3 + 1 näkökulmaa lasten ja nuorten tietosuojaan harrastustoiminnassa
Digikyvykkyys

3 + 1 näkökulmaa lasten ja nuorten tietosuojaan harrastustoiminnassa

GDPR4CHLDRN-hankkeessa olemme tähän mennessä pureutuneet lasten ja nuorten tietosuojakysymyksiin useammasta näkökulmasta. Puolivälikatsaukseen kokosimme ohjeita ja vinkkejä harrastustoiminnan järjestäjille, vanhemmille sekä kaikille, jotka kaipaavat perustietoa henkilötietojen keräämisestä ja seuraamisesta verkossa.

GDPR4CHLDRN-hankkeessa tähän mennessä julkaistujen blogien ja artikkeleiden lisäksi paljon on tapahtunut myös taustalla, kun työstämme yhdistyksille ja seuroille suunnattua työkalupakkia sekä lasten ja nuorten informointiin suunniteltuja materiaaleja tietosuojatietouden lisäämiseksi harrastustoiminnan yhteydessä. Nyt olemme kaksivuotisen hankkeen puolivälissä, joten on oiva hetki vilkaista myös taaksepäin, ja koota tuotoksia yhteen.

Kerrataan alkajaisiksi sen verran, että pontimena koko hankkeelle oli tunnistettu tarve lisätä lasten ja nuorten ymmärrystä ja osaamista henkilötietojen suojasta ja tietosuojaoikeuksista.

Harrastustoiminta antaa tälle hyvät puitteet, sillä lukuisat lapset ja nuoret ovat ahkeria harrastajia. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen mukaan 58 prosenttia 9–15-vuotiaista harrastaa urheiluseurassa ja peräti 86 prosenttia on ollut seuratoiminnan piirissä jossakin vaiheessa elämäänsä. Tilastokeskuksen toteuttaman Vapaa-ajan osallistuminen -tutkimuksen viimeisimmät tiedot ovat vuodelta 2017, jolloin 10–14-vuotiaista yhdistystoimintaan oli viimeisen 12 kuukauden aikana osallistunut peräti 82 % ja 15–19-vuotiaista nuorista 53 %.

Lasten ja nuorten harrastustoiminnassa on mukana aikuisia erilaisissa rooleissa, joita samalla henkilöllä voi olla jopa useita: esimerkiksi ohjaajan tai valmentajan, joukkueenjohtajan tai yhdistyksen hallituksen jäsenen. Nuorella itselläänkin voi olla harrastustoiminnassa useita eri rooleja. Esimerkiksi oman liikuntaharrastuksensa lisäksi hän saattaa toimia valmennustehtävissä.

Vaikka vanhemmat eivät olisi varsinaisesti harrastustoiminnassa mukana, heitä kiinnostaa, että lapselle harrastustoimintaa järjestävä taho huolehtii tietosuojaan liittyvistä asioista. Vanhemmilla on tärkeä rooli lasten tietosuojasta huolehtimisessa, ja koti on luonteva paikka keskustella lasten ja nuorten kanssa tietosuojakysymyksistä.

Tietosuojatietoutta tarvitsevat kaikki

Tietosuojassa askarruttavat monenlaiset asiat. Jotta osaisimme vastata eri tahoilta nouseviin tarpeisiin paremmin, aloitimme hankkeen kyselyllä, jonka tuloksista voit lukea tarkemmin Alkukyselyn tulokset linjassa aikaisempien selvitysten kanssablogista. Vanhemmat tukemassa lasten ja nuorten tietosuojan toteutumista -blogi puolestaan avaa tarkemmin erityisesti vanhempien osaamista, huolia ja asenteita.

Eteenpäin vievät myös työpajat, joista ensimmäiset on pidetty. Niiden annista voit lukea lisää TIEKEn digiosaamisen vauhdittaja Mikko Eloholman yhteenvedosta Nuorten ja yhdistystoimijoiden työpajoissa opittiin tietosuojasta ja kerättiin ideoita tulevaa harrastustoimijoita palvelevaa työkalupakkia varten.

Tietosuojaosaamista harrastusten lomassa

Tietosuojaopastusta tarvitsevat nuoret, mutta myös aikuiset. GDPR4CHLDRN-hankkeessa olemme tähän mennessä pureutuneet lasten ja nuorten tietosuojakysymyksiin jo useammasta näkökulmasta. Kokosimme alle ohjeita ja vinkkejä harrastustoiminnan järjestäjille, vanhemmille sekä kaikille, jotka kaipaavat perustietoa omien henkilötietojen keräämisestä ja seuraamisesta verkossa. Tekstin yhteydestä löydät myös linkit pidempiin kirjoituksiin näistä aiheista.

Lapsen ja nuoren oikeus omiin tietoihin

Kaikenikäisillä on oikeus henkilötietojen suojaan ja omiin tietoihin. Lapsella ja nuorella on mm. oikeus saada tietoja siitä, miten hänen henkilötietojaan käsitellään. Tietosuojavaltuutetun toimiston ylitarkastaja Terhi Rehtonen muistuttaa Tietosuoja on alaikäisen perusoikeus -artikkelissa, että alaikäinen saa käyttää tietosuojaoikeuksiaan itse, mutta myös huoltajalla voi olla oikeus käyttää oikeuksia lapsen puolesta. On kuitenkin hyvä muistaa, että tietosuojalainsäädännön näkökulmasta rekisterinpitäjä – kuten harrastusseura – ei automaattisesti saa aina luovuttaa kaikkia alaikäisen tietoja huoltajalle.

Harrastustoiminnan järjestäjän pitää käsitellä lasten henkilötietoja erityisen huolellisesti

Miten harrastustoiminnan järjestäjä käytännössä ratkaisee tilanteen, jossa huoltaja pyytää lapsensa tietoja? Terhi Rehtonen lähestyy asiaa esimerkin kautta ja toteaa, että lainsäädännöstä ei aina löydy suoraa ratkaisua. Arviointia voidaan joutua tekemään tilannekohtaisesti käytettävissä olevien tietojen pohjalta. Tilanteet on joka tapauksessa ratkaistava ja tehdyt ratkaisut pystyttävä perustelemaan myös jälkikäteen, neuvoo Rehtonen. Lue artikkelista vinkit, mitä tekijöitä harkinnassa voi tulla vastaan.

Kun harrastustoimintaa järjestävä seura tai yhdistys kerää ja ylläpitää toimintaan osallistuvista henkilötietoja, se toimii rekisterinpitäjänä ja on vastuussa siitä, että henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti. Yhdistyksen on tällöin myös huolehdittava siitä, että mahdolliset vapaaehtoistyöntekijät saavat riittävän ohjeistuksen henkilötietojen käsittelyyn.

Retket, leirit ja turnausmatkat ovat monessa harrastuksessa oleellinen osa toimintaa. Lapsen kannalta voi olla elintärkeää, että tiedot hänen allergioistaan ja sairauksistaan ovat vastuutaholla tiedossa. Ei kuitenkaan ole tietosuojalainsäädännön mukaista, että kaikilla yhdistyksen toimijoilla olisi pääsyä kaikkiin lapsesta ilmoitettuihin tietoihin. Lasten ja nuorten henkilötietojen käsittelyssä ylipäätään ja erityisesti arkaluonteisia kuten esimerkiksi terveystietoja käsiteltäessä pitää siis olla erityisen valppaana.

Lasten terveystietojen käsittelystä harrastustoiminnassa voit lukea lisää tietosuojavaltuutetun toimiston tarkastaja Emmi Iivosen artikkelista. Lisäksi tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilla olevasta Henkilötietojen käsittely yhdistystoiminnassa -oppaasta löytyy tietoa mm. rekisterinpitäjän vastuista.   

Vinkit vanhemmille lapsen tietosuojaosaamisen vahvistamiseksi

Lapset eivät omaksu tietosuojaan liittyviä tietoja ja taitoja itsestään. Koulussa 7–9-vuosiluokkien oppilailla tietosuojakysymykset tulevat vastaan ainakin tieto- ja viestintäteknologian opinnoissa, kun perehdytään vastuulliseen ja turvalliseen toimintaan. Koulun lisäksi vanhemmilla on tärkeä tehtävä lasten ja nuorten osaamisen vahvistamisessa.

Tietosuoja voi olla vaikea aihe myös vanhemmille. Tietosuojavaltuutetun toimiston ylitarkastaja Oona Ojajärvi tarjoaa blogissaan viisi vinkkiä, joilla avata ja käydä keskustelua tietosuojasta oman jälkikasvun kanssa. Samalla on hyvä mahdollisuus oppia itsekin aiheesta lisää. Vinkkien yhteydestä löytyy myös tietosuojan peruskäsitteiden selitykset.

Ojajärvi muistuttaa, että voimme vanhempina myös itse vaikuttaa lapsen henkilötietojen ja yksityiselämän suojan toteutumiseen ja näyttää esimerkkiä harkitsemalla, mitä tietoja ja kenelle lapsesta jaamme. Lue viisi vinkkiä vanhemmille: Näin vahvistat lapsen tietosuojaosaamista ja -ymmärrystä.

Tietojen kerääminen ja seuranta verkossa

Nuoret kuten myös monet aikuiset – viettävät paljon aikaa verkossa, ja surffailusta jää jälkiä. Tietojen kerääminen ja seuranta voi olla käyttäjälle näkymätöntä ja yllättävää, muistuttaa tietosuojavaltuutetun toimiston ylitarkastaja Niina Miettinen blogissaan Miten sinut on mahdollista tunnistaa netissä. Eri lähteistä kertyvää tietoa voidaan yhdistää ja näin rakentaa tarkempaa profiilia yksittäisestä käyttäjästä. Profiloinnin avulla käyttäjiin voidaan pyrkiä vaikuttamaan erilaisten verkkosisältöjen kautta. Henkilötiedot ovat mainostajille myös haluttua kauppatavaraa, jatkaa Miettinen.

IP-osoite on yksi tapa pyrkiä tunnistamaan käyttäjä. Miettinen kuvailee IP-osoitteen olevan vähän kuin surffailuun käytetyn laitteen – tietokoneen tai älypuhelimen – yksilöllinen nimi, joka näkyy eri sivustoille niillä vierailtaessa. IP-osoitteen voi piilottaa VPN-yhteyttä (Virtual Private Network) käyttämällä, mutta täydellistä piiloa ei sekään takaa.

Tietoa käyttäjistä kerätään erilaisilla seurantateknologioilla kuten evästeillä ja seurantapikseleillä. Surffatessamme tietoa meistä kartuttavat myös hakukoneet, mobiilisovellukset ja valokuvat. Lue näistä tiedonkeruun tavoista lisää Niina Miettisen blogista Miten nettisurffailuasi seurataan.

Toimitaan henkilötietojen kanssa vastuullisesti

Tietosuoja kulkee käsikkäin tietoturvan kanssa. Niin oman kuin muiden yksityisyyden suojaamiseksi on varsin aiheellista käyttää harkintaa siinä, missä ja miten verkossa surffailee, mistä asioista kirjoittaa, mitä kuvia metatietoineen julkaisee ja mihin henkilötietojaan antaa sekä suojata laitteensa myös teknisessä mielessä.

Lasten ja nuorten kanssa on hyvä keskustella yksityisyyden suojasta, opastaa heitä suojaamaan omia henkilötietojaan ja samalla oppia asiasta puolin ja toisin lisää. Jo peruskäsitteiden tunteminen auttaa ymmärtämään tietosuojaa ja avaamaan keskustelua aiheesta lasten ja nuorten kanssa.

Harrastustoiminnan järjestäjillä on vastuu siitä, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti. Huolehditaan siis, että lapset ja nuoret voivat nauttia harrastustoiminnastaan ja luottaa siihen, että heidän tietonsa ovat suojassa!

Lue myös tulevia blogeja ja seuraa työkalujen ja tuotosten valmistumista hankesivuilta. Tilaamalla joka toinen kuukausi ilmestyvän uutiskirjeen, pidämme sinut ajan tasalla!

Euroopan unionin rahoittama. Tämän julkaisun sisältö edustaa vain kirjoittajien näkemyksiä ja he ovat niistä yksin vastuussa. Euroopan unioni tai Euroopan komissio eivät ole vastuussa tämän julkaisun sisällöstä.

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Digiyritysneuvonta – Digitaalista yritysneuvontaa vai yritysneuvontaa digiasioissa? 
Digikyvykkyys

Digiyritysneuvonta – Digitaalista yritysneuvontaa vai yritysneuvontaa digiasioissa? 

Digiyritysneuvonta-hankkeessa tavoitteena on kehittää sekä pk-yritysten digitaalista osaamista että yritysneuvojien kykyä tarjota asiantuntevaa opastusta digikehityksen poluilla. Hankkeessa luodaan valtakunnallinen neuvontamalli, joka parantaa yritysten mahdollisuuksia saada juuri heidän tarpeisiinsa sopivaa digineuvontaa.

Sofia Pihlava
Datatalous
Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi
Datatalous

Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi

Data-avaruudet luovat yrityksille mahdollisuuksia nopeutetulle kasvulle ja innovaatioille, turvaavat pääsyn tärkeisiin resursseihin sekä mahdollistavat datan myynnin ja jakamisen usean toimijan kesken. Data-avaruusteknologiat ovat myös tärkeitä mahdollistajia tekoälyratkaisujen kehittämisessä. Juuri lanseerattu Data Spaces Alliance Finland -verkosto kokoaa suomalaiset dataliiketoiminnan edelläkävijät yhteen ja tarjoaa jäsenilleen yhtenäisen näkymän organisaatiorajat ylittävien ratkaisujen kehittämiseen.

Suvi Alatalo
Vastuullisuus
GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille
Vastuullisuus

GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille

Tervetuloa koulutukseen, jonka jälkeen ymmärrät ICT-alan merkityksen tietoyhteiskunnalle ja tämän kehityksen vaikutukset ilmastoon. Lisäksi ymmärrät miten alan haasteet kytkeytyvät ilmastonmuutoksen ongelmakenttään.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä