Poimi vinkit lasten ja nuorten tietosuojatietoutta edistäviin peleihin ja materiaaleihin
Digikyvykkyys

Kuva: Kobu Agency, Unsplash

Poimi vinkit lasten ja nuorten tietosuojatietoutta edistäviin peleihin ja materiaaleihin

Lasten ymmärrystä henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojalainsäädännöstä lisätään monilla tahoilla. Tähän GDPR4CHLDRN-blogitekstiin kokosimme hanketyössä vastaan tulleita vinkkejä sivustoille, joilta löytyy lasten ja nuorten tietosuojatietoutta edistäviä materiaaleja niin opetuksessa, ohjauksessa kuin itseopiskelussa hyödynnettäväksi.

Pelit ja kyselyt lisäämässä ymmärrystä tietosuojasta

Oppimisen tukemiseksi on kehitetty paljon tietosuojaan keskittyviä kyselyitä ja pelejä. Oppimista pelillistämällä voidaankin saada lapsia ja nuoria aktiivisesti tutustumaan aiheeseen, joka voi jäädä etäiseksi pelkästään kirjallisiin ohjeisiin perehtymällä.

Esimerkiksi Tanskan tietosuojaviranomainen on julkaissut nuorille suunnatun Data Challenge -pelin. Sen kolmessa kyselyssä vastataan henkilötietoihin, henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaoikeuksiin liittyviin kysymyksiin ja saadaan palautetta vastauksista. Jotkin kysymyksistä pohjautuvat kuvitteellisiin esimerkkitapauksiin, joista osa liittyy myös harrastustoimintaan. Pelin yhteydessä on julkaistu opettajille suunnattua materiaalia, joka tukee sivuston hyödyntämistä opetuksessa. Data Challenge -peli on julkaistu englanniksi ja tanskaksi.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on puolestaan kehittänyt itsearviointiin perustuvan digiprofiilitestin, jossa muodostetaan henkilön verkkokäyttäytymistä ja asenteita kuvaava digiprofiili. Monet kysymyksistä liittyvät siihen, miten vastaaja suhtautuu omien henkilötietojensa jakamiseen ja käsittelyyn verkossa. Sitra on julkaissut myös analyysiä digiprofiilitestin tuloksista, joiden mukaan alle 19-vuotiaat ovat melko tietämättömiä palveluntarjoajan tekemästä datan keräämisestä, käyttämisestä ja myymisestä. Tulosten perusteella muihin ikäryhmiin verrattuna nuoret luottavat palveluntarjoajiin eniten ja suojaavat dataansa vähiten. Lasten ja nuorten tietosuojataidoissa siis riittää kehittämistä!

Oppimateriaaleja yhteishankkeiden voimin

Verkosta löytyy oppimispelien ja kyselyiden lisäksi myös paljon oppaita ja laajempia materiaalipaketteja. Norjan teknologialautakunta, tietosuojaviranomainen ja teknologian opetuskäytön keskus ovat toteuttaneet nuorille suunnatun Du bestemmer -sivuston, jolta löytyy opastavaa sisältöä mm. yksityisyyteen, kiusaamiseen ja tietoturvaan liittyen. Opetushallitus on tuottanut suomenkielisen Sinä päätät -materiaalin tämän sivuston pohjalta.

GDPR4CHLDRN-hanketta rahoittaa Euroopan unionin Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot rahoitusohjelma (Citizens, Equality, Rights and Values programme). Saman ohjelman kautta rahoitetaan myös muita hankkeita, joista osa keskittyy lasten ja nuorten tietosuojaymmärryksen kehittämiseen. Esimerkiksi Kreikan tietosuojaviranomaisen koordinoimassa byDefault-hankkeessa (2022—2024) lisätään tietoisuutta tietosuojasta ja yksityisyydestä mm. lasten ja nuorten sekä opettajien keskuudessa. Hankkeessa tullaan julkaisemaan myös materiaaleja oppimisen tueksi.

Monissa maailman maissa, kuten Suomessa, toimii Safer Internet Centre (SIC), joka pyrkii edistämään kansalaisten medialukutaitoa sekä lasten turvallisuutta ja hyvinvointia. Nämä keskukset muodostavat myös kansainvälisen verkoston, joka järjestää vuosittaista Safer Internet Dayta. Verkoston jäsenten julkaisuja sekä oppimateriaaleja on koottu Safer Internet Dayn sivustolle, jolla materiaaleja voi myös suodattaa niiden aiheen, kohderyhmän ja kielen mukaan.

Euroopan unionin rahoittama. Tämän julkaisun sisältö edustaa vain kirjoittajien näkemyksiä ja he ovat niistä yksin vastuussa. Euroopan unioni tai Euroopan komissio eivät ole vastuussa tämän julkaisun sisällöstä.

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Miten sinut on mahdollista tunnistaa netissä
Digikyvykkyys

Miten sinut on mahdollista tunnistaa netissä

Netissä ei juurikaan ole mahdollista surffailla niin, ettei surffailijaa voida tunnistaa. Nettisurffailusta jää aina jälkiä, joiden avulla netinkäyttäjää voidaan seurata. Netinkäyttäjä voidaan tunnistaa esimerkiksi IP-osoitteen avulla. Tunnistaminen voidaan tehdä myös esimerkiksi seuraamalla henkilön verkkokäyttäytymistä tai sitä, miten hän selaa verkkoa kännykässä. Tunnistamisessa saatetaan hyödyntää monista eri lähteistä yhdisteltyjä tietoja.

Niina Miettinen
Digikyvykkyys
Miten nettisurffailuasi seurataan
Digikyvykkyys

Miten nettisurffailuasi seurataan

Tiedonkeruu ja seuraaminen verkossa voi olla netinkäyttäjälle näkymätöntä ja jopa yllättävää. Näille tiedoille löytyy niin hyväksyttäviä kuin myös kyseenalaisia käyttötarkoituksia. GDPR4CHLDRN-blogikirjoituksessa avataan, miten ihmisistä kerätään tietoa, kun he surffaavat verkossa.

Niina Miettinen
Digikyvykkyys
Tietosuoja on alaikäisen perusoikeus – mitä se tarkoittaa käytännössä?
Digikyvykkyys

Tietosuoja on alaikäisen perusoikeus – mitä se tarkoittaa käytännössä?

Jokaisella, iästä riippumatta, on oikeus henkilötietojen suojaan ja omiin tietoihin. Alaikäinen saa käyttää tietosuojaoikeuksiaan itse, mutta huoltajallakin voi olla oikeus käyttää oikeuksia lapsen puolesta. Tässä jutussa kerromme, milloin huoltaja voi käyttää tietosuojaoikeuksia lapsen puolesta ja milloin ei. Mitä rekisterinpitäjän on huomioitava arviossaan ennen kuin alaikäisen tietoja luovutetaan huoltajalle?

Terhi Rehtonen