Dob – Datasta oivalluksia ja bisnestä

Dob-hanke

Datasta oivalluksia ja bisnestä hankkeessa kehitettiin uutta liiketoimintaa datan käsittelystä.

Hanke alkoi 01.08.2016 ja päättyi 31.12.2017.

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke tavoitteen oli vahvistaa yritysten innovaatiotoimintaa hyödyntämällä data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua. Hankkeessa kehitettyä innovaatioalustaa hyödynnetään tietopohjaisten palvelujen kehittämiseen matkailuun ja seniorien palveluasumiseen. Lisäksi hankkeessa valmennettiin tietotekniikkayrityksiä data- ja palvelutalouden aikaan.

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke yhdistelee data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua tuloksena uusia tuotteita ja palveluja, työpaikkoja ja hyvinvointia, toteaa hankkeen operatiivisesta johtamisesta vastaava Jyrki Koskinen.

Parhaita käytäntöjä ja kokemuksia aiheesta kerättiin kolmessa hankkeeseen kuuluvassa työpaketissa, joita ovat Aviapolis, palveluja matkaajille, Hyvä pitkä elämä sekä Datasta oivalluksia ja bisnestä -valmennus. Hankkeen tuotokset julkaistiin vapaasti jokaisen hyödynnettäväksi. Hankeen tulokset löytyvät COSS ry:n sivuilta. Alempana sivuille pääsee DOB-projektisivu -linkin kautta.

Hanke on osa 6Aika-ohjelmaa ja se liittyy Avoin data ja avoimet rajapinnat -kärkihankkeeseen.
Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta, Liikenne- ja viestintäministeriöltä, Tredea Oy:ltä ja Hartela Oy:ltä.