Verkkolaskuosoitteistossa on jo yli 500 000 osoitetta
Digitaalinen taloushallinto

Verkkolaskuosoitteistossa on jo yli 500 000 osoitetta

Verkkolaskun käyttö on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina, puolen miljoonan verkkolaskuosoitteen raja ylittyi elokuussa. Aktiivisimmin verkkolaskun on ottanut käyttöön julkinen sektori ja osakeyhtiöistä noin puolet.

Osoitteiden määrä on noussut tasaisesti vuosien mittaan, mutta kasvu alkoi kiihtyä vuoden 2016 tienoilla. Yksittäisiä organisaatioita TIEKEn verkkolaskuosoitteistossa oli syyskuun 2021 alussa hieman yli 250 000 kappaletta, joista suurella enemmistöllä oli käytössään 1–2 osoitetta.

Verkkolaskuosoitteistosta voi tarkistaa suomalaisten organisaatioiden verkkolaskuosoitteet. Organisaatiolla pitää olla voimassa oleva y-tunnus, jotta sen tiedot voidaan tuoda osoitteistoon. Osoitteistosta löytyy niin yritysten, yhdistysten kuin julkisen sektorin organisaatioiden laskutustietoja. Kaikki suomalaiset verkkolaskuoperaattorit ja pankit (noin 20 kappaletta) välittävät asiakkaidensa verkkolaskuosoitetiedot osoitteistoon.

Verkkolaskuosoitteita eniten Uudellamaalla ja julkisella sektorilla

Eniten verkkolaskuosoitteita on rekisteröity uusmaalaisille organisaatioille. Osoitteiden määrässä Pirkanmaa sijoittuu toiseksi ja Varsinais-Suomi kolmanneksi. Tosin uusmaalaisia organisaatioita on lukumäärällisesti eniten. Jos verrataan maakunnittain verkkolaskua käyttävien organisaatioiden määrää kaikkiin alueen organisaatioihin, ei samanlaista alueellista vaihtelua esiinny yhtä selvästi. Uusimaa on edelleenkin niukasti kärjessä, mutta Ahvenanmaa erottuu joukosta kuitenkin siten, että siellä päästään juuri yli 10 % käyttöosuuteen kaikissa maakunnan organisaatiotyypeissä. Ulkomaisilla yrityksillä tarkoitetaan Taulokossa 1 niitä organisaatioita, joilla on suomalainen y-tunnus mutta organisaation kotipaikan on merkitty olevan Suomen ulkopuolella.

Tauluko 1: organisaatioiden osuus maakunnittain kaikista verkkolaskuosoitteistossa olevista osoitteista.

Tauluko 2: verkkolaskua käyttävien organisaatioiden osuus kaikista maakunnissa sijaitsevista organisaatioista.

Verkkolaskuosoitteistossa samalla organisaatioilla voi olla käytössä useampi verkkolaskuosoite. Osoitteistosta löytyy peräti viisi organisaatiota, joilla on käytössä yli 80 erillistä osoitetta. Kärjessä ovat Rikosseuraamuslaitos, Ulkoministeriö, Sponda, Helsingin Kaupunki sekä Isännöitsijätoimisto Jolaka Oy Lahdesta.

Taulukko 3: Organisaatioilla käytössä olevien verkkolaskuosoitteiden määrä

Organisaatioiden määräMontako verkkolaskuosoitetta organisaatiolla on käytössä
581–120
1341–80
10411–40
1546–10
2055
11164
86293
529732
1920551

Julkisella sektorilla eniten verkkolaskuosoitteita käytössä

Kun verrataan eri organisaatioiden verkkolaskuosoitteiden käyttöastetta suhteessa kaikkiin saman organisaatiomuodon osoitteenhaltijoihin, on julkinen sektori selvästi kärjessä. Yritysten käyttöaste on vielä selvästi vähäisempi. Käyttöasteeltaan vähiten verkkolaskuja ovat ottaneet käyttöön yhdistykset ja toiminimet.

Taulukko 4. Verkkolaskuosoitteiden käyttöaste organisaatiotyypeittäin. Monella organisaatiolla on verkkolasku käytössä suhteessa kaikkiin saman tyypin organisaatioihin.

ToimialaVerkolaskuosoite käytössä alan organisaatioista
Julkinen sektori72 %
Asunto-osakeyhtiöt54 %
Seurakunnat ja vastaavat54 %
Osakeyhtiöt48 %
Kiinteistöosakeyhtiöt45 %
Säätiöt42 %
Osuuskunnat42 %
Kassat40 %
Kommandiittiyhtiöt26 %
Avoimet yhtiöt22 %
Rahastot22 %
Yhdistykset10 %
Toiminimet (joiden nimessä on tmi-lyhenne)8 %
Yhteisomistukset kuten tiekunnat2 %
Verotusyhtymät0,8 %
Kuolinpesät ja konkurssipesät0,0 %

Taulukko on kohtuullisen tarkka julkisen sektorin, asunto-osakeyhtiöiden ja seurakuntien osalta. Muiden organisaatiomuotojen kohdalla prosenttiosuus on suuntaa antava.

Lue seuraavaksi