Om nätfakturaregistret

Nätfakturaregistret (e-adressregistret)

Nätfakturaregistret innehåller nätfakturaadresser för organisationer i Finland. Med organisationer menas enheter som har ett FO-nummer. Dessa inkluderar privata företag, föreningar, bostadsaktiebolag och organisationer inom den offentliga sektorn. För att en organisation ska kunna läggas till i nätfakturaregistret måste den först vara i företags och organisationsdatasystemet (ytj.fi).

Lägg till, uppdatera och ta bort nätfakturaadresser

Att lägga till en nätfakturaadress i nätfakturaregistret

Organisationers information kommer inte automatiskt in i nätfakturaregistret. När en organisation ingår ett avtal om att skicka eller ta emot nätfakturor med en nätfakturaförmedlare, är det förmedlarens uppgift att lägga till organisationens uppgifter i registret.

Vid registreringen av organisations uppgifter i nätfakturaregistret, kontrolleras organisationens namn och FO-nummer automatiskt mot YTJ:s information (Företags- och organisationsinformationssystemet). YTJ är en offentlig tjänst som förvaltas av Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen.

Hur kan företag göra ändringar i sin egen information?

Nätfakturaförmedlare (operatör eller bank) gör huvudsakligen ändringar i organisationens information. Företaget måste först meddela nätfakturaförmedlaren vilken information som behöver ändras. Detta görs enklast genom att klicka på länken för ändringsbegäran som finns bredvid nätfakturaadressen. Länken öppnar ett formulär där du kan fylla i dina ändringsförfrågningar. Uppgifter från formuläret går direkt till nätfakturaförmedlaren.

Ta bort en nätfakturaadress

Nätfakturaförmedlare tar bort ett företags nätfakturaadress från registret. Nätfakturaadressen tas bort när avtalet om att överföra nätfakturan upphör mellan företaget och förmedlaren.

Flera nätfakturaadresser under samma FO-nummer och deras ordning

Din organisation kan ha en eller flera nätfakturaadresser under samma FO-nummer.

Till exempel kan en organisation ha sina egna nätfakturaadresser för olika platser eller funktioner inom organisationen. Organisationer kan ge adressen vilket namn de vill, till exempel ”fastighetsskatter”, ”Helsingfors kontor” eller ”transportfakturor”.

Nätfakturaadresser som är relaterade till samma FO-nummer, dvs. organisationen, ordnas enligt följande (om adressen inte har getts status som primär adress):

 • Alfabetiskt efter namnet som ges till adressen
 • Enligt typen av adressidentifierare:  OVT, IBAN, etc. (endast nätfakturaförmedlare ser denna identifierare)
 • Enligt nätfakturaadressen, t.ex. 003712345671
 • Enligt förmedlarens kod, om organisationen har samma nätfakturaadress med flera operatörer.

Primäradress

Om ett företag har flera mottagningsadresser med samma FO-nummer i nätfakturaregistret, alla med samma OVT-kod men olika förmedlare (operatör eller bank), är det möjligt att markera en adress som primär i registret. Den markerade adressen höjs först i listan och markeras som huvudadress.

Söka information i nätfakturaregistret

Du kan söka efter information om organisationer i nätfakturaregistret:

 • Med organisationens namn
 • Med namnet på nätfakturaadressen
 • Med nätfakturaadressen
 • Med organisationens FO-nummer

Vilken information om organisationer kan hittas i nätfakturaregistret

Nätfakturaregistret innehåller information som är nödvändig för att skicka nätfakturor till organisationer.

 • Organisationens namn
 • Organisationens FO-nummer
 • Nätfakturaadress
 • Förmedlarens kod (operatör-ID)

I registret kan en organisation bifoga ytterligare information om man så önskar. Nätfakturaförmedlare lägger vanligtvis inte automatiskt till denna information i organisationens information. Sådan information inkluderar:

 • Organisationens adressinformation (4 adresslinjer + postnummer + postkontor + land)
 • Webbplatsadress för organisationen
 • Organisationens kontakter
 • Roll (support / teknisk / affärs / annan)
 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Vad gör en nätfakturaförmedlare?

Som namnet antyder, överför en nätfakturaförmedlare nätfakturor från fakturaavsändaren till fakturamottagaren.