Verkossa tehtävän kaupankäynnin suunnittelu

Kuten kaikki aikaa ja vaivaa vaativat tehtävät, myös verkkokaupan käyttöönotto edellyttää huolellista suunnittelua. Huolellinen suunnittelu auttaa yritystä saamaan parhaan hyödyn sähköisen kaupankäynnin tarjoamista ominaisuuksista. Näin vältetään yleisimmät virheet ja kohdistetaan resurssit järkevästi. Samalla tehdään mahdolliseksi verkkokaupan tulosten järjestelmällinen seuranta.

Ensimmäisenä tulisi määritellä mihin verkkokaupalla pyritään. Tarkoituksena on luonnollisesti myydä yrityksen tuotteita ja palveluita, mutta päätavoitetta ei tulisi ymmärtää liian yksioikoisesti. Verkkokaupan mahdollistama myynti tuo yritykselle rahaa, mutta verkkokauppa on enemmän kuin raha-automaatti. Lisämyynnin lisäksi parhaimmillaan verkkokauppa säästää kustannuksia ja resursseja automatisoimalla tilausten vastaanottamisen ja käsittelyn.

Verkkokauppa tuo lisäarvoa niin yrityksen asiakkaille kuin yritykselle. Asiakkaille sähköinen kaupankäynti tarjoaa tehokkaan asiointikanavan ja yritykselle mahdollisuuden tehostaa toimintaansa. Verkkokaupan tavoitteiksi voidaankin asettaa ainakin lisääntynyt myynti, vähentyneet kustannukset, uusien asiakkaiden tavoittaminen sekä nykyisen asiakaskunnan parempi palveleminen.

Myyntiin, tavoitettuihin asiakkaisiin ja kustannuksiin liittyvien muutosten onnistumista on helppo arvioida konkreettisesti. Onko verkkokauppa tuonut lisämyyntiä ja vähentänyt kustannuksia? Lisääntyneen asiakastyytyväisyyden toteaminen ei välttämättä ole yhtä konkreettista, vaan saattaa vaatia esimerkiksi asiakaskyselyn toteuttamisen.

Sähköistä kaupankäyntiä suunniteltaessa on tärkeää rajata oikein toiminnan kokoluokka. Se tarkoittaa tiedostamista, kuinka paljon verkkokauppaan aluksi panostetaan ja miten siihen panostettujen resurssien odotetaan muuttuvan tulevaisuudessa. Kuinka monta henkilöä tulee hallinnoimaan verkkokauppaa? Kuinka suuri osa liikevaihdosta verkkokaupasta aiotaan saada alussa? Mikä on tilanne viiden vuoden päästä?

Verkkokauppahankkeen alussa ehkä tärkein kysymys koskee vastuun jakautumista. Menestyvä verkkokaupankäynti edellyttää sitoutumista ja jatkuvaa kehittymistä. Siksi on tärkeää tietää, kuka yrityksessä tulee vastaamaan sähköisestä kaupankäynnistä ja sen kehittämisestä. Jos selkeää vastuuhenkilöä ei nimetä, verkkokauppa ei todennäköisesti ole kovin korkealla yrityksen prioriteeteissa. Tällöin hankkeelle ei povata kovin menestyksekästä tulevaisuutta.