Nelikulmamalli — osapuolten velvollisuudet

Tämä dokumentti liittyy oleellisesti verkkolaskuoperaattoreiden välittäjäkriteereihin.


Laskuttaja:

 • vastaanottajan laskuttaminen
  • mitä laskutetaan
  • mistä laskutetaan
  • mitä verokantaa laskutetaan
  • onko olemassa kansallisia erityisvaatimuksia
 • laskuttaja vastaa laskun tietosisällön, kuten arvolisäverotietojen oikeellisuudesta sekä mahdollisten toimialakohtaisten soveltamisohjeiden huomioimisesta
 • velvollisuus toimittaa lasku EN16931-standardin mukaisena vastaanottajan niin pyytäessä

Laskuttajan verkkolaskuoperaattori:

 • laskuttajan tunnistaminen
 • laskuaineiston muuntaminen vastaanottavan verkkolaskuoperaattorin kanssa sovittuun sanomaformaattiin
 • laskuaineiston pakollisen tietorakenteen tarkastaminen käytetyn sanomaformaatin mukaisesti ja tietosisällön tarkastaminen EN16931-merkityille laskuille
 • vastaanottavan verkkolaskuoperaattorin mahdolliseen virhekuittaukseen reagoiminen

Vastaanottajan verkkolaskuoperaattori

 • vastaanottajan tunnistaminen
 • laskuaineiston pakollisen tietosisällön tarkastaminen (käytetty sanomaformaatti ja EN16931- standardi)
 • laskuaineiston muuntaminen vastaanottajan tarpeisiin sopivaksi
 • laskun onnistuneen vastaanottamisen kuittaaminen tai mahdollisen virhepalautteen lähettäminen laskuttajan verkkolaskuoperaattorille

Vastaanottaja:

 • laskutusohjeiden ilmoittaminen laskuttajalle
 • laskun tarkastaminen
 • laskun maksaminen
 • virheellisestä tai aiheettomasta laskusta reklamoiminen lähettäjälle