GDPR4CHLDRN-hankkeen kvartaalikatsaus: Miten tähän on tultu ja mihin olemme menossa
Digikyvykkyys

GDPR4CHLDRN-hankkeen kvartaalikatsaus: Miten tähän on tultu ja mihin olemme menossa

Projektitiimin osaamiseen ja yhteistyökumppaneihin luottaen projektipäällikön on mukava tähyillä hankkeen tuleviin tekemisiin ja tuotoksiin sekä samalla kurkistaa kuluneiden kuukausien työhön.

Tietosuoja haltuun harrastustoiminnassa – GDPR4CHLDRN -hanke käynnistyi elokuussa hankekumppanien tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n yhteisellä palaverilla. Vaikka kumppaneilla olikin takana jo lähes kahden vuoden onnistunut yhteistyö GDPR2DSM – Tietosuojaosaamista pk-yrityksille -hankkeen parissa, uutta hanketta varten oli koottu uusi tiimi ja hankkeen käynnistämistä oli syytä juhlistaa kohtaamalla kasvokkain saman pöydän ääressä. Jännitystä oli tietenkin ilmassa, mutta oman tuntumani mukaan innostusta sitäkin enemmän.

Vahva perustiimi ja vaihtopenkki

Tällä kertaa hankekumppanien muodostama projektitiimi koostuu neljästä tietosuojavaltuutetun toimiston virkamiehestä sekä neljästä TIEKEn työntekijästä. Kokoonpanossa sekä henkilöiden määrässä on ollut ja pitkäkestoisessa hankkeessa tulee varmasti jatkossakin olemaan vaihtelua. Projektin onnistumisen näkökulmasta on kuitenkin erityisen tärkeää, että mukana olevilla henkilöillä on keskenään erilaista ja samaan aikaan juuri projektin tarpeisiin keskittynyttä osaamista – tässä on mielestäni onnistuttu erittäin hyvin. Lisäksi molempien organisaatioiden ”vaihtopenkiltä” löytyy valtavasti asiantuntemusta sekä kokemusta, ja on ilo saada sieltä tarvittaessa taustatukea pysyvän projektitiimin avuksi.

Kun nyt projektipäällikön silmin katson kulunutta puolta vuotta taaksepäin sekä tähyilen kartta ja kompassi kädessä tulevaan, voin turvallisin mielin luottaa tiimimme osaamiseen, asiantuntijuuteen sekä sitoutumiseen. Olemme myös onnistuneet tiimiytymään sekä luomaan meille sopivia tapoja työskennellä, vaikka emme ole juurikaan toisiamme fyysisesti kohdanneet. Suurin osa työstä tapahtuu etäyhteyksiä, sähköpostia sekä (ihme ja kumma kyllä) perinteisiä puheluita hyödyntäen. Varsin hyvin olemme mielestäni tunnistaneet kuitenkin nekin tilanteet, joissa on ollut syytä koota ihmiset kasvokkain: niitä hetkiä olemme hyödyntäneet erityisesti ideointiin ja luovaan työskentelyyn.

Töyssyihin joustavin polvin

Projektityölle on jokseenkin ominaista, että vaikka kuinka yrittäisi pyrkiä olemaan suunnitelmallinen ja ennakoimaan, yllättäviä haasteita tupsahtelee vastaan. Tämän puolen vuoden aikana olemme tiimin kanssa kohdanneet jo monia töyssyjä ja vesiesteitä, mutta olemme niin yksilöinä kuin tiiminä osoittaneet ratkaisuhakuisuutta, joustavuutta ja sietokykyä epävarmuuksien edessä.

On hupsua, että mieli helposti hakeutuu muistelemaan kuljettua matkaa juuri noiden esteiden, ratkaistujen ja ratkomista vielä odottavien haasteiden kautta. Mielekkäänpää on kuitenkin muistaa, mitä kaikkea olemme jo saattaneet maaliin.

Monta asiaa maalissa

Elo-syyskuussa virallisesti käynnistimme projektin, suunnittelimme ja tiimiydyimme sekä polkaisimme sidosryhmäyhteistyön Suomen Olympiakomitean, Palloliiton ja Partiolaisten kanssa käyntiin. Lokakuussa järjestimme hankkeen ensimmäisen webinaarin ja marras-joulukuun taitteessa toteutimme alkukyselyn. Nyt tätä kirjoittaessani fiilistelen toissa päivänä pidettyä ensimmäistä työpajaamme Viikin Vesikoiden partiolaisten kanssa sekä suuntaan ajatuksia tuleville viikoille, jolloin pääsemme hankkeen sidos- ja kohderyhmävastaavan Mikko Eloholman kanssa tapaamaan muita projektiin mukaan lähteneitä seuroja ja pohtimaan heidän kanssaan yhteistyömme seuraavia askeleita.

Materiaalipankkia ja koulutuksia kohti

Kevään aikana tapahtuu paljon myös ulospäin näkymätöntä työtä, kun työstämme ensimmäisiä versioita hankkeen konkreettisista tuotoksista, kuten yhdistyksille ja seuroille tarkoitetun työkalupakin materiaaleja sekä lasten ja nuorten informointiin suunniteltuja materiaaleja. Ennen kun tuotosten pilotointia käynnistetään sidos- ja kohderyhmiemme kanssa, on näistä tuotoksista laadittu projektitiimin kesken useita versioita ja hahmotelmia muun muassa alkukyselyn tulosten ja ensimmäisten työpajojen ohjaamana. Kun syksy saapuu, on tavoitteena päästä vauhtiin myös yhdistyksille ja seuroille tarkoitettujen verkkokoulutusten järjestämisessä – tekemistä siis riittää!

Kun haluat pysyä kartalla projektin etenemisestä ja projektin puitteissa laadittavat asiantuntija-artikkelit lasten tietosuojaan ja yhdistystoimintaan liittyen sekä muut materiaalit kiinnostavat, suosittelen tilaamaan uutiskirjeemme sekä ottamaan projektin verkkosivut seurantaan.

Ja muistathan, että meille saa laittaa palautetta ja olla yhteydessä, mikäli sinulla tai taustaorganisaatiollasi on ideoita ja ajatuksia siitä, miten projektin tuotokset palvelisivat parhaalla mahdollisella tavalla kohderyhmiämme: yhdistyksiä ja seuroja, vanhempia sekä erityisesti lapsia ja nuoria.

Otetaan tietosuoja haltuun!

Euroopan unionin rahoittama. Tämän julkaisun sisältö edustaa vain kirjoittajien näkemyksiä ja he ovat niistä yksin vastuussa. Euroopan unioni tai Euroopan komissio eivät ole vastuussa tämän julkaisun sisällöstä.

Lue seuraavaksi