TIEKEn osaamisen kehittäminen -palveluiden kansikuva

Osaamisen kehittäminen

TIEKE toimii vaikuttajana, verkottajana ja vauhdittajana digitaalisen osaamisen kehittämisessä.

Tarjoamme ja kehitämme palveluita sekä edistämme tieto- ja viestintäteknistä osaamista myös monissa hankkeissa sekä tapahtumissa.