Välittäjäkriteerit

HUOM! Välittäjäkriteerit ovat osittain vanhentuneet ja ne päivitetään talven 2019-2020 aikana.

Välittäjäkriteerit tiedostona

Yleistä

Verkkolaskufoorumissa on verkkolaskuaineistojen välittäjinä kahdentasoisia toimijoita: palvelutoimijoita ja verkkolaskuvälittäjiä. Tässä dokumentissa on kuvattu ne kriteerit, jotka toimijan on täytettävä, jotta se voidaan hyväksyä Verkkolaskufoorumin Palvelutoimijaksi tai Verkkolaskuvälittäjäksi.

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä päättää hakijan hyväksymisestä toimijaksi vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen perusteella, jossa selvitetään miten hakija täyttää kriteeristön.

Kriteerien täyttymistä seurataan Verkkolaskufoorumin ohjausryhmässä säännöllisesti, ja mikäli todetaan, ettei jokin toimija täytä vaadittavia kriteerejä, ohjausryhmä voi poistaa toimijan Palvelutoimija- tai Verkkolaskuvälittäjälistalta tai kirjallisen huomautuksen jälkeen periä rikkomuksista seuraavan taulukon mukaiset sakot:

RikeSakkoPer
Verkkolaskuosoitteiston päivittämisen laiminlyöminen0,10€/osoiteVäärä- tai toimimaton osoite rekisterissä /kk
Verkkolaskufoorumin määrittelemien perustietojen esittämättä jättäminen150€kk

Kirjallisen huomautuksen jälkeen toimijalla on yksi kuukausi aikaa saattaa tilanne kriteerien mukaiseksi.

Sakot maksetaan Verkkolaskufoorumin ohjausryhmän osoittamalle taholle, joka käyttää ne Verkkolaskufoorumin toimintaan

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmän määrittelemällä tavalla.

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä seuraa rahojen käyttöä ja varmistaa niiden käyttötavan.

VÄLITTÄJÄKRITEERIT

Yleiset, kaikkia toimijoita koskevat kriteerit

 • Toimija on Verkkolaskufoorumin jäsen
 • Toimija toimittaa Verkkolaskufoorumin ohjausryhmän määrittelemät tilastotiedot Verkkolaskufoorumin osoittamalle neutraalille taholle (Suomessa ensisijaisesti Tilastokeskus) .
  • Kerättävät tilastotiedot määritellään vuosittain ja hyväksytetään yksinkertaisella enemmistöllä verkkolaskuvälittäjien Verkkolaskufoorumin kokouksissa.
 • Toimija julkaisee omilla sivuillaan Verkkolaskufoorumin määrittelemät perustiedot omalla sivullaan
  • Linkin Verkkolaskufoorumin verkkolaskuosoitteistoon pääsivulle ja ohjeet sen käyttöön/ongelmatilanteisiin
  • Verkkolaskufoorumin määritelmän verkkolaskulle
  • Toimijan palvelulla tavoitettavat muut operaattorit (lähetys- ja vastaanotto)
  • Verkkolaskufoorumin logon

Toimijakohtaiset kriteerit

Palvelutoimija

Palvelutoimija tarjoaa asiakkailleen omien palvelujensa avulla laskuaineistojen muodostamisen.
Toimija kokoaa asiakkaidensa aineistot ja toimittaa ne jonkin Verkkolaskuvälittäjän kautta välitettäväksi vastaanottajille välittäjien yhdysliikenneverkon välityksellä.
Palvelutoimijalla tarkoitetaan verkkolaskujen välitystä tarjoavaa toimijaa, joka tyypillisesti tarjoaa palvelujaan rajatulle kohderyhmälle, yleensä omalle muita palveluja tai tuotteita käyttävälle asiakaskunnalleen. Esimerkkeinä tilitoimistot, ohjelmistotalot ja muut vastaavat toimijat.
Aineiston välitys ja aineistokuittaukset

 • Laskuaineistoja on voitava välittää arkipäivisin lukuun ottamatta lyhyitä ennalta sovittuja huolto- ja ylläpitokatkoja.
 • Laskuaineisto pitää olla välitettynä 48 tunnin kuluessa aineiston vastaanottamisesta.
 • Aineistojen välitys tapahtuu suojatulla yhteydellä.

Aineistojen säilytys

 • Laskuaineistot on säilytettävä vähintään kuukauden ajan.
 • Kaikkien laskujen tila pitää olla jäljitettävissä viimeisen 6 kuukauden ajalta.

Tukipalvelu (HelpDesk)

 • Palvelutoimijan on tarjottava asiakkailleen tukipalvelua, joka on oltava käytettävissä vähintään arkipäivisin normaalina työaikana.
 • Tukipalvelun yhteystiedot tulevat löytyä palveluntarjoajan verkkosivuilta.

Sisältö

 • Pitää pystyä välittämään vähintään Tieke 1 – laskukategorian mukaista aineistoa.

Verkkolaskuvälittäjä

Verkkolaskuvälittäjä käyttää yhdysliikenneverkkoa verkkolaskujen välittämiseen, tarjoaa aineiston muunnospalvelua ja laskun kuvan, sekä liitteiden välitystä. Uusi Verkkolaskuvälittäjä sitoutuu käynnistämään neuvottelut yhdysliikenteen muodostamiseksi aineistojen välitystä varten muiden Verkkolaskuvälittäjien kanssa.

Finvoice-välityspalvelussa (pankit ja maksulaitokset) aineistot välitetään Finvoice-välityspalvelun ehtojen mukaisesti.

Aineiston välitys ja aineistokuittaukset

 • Laskuaineistoja on voitava välittää verkkolaskuoperaattorien välillä 24/7 – periaatteella ja pankkiverkossa Finvoice-välityspalveluehtojen mukaisesti lukuun ottamatta ennalta sovittuja huolto- ja ylläpitokatkoja.
 • Laskuaineisto pitää olla välitettynä eteenpäin Verkkolaskuvälittäjälle tai laskun vastaanottajalle 24 tunnin kuluessa aineiston vastaanottamisesta.
 • Vastaanotetusta laskuaineistosta pitää lähettää positiivinen tai negatiivinen kuittaussanoma kahden tunnin kuluessa aineiston vastaanottamisesta.
 • Hyväksytysti vastaanotettu laskuaineisto on kyettävä tarvittaessa käsittelemään uudelleen.

Aineistojen ja kuittaussanomien säilytys

 • Laskuaineistot on säilytettävä vähintään kuukauden ajan.
 • Laskujen kuittaustiedot on säilytettävä vähintään kuukauden ajan.
 • Kaikkien laskujen tila pitää olla jäljitettävissä viimeisen 6 kuukauden ajalta.

Tukipalvelu (HelpDesk)

 • On tarjottava asiakkailleen tukipalvelua, joka on oltava käytössä vähintään arkipäivisin normaalina työaikana.
 • Tukipalvelun yhteystiedot tulevat löytyä palveluntarjoajan verkkosivuilta.
 • On tarjottava muille välittäjille maksutonta tukipalvelua, joka on oltava käytössä vähintään arkipäivisin normaalina työaikana.
 • On oltava käytössään valvontajärjestelmä, josta tukipyyntö on jäljitettävissä 6 kuukauden ajan.

Sisältö

 • Pitää pystyä välittämään Tieke 3 – laskukategorian mukaista aineistoa .
 • Tuki liitetiedostojen välittämiseen vähintään PDF -muodossa, pois lukien Finvoice -välityspalvelu.

Kapasiteetti

 • Pitää pystyä käsittelemään aineistoja ilman kokorajoituksia.
 • Pitää pystyä käsittelemään vuorokauden kuluessa välitettäväksi vastaanotetut laskut.

Muunnokset

 • Tarjoaa muunnospalvelut eri formaatteihin, vähintään Finvoiceen ja TEAPPSXML:ään.
 • Pankkiverkossa aineistot käsitellään Finvoice-välityspalvelun ehtojen mukaisesti.

Välityspalvelimet ja yhteydet muihin välittäjiin

 • Multiprotokollaliikennöinti mahdollista (esimerkiksi FTP, HTTP(S)) .
 • Vikasietoiset aineistojen käsittelyjärjestelmät ja tietoliikenneyhteydet, jotka mahdollistavat. aineistojen muutospalvelun ja välityksen 24/7 periaatteella.
 • Mahdollisuus aineistojen välitykseen ja vastaanottoon pankkien Finvoice -välityspalvelun kanssa.
 • Valvottu tiedonsiirto laskuttajalta Verkkolaskuvälittäjälle ja Verkkolaskuvälittäjien kesken .
 • Aineistojen käsittelypalvelimet ja -välitysjärjestelmät ovat valvottuja 24/7.
 • Aineistojen välitys tapahtuu suojatulla yhteydellä.

Muut kriteerit

 • Verkkolaskuvälittäjän ohjeistuksen, välittäjätietojen sekä muiden tietojen ylläpito Verkkolaskuosoitteistossa sen mukaan, miten Verkkolaskuosoitteistoa on Verkkolaskufoorumissa sovittu ylläpidettävän.
 • Ohjeistuksen mukaiseisti asiakkaiden ajantasaisen verkkolaskuosoite/tunnistetiedon ylläpitäminen Verkkolaskufoorumin verkkolaskuosoitteistossa .
 • Palvelua käyttävien asiakkaiden tunnistaminen ja identiteetin varmentaminen laskua lähetettäessä
 • Sitoutuminen kulloinkin voimassaolevaan Verkkolaskufoorumin määrittelemään. verkkolaskuosoitteistokäytäntöön ja siihen liittyvien kustannuksien johdosta muodostuvien maksjuen suorittamiseen.