Tuemme teollisuuden pk-yrityksiä vihreässä siirtymässä – kartoituskysely avoinna 30.4. asti
Vastuullisuus

Tuemme teollisuuden pk-yrityksiä vihreässä siirtymässä – kartoituskysely avoinna 30.4. asti

Kuinka paljon ilmastonmuutos ja suurempi energiaomavaraisuuden tarve vaikuttavat teollisuuden pk-yrityksiin? TIEKE selvittää tätä Keski-Suomessa osana Green ICT -työtään.

TIEKEn vähäpäästöisen ICT:n hankeperhe kasvoi vuonna 2022, kun Green ICT -hanke sai rinnalleen MitViDi- ja Green ICT teollisuuden pk-yrityksille Keski-Suomessa -hankkeet. Edellinen kehittää vihreän digitalisaation mittareita, jälkimmäinen valmentaa keskisuomalaisia yrityksiä alentamaan päästöjään erilaisilla digiratkaisuja ja -palveluilla.

Keski-Suomen hanke jakaa yrityksille tietoa muun muassa koulutusten ja sparraustapaamisten kautta, keskittyen erityisesti seuraaviin tuotantoprosessin ja yritystoiminnan osa-alueisiin:

  1. Datan, IoT:n ja tekoälyn hyödyntäminen vähähiilisyyden vauhdittamisessa
  2. Älykkäät automaatio- ja ohjausjärjestelmät vähähiilisyyden tukena
  3. Vihreä robotiikka
  4. Vihreät pilvipalvelut
  5. Paperiton, digitaalinen taloushallinto, logistiikka ja muut toiminnot
  6. Vähähiilisyys ICT-hankinnoissa

Nämä aiheet perustuvat Teollisuuden vähähiilitiekarttaan, jonka Teknologiateollisuus on julkaissut. Ne on siis tunnistettu tehokkaiksi keinoiksi vähentää teollisuuden päästöjä kestävän digitalisaation avulla. 

Tilaamalla hankkeen uutiskirjeen saat tietoa vuoden 2022 aikana järjestämistämme tapahtumista ja muusta ilmastoviisaaseen digiin liittyvästä.

Yritysten täytyy varautua tulevaan jo nyt

”Suomi on asettanut tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. On odotettavissa, että vähäpäästöisyyden merkitys tuotteiden ja palveluiden koko arvoketjulle lisääntyy tuntuvasti lähivuosina, viime kädessä lisääntyvän sääntelyn kautta”, TIEKEn Green ICT -hankkeiden projektipäällikkö Antti Sipilä taustoittaa. ”Käytännössä tämä tulee merkitsemään esimerkiksi sitä, että yhä useamman alihankintayrityksen tulee kyetä vastaamaan hankkijan päästötavoitteisiin. Koska pienteollisuudessa on paljon alihankintaa ja B2B-ympäristössä toimivia yrityksiä, on todella tärkeä auttaa etenkin pk-yrityksiä varautumaan ajoissa näihin muutoksiin.”

Kevään ulkopoliittiset mullistukset ovat herättäneet myös keskustelua, että yritysten kannattaisi pyrkiä eroon Venäjältä tuoduista fosiilisista polttoaineista. Green ICT -ajattelu säästää ilmaston lisäksi energiaa ja sitä kautta rahaa, joten ketterä tarttuminen aiheeseen voi tukea teollisuusyritystä tulevina vuosina.

Uudenmaan Green ICT -hankkeessa toteutettu kartoitus totesi, että pk-yrityksissä työtä omien päästöjen vähentämiseksi jarruttaa eniten resurssien puute. Keski-Suomen hanke pyrkii tarjoamaan punnittua, helposti omaksuttavaa tietoa teollisuuden pk-toimijoille, jotta ne eivät joutuisi aloittamaan takamatkalta suhteessa isompiin yrityksiin.

Kysely vähähiilisyyden merkityksestä yrityksen toiminnalle

TIEKE kerää verkkokyselyllä tietoa alueen teollisuusyritysten valmiudesta Green ICT -menetelmien ja työkalujen käyttöön. Kysely on avoinna 30.4. asti, ja vastaaminen kestää enintään 10 minuuttia.

”Vastaukset antavat meille arvokasta tietoa teollisuuden yritysten kehitysedellytyksistä Keski-Suomen alueella”, Antti Sipilä toteaa. ”Niiden perusteella osaamme tarjota mahdollisimman tehokasta tukea alueen yrityksille.”

Kyselyyn vastaaminen ei edellytä ennakkotietoa vähäpäästöisistä digituotteista, -palveluista tai -prosesseista. 

Lue seuraavaksi