Verkkolaskufoorumin säännöt

1.     Yleistä
Nämä säännöt koskevat Verkkolaskufoorumin (jäljempänä VLF) jäseninä toimivia yrityksiä ja yhteisöjä (jäljempänä Jäsen).

Nämä säännöt on päivitetty 15.1.2016 alkaen.

2.     Liittyminen ja jäsenkategoriat
Jäseneksi liittyminen tapahtuu ilmoittamalla liittymisestä TIEKE:lle ja maksamalla määrätyn vuosimaksun. Liittymisen yhteydessä hakeva taho sitoutuu näihin sääntöihin. Liittymisen vahvistaa Ohjausryhmä.

Jäsen kuuluu toimialansa tai halunsa mukaan yhteen jäsenkategoriaan. Näitä kategorioita on: Välittäjä; Käyttäjä; Ohjelmistotalo. Ohjausryhmä voi määrittää tiettyjä kriteerejä, joita Jäsenen pitää täyttää, jotta se voi kuulua tiettyyn kategoriaan. Kriteerien pitää olla tasapuolisia.

3.     Osallistuminen VLF:n toimintaan
Jäsenellä on mahdollisuus osallistua edustajiensa kautta VLF:n toimintaan eli seminaareihin, jäsentilaisuuksiin sekä VLF:n työryhmien työskentelyyn.

Jäsenelle on oikeus saada nähtäville kaikki materiaali, joka on tuotettu VLF:n toiminnoissa.

4.     Organisaatio
VLF:n toiminnan linjauksia tekee Ohjausryhmä. Ohjausryhmän muodostavat työryhmien puheenjohtajat, pankkien edustaja, operaattorien edustaja sekä TIEKEn edustaja ja muut ohjausryhmän kutsumat henkilöt.

Ohjausryhmän työskentelyyn voi osallistua myös erillinen sihteeri. Ohjausryhmä valitsee puheenjohtajan keskuudestaan vuodeksi kerrallaan.

Eri työryhmät vahvistaa Ohjausryhmä. Työryhmien maksimihenkilömäärä on 10. Mikäli halukkaita jäseniä on enemmän, niin suoritetaan äänestys jäsenten kesken. Äänestysmenettelyn määrittää Ohjausryhmä. Menettelyn on oltava tasapuolinen kaikkia jäseniä kohtaan.

Työryhmien puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan työryhmä valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan.

5.     Maksut
Liittyessään VLF:ään Jäsen maksaa ko. vuoden vuosimaksun. Vuosimaksu maksetaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenen erotessa vuosimaksua ei voi periä takaisin.

Lisäksi muihin VLF:n toimintoihin voi olla Jäsenelle erillisiä maksuja. Työryhmien työskentely on veloituksetonta kummaltakin osapuolelta.

6.     Eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota VLF:stä ilmoittamalla siitä kirjallisesti TIEKE:lle. Vuosimaksut pitää suorittaa kuluvalta kalenterivuodelta, sekä seuraavalta, mikäli ilmoittaminen tapahtuu marraskuun viimeisen päivän jälkeen.

Jäsen voidaan todeta Ohjausryhmän toimesta eronneeksi, mikäli ei ole maksanut vuosimaksua kehotuksesta huolimatta. Jäsen voidaan erottaa Ohjausryhmän toimesta, mikäli todetaan, että Jäsen on rikkonut selkeästi ja useaan otteeseen näitä sääntöjä tai jäsenkategoriansa kriteerejä. Jäsentä pitää kuulla ennen erottamispäätöstä. Maksettua vuosimaksua ei voi periä takaisin.

7.     Sääntöjen muuttaminen
Näitä sääntöjä voi muuttaa Ohjausryhmä. Uudistuneet säännöt pitää antaa tiedoksi kaikille Jäsenille. Mikäli Jäsen ei hyväksy uudistuneita sääntöjä, voi Jäsen erota.