DigiPort-hankeessa digitaalisuutta ja avointa dataa satamiin

DigiPort-hanke - digitaalisuutta ja avointa dataa satamiin

DigiPort-hankkeessa haetaan tehokkuutta ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia satamiin käyttäen hyväksi digitaalisuutta ja avointa tietoa. Hankkeessa yhdistyy satamien digitalisaation ennakoiva tutkimus ja käytännön kehittämistyö satamatiedon hyödyntämiseksi.

Avoin data on digitaalisuuden polttoainetta satamissa

Hankkeen tavoitteena on satamatoimintojen sujuvuuden ja suorituskyvyn parantaminen. DigiPort-hanke keskittyy työkalujen eli teknologioiden sijaan dataan ja sen avaamiseen. Avoimella datalla tarkoitetaan tietoa, joka on julkista, maksutonta, koneluettavassa muodossa ja sen omistaja on antanut siihen vapaan käyttöoikeuden.

Tieto satamien perusrakenteista käyttöön

Konkreettisena toimena kartoitetaan, mitä satamien infrastruktuuriin – kuten liikenneväyliin, rakennelmiin ja verkostoihin – liittyvää tietoa voidaan avata avoimen datan muotoon ja mitä ei. Avatulle tiedolle perustetaan datakatalogipalvelu, jonka avulla voidaan tehostaa satamassa toimivien organisaatioiden nykyisiä toimintoja ja kehittää uusia palveluita.

DigiPort-hankkeen kumppaniverkosto

DigiPort-hankkeessa on päätoteuttajana Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys Merikotka ry, osatoteuttajina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus MKK sekä TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä satamien ja Liikenneviraston kanssa.

Hankkeessa TIEKEn vastuualueena on avoimen datan koulutus. Lisäksi TIEKE osallistuu tiedon avaamisen kartoitukseen ja datakatalogipalvelun perustamiseen.

DigiPort-hankkeen toimijoiden logot