Välittäjäkriteerit

Välittäjäkriteerit on tarkoitettu verkkolaskuoperaattoreille. Verkkolaskuoperaattoreiden muodostama Operaattoriryhmä on tehnyt ja hyväksynyt yksimielisesti välittäjäkriteerit.

Välittäjäkriteerit tiedostona

Verkkolaskuvälittäjän velvollisuudet

Verkkolaskuvälittäjän on oltava Verkkolaskufoorumin jäsen

Verkkolaskuvälittäjä käyttää yhdysliikenneverkkoa verkkolaskujen välittämiseen, tarjoaa aineiston muunnospalvelua ja laskun kuvan, sekä liitteiden välitystä. Uusi Verkkolaskuvälittäjä sitoutuu käynnistämään neuvottelut yhdysliikenteen muodostamiseksi aineistojen välitystä varten muiden Verkkolaskuvälittäjien kanssa.

Finvoice-välityspalvelussa (pankit ja maksulaitokset) aineistot välitetään Finvoice-välityspalvelun ehtojen mukaisesti: https://file.finanssiala.fi/finvoice/Finvoice-valityspalvelun_kuvaus.pdf

Aineiston välitys ja aineistokuittaukset

 • Laskuaineistoja on voitava välittää verkkolaskuoperaattorien välillä 24/7-periaatteella ja pankkiverkossa Finvoice-välityspalveluehtojen mukaisesti lukuun ottamatta ennalta sovittuja huolto- ja ylläpitokatkoja
 • Laskuaineisto pitää olla välitettynä eteenpäin Verkkolaskuvälittäjälle tai laskun vastaanottajalle 24 tunnin kuluessa aineiston vastaanottamisesta
 • Vastaanotetusta laskuaineistosta pitää lähettää positiivinen tai negatiivinen kuittaussanoma 24 tunnin kuluessa aineiston vastaanottamisesta
 • Tieken kautta saatavat päivitetyt schematron-tiedostot tulee ottaa käyttöön niiden julkaisussa ilmoitettuun päivämäärään mennessä
 • Negatiivisen kuittauksen voi lähettää ainoastaan, mikäli
  • lasku ei vastaa sanomakuvauksen skeema-tiedostoa
  • lasku ei läpäise verkkolaskuoperaattoreiden yhteisesti hyväksymää sanomakuvauksen ajantasaista schematron-validointia
  • vastaanottaja ei ole vastaanottavan verkkolaskuoperaattorin asiakas
  • liitetiedosto, johon laskusanomalla viitataan, puuttuu tai on viallinen

Aineistojen ja kuittaussanomien säilytys

 • Laskuaineistot on säilytettävä vähintään kolmen (3) kuukauden ajan
 • Laskujen käsittelytiedot on säilytettävä vähintään kuuden (6) kuukauden ajan

Tukipalvelu (HelpDesk)

 • Muille välittäjille on tarjottava maksutonta tukipalvelua, joka on oltava käytössä vähintään arkipäivisin klo 9-16 (EET)
 • Tukipalvelun on oltava tarjolla vähintään englanniksi
 • Käytössä tulee olla valvontajärjestelmä, josta tukipyyntö on jäljitettävissä kuuden (6) kuukauden ajan

Sisältö

 • Pitää pystyä välittämään TEAPPSXML- ja/tai Finvoice-sanomakuvauksien mukaista aineistoa
 • Pitää pystyä välittämään ja käsittelemään eurooppalaisen laskustandardin (EN16931) mukaista aineistoa
 • Tuki liitetiedostojen välittämiseen vähintään PDF-muodossa, pois lukien Finvoice-välityspalvelu

Välityspalvelimet ja yhteydet muihin välittäjiin

 • Tietoturvallinen liikennöinti pitää olla mahdollista, protokollina vähintään SFTP tai HTTPS
 • Vikasietoiset aineistojen käsittelyjärjestelmät ja tietoliikenneyhteydet, jotka mahdollistavat aineistojen muunnospalvelun ja välityksen 24/7-periaatteella
 • Mahdollisuus aineistojen välitykseen ja vastaanottoon pankkien Finvoice-välityspalvelun kanssa
 • Valvottu tiedonsiirto laskuttajalta Verkkolaskuvälittäjälle ja Verkkolaskuvälittäjien kesken
 • Aineistojen käsittelypalvelimet ja välitysjärjestelmät ovat valvottuja 24/7

Verkkolaskuosoitteisto

 • Verkkolaskuvälittäjän ohjeistuksen, välittäjätietojen sekä muiden tietojen ylläpito Verkkolaskuosoitteistossa sen mukaan, miten Verkkolaskuosoitteistoa on Verkkolaskufoorumissa sovittu ylläpidettävän
 • Ohjeistuksen mukaisesti asiakkaiden ajantasaisen verkkolaskuosoitteen tai tunnistetiedon ylläpitäminen Verkkolaskuosoitteistossa
 • Sitoutuminen kulloinkin voimassaolevaan Verkkolaskufoorumin määrittelemään verkkolaskuosoitteistokäytäntöön

Muut kriteerit

 • Verkkolaskujen välittämiseen liittyvän palvelun käyttävien asiakkaiden tunnistaminen ja identiteetin varmentaminen laskua lähetettäessä, jotta voidaan olla varmistua laskun lähettäjän olevan se taho, joka ilmoittaa olevansa.
 • Verkkolaskujen välittämiseen käytettävien sopimusten tulee pohjautua Suomen lakiin ja mahdolliset riitatilanteet tulee ratkaista suomalaisessa tuomioistuimessa
 • Välittäjäverkoston työryhmien kieli on suomi