PayslipXML 2.0 19.5.2014


PayslipXML 2.0 on AditronCGInRopo Capitalin ja Tiedon yhdessä toteuttama sanomakuvaus palkkalaskelman tietosisällön esittämiseksi rakenteellisessa
muodossa.

Palkanlaskentajärjestelmät muuttuvat ja uusia palveluntarjoajia tulee mukaan. Kehitystyön tavoitteena on ollut sanomakuvauksen ajantasaistaminen niin, että se palvelee myös tulevaisuuden tarpeita.

PayslipXML 2.0 -versiossa on huomioitu verkkopalkkapalvelun, palkkahallinnon ja arkistoinnin tarpeet. Yhteinen sanomakuvaus mahdollistaa ja nopeuttaa uusien palveluntarjoajien mukaantuloa palkkalaskelmien välittäjiksi. Ohjelmistotalojen on nyt aiempaa helpompaa ja nopeampaa toteuttaa toimiva PayslipXML-sanoma, joka mahdollistaa palveluun liittymisen minkä tahansa verkkopalkkaoperaattorin kautta.

PayslipXML-sanoman soveltamisohjeessa annetaan suosituksia nykyisin käytettävästä tietosisällöstä.

Yhteensopivuuden takaamiseksi toivomme operaattoreiden ja ohjelmistotalojen sitoutuvan tämän uuden sanomaformaattiversion käyttöön. Käytettävä PayslipXMLversio kannattaa kuitenkin varmistaa omalta palveluntuottajalta.

Lataustiedosto sisältää Payslip sanomadokukmentit:

  • PayslipXML_v2.0_application_directive
  • PayslipCommon20
  • eSalaryAck_schema.xsd
  • PayslipXML_v2.0_schema.xsd
  • Esimerkit

Lisätietoja saa sanomakuvauksen kehittäneiltä palveluntuottajilta.
Yhteystiedot löytyvät sivulta Palveluntuottajat.


AditroCGI, Ropo Capital ja Tietoevry