MUISTIO.TIEKE.FI -PALVELUN KÄYTTÖEHDOT JA SÄÄNNÖT

Nämä ovat TIEKE ry:n tarjoama Muistio.tieke.fi (Etherpad)-palvelun käyttöehdot ja säännöt. Muistio.tieke.fi esiintyy tekstissä nimillä Palvelu ja Palveluntarjoaja. Palvelun käyttäjää kutsumme nimellä Käyttäjä.

Yleiset käyttöoikeudet

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muokata palvelun ominaisuuksia tai toimintoja, jotta sitä voidaan muokata markkinoiden tai määräysten muutosten mukaan ja muuttaa palvelua mahdollisten tulevien teknisten rajoitusten tai tuotteiden tai palvelujen parantamisen vuoksi.

Palvelun käyttöehtoihin ja kiistatapauksiin sovelletaan Suomen lakia ja kiistat käsitellään Suomessa. Tästä poiketen Käyttäjä hyväksyy, että Palveluntarjoaja voi halutessaan hakea oikeuskäsittelyä ja korvauksia myös muiden maiden tuomiovallan piiristä. Jos Palvelun käyttöehdoissa ilmenee kohtia, jotka ovat ristiriidassa Suomen lain kanssa, kyseisiä kohtia tulkitaan Suomen lain mukaisesti ilman vaikutusta muihin käyttöehtojen kohtiin.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja ja sääntöjä ilman ennakkovaroitusta. Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle Palvelun etusivulla. Muuttuneet käyttöehdot sitovat käyttäjiä, jotka jatkavat Palvelun käyttöä käyttöehtojen muuttumisen jälkeen. Käyttöehtojen viimeisin ja sovellettava versio on aina nähtävissä tällä sivulla.

Palvelun käyttäminen ei vaadi Käyttäjältä rekisteröitymistä, mutta palvelun laajennetut ominaisuudet ovat vain rekisteröityneiden Käyttäjien hyödynnettävissä.

Käyttäjä voi milloin tahansa irtisanoutua näistä käyttöehdoista ja sulkea käyttäjätilinsä. Käyttäjätilin sulkeminen tarkoittaa sitä, että kaikki tunnukseen liitetyt henkilötiedot poistetaan ylläpidon toimesta. Käyttäjän luoma sisältö, jota Käyttäjä ei itse erikseen poista, jää kuitenkin palveluun. Tunnuksen sulkeminen tapahtuu ilmoittamalla tästä palveluntarjoajalle palvelun palautelomakkeen kautta.

Palvelun käyttöehdot

Palvelu on tarkoitettu usean ihmisen samanaikaiseen tekstisisällön tuottamiseen. Palvelua saavat käyttää myös yritykset, mutta yritys ei saa periä korvauksia Palveluun osallistuvilta.

Käyttäjä saa Palvelun käyttöönsä luomalla käyttäjätilin tai muistion. Luomalla käyttäjätilin, julkaisemalla Palvelussa sisältöä, kopioimalla Palvelussa julkaistua sisältöä tai muuten hyödyntämällä palvelua, Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja säännöt.

Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta toiminnasta ja julkaistusta sisällöstä. Kaikesta palvelusta löytyvästä sisällöstä kantaa vastuun se henkilö, yhteisö tai yritys, joka on luonut tai julkaissut sisällön.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua laittomaan tai sellaiseen toimintaan, josta voi seurata kohtuutonta haittaa, häiriötä tai muuta mielipahaa itselleen, muille Käyttäjille, toimijoille tai Palvelulle. Käyttäjältä edellytetään hyviä käytöstapoja.

Palvelun käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Palveluntarjoaja ei ota vastuuta mistään suorista, epäsuorista tai muista vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat seurausta Palvelun käytöstä, sen toimimattomuudesta tai muun tahon toiminnasta.

Palvelu on Käyttäjälle maksuton.

Käyttäjä vastaa omista yhteyskuluistaan. Lisäksi Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytössä tarvittavista laitteistoista, ohjelmistoista, niiden hankinnoista, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista.

Käyttäjä ei saa jakaa laitonta tai lakia loukkaavaa materiaalia.

Käyttäjä ymmärtää, että kaikki palvelusta löytyvä sisältö voi olla suojattu tekijänoikeus- tai vastaavalla lailla. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tarvittaessa ottaa haltuun sellaiset käyttäjätunnukset ja muistionimet, jotka ovat jonkun tahon tai henkilön tavaramerkkejä tai vastaavia.

Muistioiden nimien varaaminen on kiellettyä. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea tällaiset muistiot ilman varoitusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus puuttua väärinkäytöksiin.

Palveluntarjoaja voi sulkea häiriköiksi tai kaapatuiksi tulkitut käyttäjätilit.

Palveluntarjoajalla on oikeus ottaa haltuun tai poistaa käyttäjätunnuksia ja muistioita, rajoittaa Palvelun käyttöä sekä poistaa ja muokata käyttäjien luomia sisältöjä mistä tahansa syystä ja ilman ennakkovaroitusta.

Palveluntarjoaja ei ole taloudellisessa vastuussa Käyttäjän tekijänoikeuksien rikkomisesta tai kunnianloukkauksesta.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa muualla verkossa olevasta sisällöstä. Käyttäjä tiedostaa, että Palvelussa voi olla muiden Käyttäjien linkittämiä tiedostoja tai sivustoja, joiden sisältöön Palveluntarjoajalla ei ole hallintaa. Siirtyessään muille sivustoille tai käyttäessään linkitettyjä tiedostoja Käyttäjä hyväksyy, ettei Palvelu tai sen ylläpito ole vastuussa kyseessä olevista sisällöistä, niiden oikeellisuudesta, toiminnasta, saavutettavuudesta tai vaikutuksista.

Palvelun hakkeroiminen ilman ylläpidon yksiselitteistä lupaa on kiellettyä. Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua ainoastaan Palveluntarjoajan tarjoaman virallisen käyttöliittymän kautta. Käyttäjä sitoutuu olemaan ryhtymättä mihinkään toimiin, jotka voivat estää tai haitata Palvelun tai siihen liittyvien palvelimien ja verkkojen toimintaa.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että Palvelun käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Palveluntarjoaja pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja sitä kautta estämään asiattomien pääsyn Palveluun tallennettuihin tietoihin tai tietojärjestelmiin. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Käyttäjän tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytössä tarvitsemiensa laitteiden, verkkoyhteyden tai muiden komponenttien suojauksesta ja tietoturvasta.

Tietojen ja henkilötietojen käsittely

Käyttäjä hyväksyy ja antaa suostumuksensa siihen, että Palvelu/Palveluntarjoaja kerää häneltä tietoja tilastointia varten.

Käyttäjältä kerätään tietoja käyttöehtojen muutoksista tiedottamiseen, mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisuun ja roskatilien ehkäisyyn.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman Käyttäjän erillistä suostumusta.

Käyttöehtojen tai niiden hengen rikkominen tai muu paheksuttava käytös voi johtaa tunnuksen ja kaiken siihen liittyvän sisällön poistamiseen ilman varoitusta.