Ilmoittaudu kehittämään API-linjauksia!

Käsi osoittaa tekstiä, jossa lukee API, ja sitä ympäröi erilaiset liitännät

Suomi valmistelee vuonna 2021 kansallisia API-linjauksia julkisen hallinnon käyttöön. Rakennamme verkostoa, jotta mahdollisimman moni API-kehittäjä ja -käyttäjä saisi tuotua näkemyksensä kehitystyöhön.

Kansalliset linjaukset palvelevat myös yrityksiä ja muita ei-julkisia toimijoita, koska ne edistävät standardien syntyä ja edistävät näin datan liikkumista ja yhteentoimivuutta. Siksi kehitystyö panostaa laajaan yhteiskehittämiseen. Esimerkiksi yritysten on jatkossa helpompaa kehittää, ylläpitää ja hyödyntää julkishallinnon ohjelmointirajapintoja, kun yksityistä sektoria on kuultu jo linjauksia laadittaessa. 

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa yrityksesi, järjestösi, yhteisösi tai edustamasi julkishallinnon toimijan mukaan työhön.

    Yhteystiedot