Datan hyödyntäminen liiketoiminnassa -valmennus

Datan hyödyntäminen liiketoiminnassa -valmennus

Tilaa asiantuntija valmentamaan pk-yritystäsi datapohjaisen kasvun vauhdittamiseen!

Syksyllä 2021 aloittamamme valmennuspalvelu on suunnattu aluksi ensisijaisesti matkailu- ja ravitsemusalan yrityksille. Tiedotamme asiasta, kun palvelu laajenee muiden toimialojen käyttöön!

TIEKE järjestää syksyn 2021 aikana kokeilun pk-yrityksille oman datan ja avointen tietoaineistojen hyödyntämisestä liiketoiminnan kasvattamiseksi.

Kokeiluun sisältyy TIEKEn tarjoamaa konsultaatiota siihen, kuinka yrityksen dataa voi käsitellä ja mahdollisesti yhdistää saatavilla oleviin avoimiin tietoaineistoihin. Kokeilu on suunnattu erityisesti yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita analysoimaan ja hyödyntämään paremmin käytössään olevia tietoaineistoja. Esimerkiksi asiakastilastot ja käyttäjäpalautteet ovat hyviä aineistoja analyysin pohjaksi.

Kokeilu koostuu neuvonnasta ja konsultaatiotapaamisista tai -työpajoista, joiden lopullinen muoto ja sisältö riippuu osallistujien tarpeista, toiveista ja käytössä olevista tietoaineistoista. Valmennusta järjestetään yhdelle yritykselle kerrallaan, mikä mahdollistaa täsmällisen neuvonnan. Osallistujat saavat valmiin pohjan, jota voi myös tulevaisuudessa hyödyntää päivitettyjen aineistojen analysointiin sekä esimerkiksi visualisointiin. Valmennus parantaa myös valmiuksia laajentaa itse tietoaineistojen käsittelyä ja mittareiden tekoa. Käytämme lähtökohtaisesti ilmaisia tuotteita.

Tarvittavat välineet ja valmennuksen kesto

Osallistuminen edellyttää tietokonetta etäyhteyksillä sekä omia tietoaineistoja, joita voitte jakaa käsittelyn ajaksi TIEKEn kanssa. Ohjelmaan on hyvä varata ajallisesti noin 2 työpäivää syys- ja marraskuun välisenä aikana.

Hakuaika ensimmäiseen kokeiluun on auki 19.9.2021 asti, jonka jälkeen keskustelemme tarkemmin halukkaiden yritysten kanssa viikoilla 39-40 ja itse kokeilutapahtumat pidetään viikoilla 43-44. Ilmoittautumislomakkeen täytön yhteydessä yrityksestäsi tullaan kysymään joitakin tietoja, jotka auttavat valmennusten suunnittelussa.

Kokeilua vetää TIEKEn data-osaaja Jussi-Pekka Parkkari, joka on tekniikan kandidaatti Aalto-yliopistosta ja opiskelee parhaillaan AnalyticsPRO-koulutusohjelmassa lisää data-analytiikkaa.

Lisätietoa valmennuksesta: jussi-pekka.parkkari@tieke.fi