Nuorten ja yhdistystoimijoiden työpajoissa opittiin tietosuojasta ja kerättiin ideoita tulevaa harrastustoimijoita palvelevaa työkalupakkia varten
Digikyvykkyys

Nuorten ja yhdistystoimijoiden työpajoissa opittiin tietosuojasta ja kerättiin ideoita tulevaa harrastustoimijoita palvelevaa työkalupakkia varten

Hankkeessa GDPR4CHLDRN – Tietosuoja haltuun harrastustoiminnassa kehitetään materiaaleja, jotka toimivat lasten, nuorten ja vanhempien sekä seura- ja yhdistystoimijoiden tukena. Kevään työpajoissa nousi selvästi esiin, että tarvitaan sekä tietosuojan perusasioihin että erityisesti lasten henkilötietojen käsittelyyn opastavaa materiaalia.

Olemme tänä keväänä toteuttaneet työpajoja harrastustoimintaa järjestävissä yhdistyksissä kartuttaaksemme projektiryhmän ymmärrystä kohderyhmien nykyosaamisesta ja tarpeista. Samalla työpajat ovat tarjonneet järjestöjen osallistujille mahdollisuuden oppia lisää tietosuojan perusteista ja jatkossa soveltaa oppeja käytäntöön omassa toiminnassa.

Nuorten työpajoissa tutustuttiin tietosuojaan tarinan kautta

Vuoden alussa lähdimme suunnittelemaan työpajoja 13–17 -vuotiaille nuorille, jotta saisimme lisäymmärrystä siitä, miten nuoret kokevat henkilötietojensa käsittelyyn liittyviä kysymyksiä harrastustoiminnassa. Hankkeen sidosryhmänä toimiva Suomen Partiolaiset oli vinkannut meille pääkaupunkiseudulla toimivat lippukunnat Viikin Vesikot ja Mastonvartijat, ja saimme tilaisuuden toteuttaa työpajat osana heidän toimintaansa.

Noin puolet syksyllä toteutettuun hankkeen alkukyselyyn vastanneista nuorista ei ollut keskustellut kenenkään kanssa henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista viimeisen vuoden aikana, joten koimme, että työpajassa on hyvä lähteä liikkeelle aivan perusteista. Aloitimme työpajat käymällä nuorten kanssa läpi, mitä henkilötiedolla ja tietosuojalla tarkoitetaan. Jo työpajojen alussa nuoret innostuivat pohtimaan, minkälaisia henkilötietoja he jakavat sosiaalisessa mediassa tai osana partiotoimintaa esimerkiksi retkille ilmoittautuessaan.

Halusimme käsitellä tietosuojaa nuorille tuttujen tilanteiden kautta luomalla fiktiivisen kertomuksen, jossa nuori partiolainen ilmoittautuu ja osallistuu kesäleirille, ja kohtaa matkan varrella erilaisia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä. Keskustelimme tarinan kautta siitä, oliko jokin henkilötietojen käsittelyyn liittyvä asia kiinnittänyt osallistujien huomion, ja minkälaisia kehitysideoita osallistujilla heräsi tilanteisiin liittyen.

Nuorten työpajassa tietosuojaa lähestyttiin partiotoimintaan liittyvän kuvitteellisen tarinan kautta. Tarinassa nuori partiolainen sai leirin jälkeen postitse hänelle kohdennetun mainoksen. Esimerkin yhteydessä keskusteltiin siitä, mikä leirin järjestäjän ja mainoksen lähettäneen yrityksen toteuttamassa henkilötietojen käsittelyssä ei ollut kohdallaan.

Työpajoissa esimerkiksi valokuvien ja allergiatietojen käsittely saivat osallistujat pohtimaan tietosuojan merkitystä harrastustoiminnassa. Tarinassa oli kohta, jossa leirille osallistuvien allergiatietoja luettiin ääneen eväiden jakamisen yhteydessä. Nuoret ymmärsivät tähän liittyvän ongelman ja havahtuivat pohtimaan, miten terveyteen liittyviä tietoja voisi käsitellä siten, että muut osallistujat eivät saisi tietää niistä. Harrastamisen arkeen liittyvät esimerkit havainnollistivat nuorille tietosuojan merkitystä myös laajemmin: jokaisella on oikeus omien henkilötietojensa suojaan, ja saada lisätietoa omien henkilötietojensa käsittelystä.

Yhdistystoimijoiden työpajoissa kerättiin ideoita tukimateriaaleihin

Nuorille toteutettujen tilaisuuksien lisäksi olemme järjestäneet työpajoja Suomen Palloliiton ja Suomen Olympiakomitean kautta tavoitettujen urheiluseurojen Lempäälän Kisa Yleisurheilu ja Itä-Hakkilan kilpa kanssa. Näissä työpajoissa halusimme erityisesti saada tietoa siitä, minkälaista tietosuojaan liittyvää ohjeistusta yhdistykset kaipaisivat.

Lähdimme työpajoissa liikkeelle käymällä läpi henkilötiedon, tietosuojan, rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän määritelmiä. Tämän jälkeen siirryimme keskustelemaan yhdistysten kaipaamasta ohjeistuksesta. Pohjana keskustelulle toimi tietosuojavaltuutetun toimiston yleinen yhdistystoimijoille suunnattu ohjeistus, joka sisältää myös Usein kysyttyjä kysymyksiä -osion. Nostimme työpajassa esiin otteita ohjeistuksesta, ja osallistujat antoivat meille palautetta siitä, miten ohjeistusta voisi kehittää erityisesti harrastustoimijoita palvelevaan suuntaan. Saimme myös arvokkaita vinkkejä, mihin kiinnittää erityistä huomiota, kun hankkeessa tuotetaan työkalupakkia nimenomaan lasten ja nuorten henkilötietoja käsittelevien yhdistysten käyttöön.

Ohjeistukselta toivottiin erityisesti, että se huomiosi erilaiset roolit yhdistyksissä. Esimerkiksi urheiluseuran valmentajille, joukkueenjohtajille ja yhdistyksen hallituksen jäsenille toivottiin oman roolin mukaista ohjeistusta. Tämä tarve nousi esiin myös hankkeen alkukyselyn tuloksissa. Yhdistyksille suunnattua Usein kysyttyjä kysymyksiä -osiota pidettiin rakenteeltaan selkeänä. Ohjeistukselta toivottiin kerroksellisuutta – kysymyksiin voisi olla ensimmäisenä saatavilla ytimekäs ja mahdollisimman käytännönläheinen vastaus, josta voisi edetä kohti syvempää ymmärrystä esimerkiksi taustoittavan tekstin tai linkkien kautta.

Mitä seuraavaksi?

Olemme oppineet kevään työpajoissa paljon siitä, minkälaiset tukimateriaalit ja tuotokset kohderyhmiämme palvelevat. On ollut ilahduttavaa huomata, miten työpajoihin osallistujat ovat oivaltaneet tietosuojan merkityksen yksityisyyden ja ihmisen perusoikeuksien näkökulmasta. Olemme aloittaneet tuotoksien kehittämisen alkukyselyissä ja työpajoissa saamamme palautteen pohjalta.

Tulemme hankkeessa tuottamaan informatiivisia kuvakkeita, joilla tietosuojasta voidaan viestiä ymmärrettävästi lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Lisäksi laadimme seuroille ja yhdistyksille käytännönläheisen työkalupakin, joka tukee tietosuojalainsäädännön soveltamista ja noudattamista harrastustoiminnan arjessa. Hankkeessa luodaan seurojen ja yhdistysten käyttöön myös merkkejä, joilla voidaan osoittaa tietosuojaan liittyvää osaamista.

Kiitän koko hankeryhmän puolesta kaikkia työpajoihin osallistuneita ja toivotan aurinkoista kesää!

PS. Kun haluat jatkossa kuulla hankeen ja työkalupakin etenemisestä, tilaa joka toinen kuukausi ilmestyvä GDPR4CHLDRN-uutiskirjeemme.

Euroopan unionin rahoittama. Tämän julkaisun sisältö edustaa vain kirjoittajien näkemyksiä ja he ovat niistä yksin vastuussa. Euroopan unioni tai Euroopan komissio eivät ole vastuussa tämän julkaisun sisällöstä.

Lue seuraavaksi