Jaksammeko huolehtia tietosuojaoikeuksistamme?
Vastuullisuus

Jaksammeko huolehtia tietosuojaoikeuksistamme?

Mobiilisovellukset, some-alustat ja älylaitteet – elämme arkeamme teknologian kyllästämässä ympäristössä, jossa tarjolla on jatkuvasti uusia houkutuksia ja mahdollisuuksia. Innostuksen ja kiireen keskellä saattaa olla kiusaus ohittaa selosteet tietosuojasta ja palveluiden käyttöehdoista. Miksi emme aina jaksa vaivautua sekä mitä voimme asialle tehdä?

Korkeintaan kolmannes meistä lukee palveluiden ehdot ja tietosuojaselosteet, kertovat Eurobarometrin 2019 löydökset. Jos emme ole tarkkoina, voi käydä niin kuin klassikkoesimerkissä: Yhdysvaltalaisen yliopiston viestinnän opiskelijoille tehdyssä The Biggest Lie on the Internet: Ignoring the Privacy Policies and Terms of Service Policies of Social Networking Services –tutkimuksessa suurin osa opiskelijoista hyväksyi kuvitteellisen sosiaalisen median palvelun käyttöehdot ja luovutti esikoislapsensa vastineeksi palvelun käytöstä sekä luvan kaikkien tietojensa jakamiseen kolmansien osapuolten kuten vaikkapa NSA:n käyttöön.

Sitran teettämän Digitaalisten palveluiden käyttö 2021 -tutkimuksen mukaan kolmannes suomalaisista lukeutuu ryhmään ”tietämättömät ja varovaiset”, jotka eivät tunne sovellusten ja palvelujen käyttöehtoja tai tietosuoja-asetuksen säädöksiä ja oikeuksia kovin hyvin, eivätkä käytä oikeuksiaan yleisesti.

Miksi emme jaksa tutustua henkilötietojemme käsittelyyn?

Jokaisella on oikeus yksityiselämäänsä. Fyysisessä maailmassa ei olisi lainkaan asiallista käytöstä, jos joku seuraisi sinua, kurkkisi päiväkirjaasi, lähettäisi asiattomia viestejä ystävillesi ja työntäisi postilaatikkosi täyteen mainospostia. Sama koskee digitaalista ympäristöä. Sielläkin meillä on oikeus pitää yksityisyytemme ja oikeus henkilötietojemme suojaan. Jostain syystä emme kuitenkaan jaksa aina olla tietojemme kanssa tarkkana. Tämä voi johtua useammasta syystä, joista on tunnistettavissa ainakin seuraavia:

Kätevyyden houkutus: Uusien sovellusten ja laitteiden käyttöönotto on usein kätevää ja nopeaa. Porhalletaan sovelluskauppaan, painetaan ”Hyväksy” ja päästään käytössä alkuun. Käyttöönoton helppous voi kuitenkin johtaa siihen, että palvelun tietosuojaan tutustuminen unohtuu. Varsinkin, jos sattuu tarvitsemaan sovelluksen juuri käsillä olevassa hetkessä.

Halu kuulua joukkoon: Monet meistä tunnistanevat tilanteen, jossa tuttu ihminen suosittelee jonkin applikaation tai pelin lataamista. Sen enempää miettimättä saatamme tarttua toimeen ja ajatella, että onhan se käytössä ”jo kaikilla muillakin”. Ehkä ajatuksissamme luotamme siihen, että se ”joku muu” on tietosuojaankin jo perehtynyt. Tutun ryhmän toimintatavat saattavat houkutella myös jakamaan sisältöjä – vaikkapa kuvia yhteisistä tuttavista – sosiaalisen median alustoilla ilman sen perusteellisempaa harkintaa.  Jos somepalvelua ei ota käyttöön, saattaa kokea jäävänsä paitsi arjen keskusteluista ja jopa ihmissuhteiden ylläpito voi muodostua haastavammaksi.

Tiedon ja osaamisen puute: Teknologinen ympäristö saattaa näyttäytyä monimutkaisena, emmekä osaa arvioida riskejä, joita henkilötietojen antamiseen, käyttöön ja jakamiseen liittyy. Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, ja niin lasten kuin aikuistenkin ymmärrystä palveluiden toimintaperiaatteista sekä kaikille kuuluvista tietosuojaoikeuksista on tarpeen ylläpitää ja lisätä. Aikuisilla on erityinen vastuu tukea lasta digitaalisen ympäristön ymmärtämisessä ja myös opastaa turvallisissa toimintatavoissa.

Vaikea kieli: Meillä on oikeus saada tietoa siitä, mihin tarkoitukseen henkilötietojamme kerätään ja miten niitä käsitellään. Informaatio tulisi antaa tiiviisti esitetyssä ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Tämä on tärkeää varsinkin silloin, kun informaatio on suunnattu lapsille. Tietosuojaselosteissa ja muissa henkilötietojen käsittelystä kertovissa tiedoissa käytetty kieli on kuitenkin paikoitellen edelleen monimutkaista, mikä tekee niiden lukemisesta raskasta ja ymmärtämisestä vaikeaa. Esteeksi voi tulla myös kielitaito. Ei nimittäin ole sanottua, että sovelluksen ja tietosuojaselosteen kieli olisi sama: Vaikka sovellus olisi esimerkiksi kielellä A, henkilötietojen käsittelystä saatetaan kertoa ainoastaan kielellä B.

Luottamus teknologioihin: Saatamme luottaa liikaa siihen, että henkilötietojamme suojataan asianmukaisesti ja käytetään vain palvelujen tarjoamiseen. Tutustuminen siihen, miten yritys kertoo käsittelevänsä ja suojaavansa henkilötietoja, auttaa arvioimaan, luotammeko ja haluammeko kyseistä palvelua käyttää.

Huolehditaan tietosuojasta yhdessä

Yritykset ja palveluntarjoajat ovat vastuussa asiakkaidensa henkilötietojen suojaamisesta ja asianmukaisesta käsittelystä. Samoin ovat yhdistykset ja järjestöt jäsentensä ja osallistujiensa henkilötiedoista. Heikko tietosuoja voi pilata yrityksen maineen ja asiakasluottamuksen. Läpinäkyvyys tietojen käsittelyssä on omiaan lisäämään luottamusta, mikä on entistä tärkeämpää datatalouden kehittyessä. Harvoin kukaan moittii tekstejä liian selkeiksi, mikä pätee myös tietosuojakäytännöistä kertomiseen.

Palveluntarjoajien vastuulla toki on suojata ja käsitellä henkilötietojamme asianmukaisesti, mutta voimme myös itse vaikuttaa omien – ja ystäviemme – tietojen suojassa pysymiseen olemalla huolellisia, tutustumalla palveluiden ehtoihin sekä henkilötietojen käsittelyn käytöntöihin sekä jättämällä arveluttavat sovellukset lataamatta.

Euroopan unionin rahoittama. Tämän julkaisun sisältö edustaa vain kirjoittajien näkemyksiä ja he ovat niistä yksin vastuussa. Euroopan unioni tai Euroopan komissio eivät ole vastuussa tämän julkaisun sisällöstä.

Lue seuraavaksi

Datatalous
Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi
Datatalous

Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi

Data-avaruudet luovat yrityksille mahdollisuuksia nopeutetulle kasvulle ja innovaatioille, turvaavat pääsyn tärkeisiin resursseihin sekä mahdollistavat datan myynnin ja jakamisen usean toimijan kesken. Data-avaruusteknologiat ovat myös tärkeitä mahdollistajia tekoälyratkaisujen kehittämisessä. Juuri lanseerattu Data Spaces Alliance Finland -verkosto kokoaa suomalaiset dataliiketoiminnan edelläkävijät yhteen ja tarjoaa jäsenilleen yhtenäisen näkymän organisaatiorajat ylittävien ratkaisujen kehittämiseen.

Suvi Alatalo
Vastuullisuus
GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille
Vastuullisuus

GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille

Tervetuloa koulutukseen, jonka jälkeen ymmärrät ICT-alan merkityksen tietoyhteiskunnalle ja tämän kehityksen vaikutukset ilmastoon. Lisäksi ymmärrät miten alan haasteet kytkeytyvät ilmastonmuutoksen ongelmakenttään.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä
Digikyvykkyys
Sujuva tietojen hallinnointi yhdistyksissä tukee tietosuojan toteutumista
Digikyvykkyys

Sujuva tietojen hallinnointi yhdistyksissä tukee tietosuojan toteutumista

Harrastustoimintaa järjestävän yhdistyksen arkeen sisältyy paljon hallinnollista työtä, kun huolehditaan kirjanpidosta, seurataan toiminnan tuloksia tai ylläpidetään luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Hallinnollinen työ tapahtuu yhä suuremmissa määrin erilaisten digitaalisten järjestelmien tukemana. Hyvä tietohallinto tekee toiminnasta sujuvampaa ja tukee tietosuojalainsäädännön noudattamista.

Mikko Eloholma