Verkkolaskun välittäjäksi?

Verkkolaskun välittäminen ei vaadi lupaa viranomaisilta.

Verkkolaskun välittäjiä ovat verkkolaskuoperaattorit ja pankit. Verkkolaskuoperaattoreiden yhteistyötä koordinoidaan verkkolaskufoorumin operaattoriryhmässä. Pankkien toimintaa koordinoidaan vuorostaan Finanssiala ry:n piirissä. Kummatkin ryhmät tekevät kuitenkin aktiivisesti yhteistyötä sähköisen laskutuksen edistämiseksi Suomessa. Kummankin ryhmän edustajat ovat mukana Verkkolaskuosoitteiston toiminnassa.

Verkkolaskuvälittäjän välittäjästatus on merkki siitä, että verkkolaskuvälittäjä täyttää tietoturvan, teknisen toimintavarmuuden ja luotettavuuden vaatimukset, jotka verkkolaskufoorumi edellyttää verkkolaskun välittäjiltä.

Välittäjästatuksen saa liittymällä verkkolaskufoorumiin ja verkkolaskufoorumin operaattoriryhmään.

Liittyminen verkkolaskufoorumiin tapahtuu täyttämällä jäsenhakulomakkeen. Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä hyväksyy uudet jäsenet.

Liittyminen operaattoriryhmään edellyttää välittäjäkriteereiden täyttämistä. Operaattoriryhmän jäseneksi haetaan lähettämällä vapaamuotoinen sähköposti, jossa on kerrottu kuinka hakijayritys täyttää välittäjäkriteerien vaatimukset. Sähköposti lähetetään osoitteeseen palaute@tieke.fi. Operaattoriryhmä käsittelee hakemuksen, tekee päätöksen siitä täyttääkö hakija vaatimukset ja verkkolaskufoorumin ohjausryhmä myöntää välittäjästatuksen.

Verkkolaskun välittäjät tekevät yleensä erilliset välityssopimukset kaikkien muiden välittäjien kesken.