BESTFACT – TIEKEn Verkottaja-palvelu EU:n logistiikan alan hyvä käytäntö

BESTFACT – TIEKEn Verkottaja-palvelu EU:n logistiikan alan hyvä käytäntö

Bestfact-hankkeessa luotiin EU-alueen käyttöön EDIFACT- ja UBL/XML-pohjaisten sanomien soveltamisohjeet neljälle logistiikan alan keskeisimmälle tietovirralle sekä tiedonsiirtosuositus logistiikan alalle.

BESTFACT (Best Practice Factory for Freight Transport) oli EU:n organisoima kehityshanke, joka tähtäsi rahtiliikenteen hyvien käytäntöjen ja innovaatioiden kehittämiseen, levittämiseen ja hyödyntämiseen EU alueella. Hankeen tuloksilla pyritään saavuttamaan niitä kuljetukseen liittyviä tavoitteita, joita EU on asettanut kilpailukyvyn säilyttämiselle ja ympäristövaikutuksille.

TIEKE kehitti EU-tasoisen sanomarekisterin

TIEKE valittiin sadan erilaisen logistiikan alan hanke-ehdotuksen joukosta toteuttamaan BESTFACTin alaisuudessa EU:n laajuisen sanomarekisterin, johon tullaan kokoamaan logistiikanalan standardimuotoisten sanomien soveltamisohjeita siten, että rekisterin sisältö on kaikille avoimesti saatavilla.  Valintaan vaikuttivat TIEKEn pitkä kokemus sähköisen standardimuotoisen tiedonsiirron sanomasuositusten laatimisessa sekä TIEKEn kehittämän Verkottaja-palvelun toimivuus eri toimialojen soveltamisohjeiden ja muun materiaalin jakelukanavana.

Soveltamisohjeet neljälle keskeisimmälle sanomalle

TIEKE teki rekisteriin ensimmäiset soveltamisohjeet keskeisille logistiikanalan sanomille: kuljetustilaus, rahtikirja, kuljetustilanne sekä lähetysluettelo. Soveltamisohjeiden pohjana olivat UN/EDIFACT-hakemisto D.14A sekä UBL/XML versio 2.1. Lisäksi TIEKE tuotti hankkeessa logistiikan alan tiedonsiirtosuosituksen, jonka avulla yritykset voivat kehittää ja ottaa käyttöönsä sähköistä, standardimuotoista tiedonsiirtoa.

Tuotokset edistävät logistiikan alan yhteentoimivuutta

Hankkeen tuotoksilla edistetään yleisiä ja yhtenäisiä tiedonsiirtokäytäntöjä EU:ssa logistiikan alalla. Sanomasuositukset nopeuttavat standardimuotoisen sähköisen tiedonsiirron käyttöönottoa ja vähentävät yrityskohtaisten ratkaisujen laatimisen tarvetta. Hanke alkoi joulukuun 2014 alussa ja loppui helmikuun 2015 lopussa.

TIEKEllä pitkä kokemus sanomatyöstä

TIEKEllä on yli 30 vuoden kokemus soveltamisohjeiden laatimisessa eri toimialoille. TIEKE pitää yllä Verkottaja-palvelua, joka sisältää sähköiseen tiedonsiirtoon liittyviä soveltamisohjeita sekä muuta materiaalia.

Lisätietoja:

Tietoa EU-tason BESTFACT-hankeesta:

Uutinen TIEKEn Bestfact-hankkeesta:

Tietoa Verkottaja-palvelusta: