käsien puristusvoima oli myös parantunut 3/10 testatulla.

Digijumppaajat loppuseminaarissa
Digijumppahankkeen osallistujat valokuvattuina 2.12.2019 loppuseminaarin päätteeksi. Kuva: Minna Rönkkö.

KunTeko 2020 -gaala

Sisä-Savon kansalaisopiston Digijumppaa ikitupajumeille –pilottihanke palkittiin Helsingissä 20.11.2019 järjestetyssä KunTeko 2020 –kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelman gaalassa.
Hanke palkittiin Innostavat teot –sarjassa ”esimerkillisestä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kehittämisteosta”.

KunTeko 2020 palkitut
Innostavat teot: kulttuuri- ja vapaa-aika. Kuvassa keskellä Sisä-Savon kansalaisopiston edustajat Kirsi Falin (digijumpan vetäjä) ja Ani Tuomainen (yksi digitutoreista). Kuva: Matti Matikainen

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa
Digikyvykkyys

Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa

Harrastustoiminnan tietosuojaan liittyvä ohjeistava materiaalipaketti on julkaistu tällä viikolla osoitteessa tietosuojaharrastuksissa.fi. Sivuston materiaaleja on kehitetty syksystä 2022 alkaen tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn yhteisessä GDPR4CHLDRN-hankkeessa. Harrastustoimintaa järjestävät yhdistykset, harrastavat lapset ja nuoret, nuorten vanhemmat ja hankkeen ohjausryhmä ovat osallistuneet hankkeeseen antamalla arvokasta palautetta tuotettuihin materiaaleihin läpi koko kehitysprosessin ajan.

Mikko Eloholma
Digikyvykkyys
Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   
Digikyvykkyys

Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   

Johtajien monimuotoisuusosaaminen on avainasemassa inklusiivisten työyhteisöjen rakentamisessa. Muutoksen toteuttaminen vaatii monimuotoisuuden edistämistä tukevien koulutusten kehittämistä. Ilman johdon sitoutumista monimuotoisuuden tuomat edut jäävät saavuttamatta.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  
Digikyvykkyys

Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  

Monimuotoisuus on noussut keskeiseksi teemaksi työelämässä, ja ICT-ala voi toimia suunnannäyttäjänä muiden toimialojen monimuotoisuustyölle. Netlightin Talent Manager Julius Hurrin ja FIBS ry:n Yritysvastuuasiantuntija Greta Anderssonin mukaan monimuotoisuus edistää innovointia ja parantaa päätöksentekoa. Menestyäkseen monimuotoisuustyössä yritysten on sitouduttava pitkäjänteiseen prosessiin, jossa johdon tuki ja konkreettiset toimet ovat avainasemassa.

Viestintätoimisto Aivela