Tietosuoja haltuun harrastustoiminnassa – GDPR4CHLDRN-hankkeen webinaarit käynnistyvät
Digikyvykkyys

Tietosuoja haltuun harrastustoiminnassa – GDPR4CHLDRN-hankkeen webinaarit käynnistyvät

GDPR4CHLDRN-hanke tarjoaa lapsille ja nuorille, heidän vanhemmilleen sekä harrastustoimintaa järjestäville seuroille ja yhdistyksille tietoa henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojalainsäädännöstä. Ensimmäisessä webinaarissa kuullaan, mitä kaikkea tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn yhteishankkeessa on luvassa.


Lukuisat lapset ja nuoret osallistuvat vapaa-ajallaan seurojen ja yhdistysten järjestämään toimintaan, jonka yhteydessä käsitellään heidän henkilötietojaan. Harrastustoiminta onkin luonteva paikka kasvattaa lasten ja nuorten ymmärrystä omista oikeuksistaan ja tietosuojan tärkeydestä.

Harrastustoimintaa järjestävät tahot ovat tärkeässä roolissa henkilötietojen suojan toteutumisessa. Jotta vanhemmat sekä erilaiset seurat ja yhdistykset voivat opastaa lapsia ja nuoria tietosuojaan liittyvissä asioissa, tarvitsevat ne tukea ja tietoa.

GDPR4CHLDRN-hankkeessa mm. kehitetään harrastustoimintaa järjestäville seuroille ja yhdistyksille työkalupakki tietosuojalainsäädännön soveltamisen ja noudattamisen tueksi. Lapset ja nuoret saavat omat materiaalinsa, mm. kuvakkeita tietosuojaan liittyviä käsitteitä selventämään.

Tietoisku lasten ja nuorten henkilötietojen käsittelystä yhdistystoiminnassa

Hankkeessa tullaan järjestämään useita webinaareja ja koulutuksia mm. seurojen ja yhdistysten toimijoille. Pääasiassa verkossa järjestettävät tapahtumat palvelevat toimijoita valtakunnallisesti.

Hankkeen ensimmäisessä webinaarissa 27.10.2022 avataan työn taustoja ja tavoitteita. Samalla luodaan katsaus odotettavissa oleviin tuotoksiin sekä erilaisiin yhteistyön mahdollisuuksiin, joita parin seuraavan vuoden aikana tullaan tekemään harrastustoimintaa tarjoavien seurojen ja yhdistysten sekä sidosryhmien kanssa.

Luvassa on myös tiivis tietoisku lasten ja nuorten henkilötietojen käsittelystä yhdistystoiminnassa.

Webinaaritallenteet ovat tulossa ja tulevat löytymään hankesivuilta.

Tämän julkaisun sisältö edustaa vain kirjoittajien näkemyksiä ja he ovat niistä yksin vastuussa. Euroopan unioni tai CERV-ohjelma eivät ole vastuussa tämän julkaisun sisällöstä.

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Digiyritysneuvonta – Digitaalista yritysneuvontaa vai yritysneuvontaa digiasioissa? 
Digikyvykkyys

Digiyritysneuvonta – Digitaalista yritysneuvontaa vai yritysneuvontaa digiasioissa? 

Digiyritysneuvonta-hankkeessa tavoitteena on kehittää sekä pk-yritysten digitaalista osaamista että yritysneuvojien kykyä tarjota asiantuntevaa opastusta digikehityksen poluilla. Hankkeessa luodaan valtakunnallinen neuvontamalli, joka parantaa yritysten mahdollisuuksia saada juuri heidän tarpeisiinsa sopivaa digineuvontaa.

Sofia Pihlava
Datatalous
Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi
Datatalous

Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi

Data-avaruudet luovat yrityksille mahdollisuuksia nopeutetulle kasvulle ja innovaatioille, turvaavat pääsyn tärkeisiin resursseihin sekä mahdollistavat datan myynnin ja jakamisen usean toimijan kesken. Data-avaruusteknologiat ovat myös tärkeitä mahdollistajia tekoälyratkaisujen kehittämisessä. Juuri lanseerattu Data Spaces Alliance Finland -verkosto kokoaa suomalaiset dataliiketoiminnan edelläkävijät yhteen ja tarjoaa jäsenilleen yhtenäisen näkymän organisaatiorajat ylittävien ratkaisujen kehittämiseen.

Suvi Alatalo
Vastuullisuus
GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille
Vastuullisuus

GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille

Tervetuloa koulutukseen, jonka jälkeen ymmärrät ICT-alan merkityksen tietoyhteiskunnalle ja tämän kehityksen vaikutukset ilmastoon. Lisäksi ymmärrät miten alan haasteet kytkeytyvät ilmastonmuutoksen ongelmakenttään.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä