Kompetensmärken för digitala färdigheter

Kompetensmärken för digitala färdigheter

Det riksomfattande kompetensmärken erbjuder en omfattande modell för att känna igen digitala färdigheter.

Märkets konstellation innehåller fem nivåer för att känna igen digitala färdigheter. Märkena passar sig till studenter, lärare och pedagoger, arbetslivet, icke-formell vuxenutbildningspersonal och kunder eller någon medborgare. De fem nivåerna motsvarar kompetensnivåer inom yrkesutbildning – från tillfredsställande till utmärkt.

Märkets konstellation innehåller tio kompetens märken och fem metamärken. Ett metamärke tjänas in efter att alla nivåspecifika märken och metamärket på föregående nivå har slutförts. Innehavaren av märket visar sin kompetens med en separat ansökan.

Grundläggande färdigheter nivå innehåller sex kompetensmärke. Metamärket tjänas in efter att alla sex märken har beviljats.

Val och användning av enheter: Den som får märket kan

 • identifiera och välja en apparat som motsvarar användningsändamålet (t.ex. dator, surfplatta, telefon)
 • använda de vanligaste digitala enheterna samt deras basfunktioner och basinställningar
 • kontrollera om han eller hon är ansluten till något trådlöst eller fast nätverk

Sökning och utvärdering av information: Den som får märket kan

 • söka information i digitala miljöer (sökord, sökmaskiner)
 • söka information i olika format (text, bild, video)
 • bedöma det digitala innehållets tillförlitlighet
 • identifiera hur upphovsrätten anknyter till information och informationsdelning

Trygg aktivitet: Den som får märket kan

 • identifiera de mest typiska cyber- och informationssäkerhetshoten
 • skydda de apparater som används (t.ex. virusskydd, låsning av apparater och förhindrande av skadliga program)
 • identifiera när informationssäkerheten har kränkts och vet hur man ska gå till väga

Ansvarsfull aktivitet: Den som får märket kan

 • identifiera effekterna av användningen av digitala apparater och applikationer på hälsan och välbefinnandet
 • använda kommunikationstjänster och tjänster i sociala medier på ett ansvarsfullt sätt
 • beakta upphovsrätten vid användning och delning av information
 • skapa och redigera visuellt digitalt innehåll (presentationsgrafik) med iakttagande av upphovsrätten

Kommunikation och kontakt: Den som får märket kan

 • identifiera sina rättigheter och sitt ansvar i fråga om utlämnande av egna uppgifter till elektroniska tjänster
 • använda e-tjänster
 • identifiera metoder för stark autentisering
 • skydda sina personliga data och sin integritet
 • identifiera och följa principerna för dataskydd
 • använda e-post och dess basfunktioner

Användning och administration av applikationer: Den som får märket kan

 • välja och använda ordbehandlings- och tabellberäkningsapplikationer
 • identifiera olika filformat
 • framställa textdokument enligt standarden
 • framställa kalkyltabeller och utnyttja beräkningsformler för att beräkna uppgifter
 • behandla och överföra information i olika former
Grundläggande färdigheter: kompetensmärkena och metamärket

Grundläggande färdigheter metamärke

Den som får detta märke kan använda digitala apparater och tjänster på ett säkert och ansvarsfullt sätt i kommunikationen och ärendehanteringen. Han eller hon kan söka information i digitala miljöer och bedöma informationens tillförlitlighet samt skydda personlig information och integritet. Han eller hon kan använda de vanligaste kontorsprogrammen samt utnyttja, producera och distribuera digitalt innehåll med iakttagande av upphovsrätten.

Digitala färdigheter metamärket tjänas in efter Digital mig märke och Grundläggande färdigheter metamärke har beviljats.

Samarbete metamärket tjänas in efter Kollaboration märke och Digitala färdigherter metamärke har beviljats.

Utnyttjare metamärket tjänas in efter Organisation av ditt arbete märke och Samarbete metamärke har beviljats.

Problemlösare metamärket tjänas in efter Problemlösning och planering märke och Utnyttjare metamärke har beviljats.

Riksomfattande kompetensteckensystemet

Det riksomfattande kompetensteckensystemet har utvecklats i det ESF-finansierade projektet Osuvat Taidot (2019-2021).