eCall – turvallisuutta liikenteeseen

eCall – turvallisuutta liikenteeseen

Raskaan kuljetuskaluston eCall-hankkeessa selvitettiin Suomen kuljetuskaluston tilaa ja kuljetusliikkeiden mahdollisuuksia ottaa eCall-järjestelmä käyttöönsä. Hankkeessa pyrittiin myös vaikuttamaan EU-tasolla siten, että Suomen tarpeet huomioidaan asetuksia laadittaessa.

EU-maiden yhteinen eCall-hätäviestijärjestelmäprojekti päättyi toukokuussa 2018. Projektissa sovittiin toimintatavoista sekä standardeista, joiden mukaan eri EU-maat sekä jotkut EU-alueen ulkopuoleiset maat kehittävät omien hätäkeskustensa järjestelmiä ja toimintaa siten, että onnettomuuteen joutuneesta autosta voidaan automaattisesti tai kuljettajan aktivoimana avata yhteys hätäkeskukseen. Samalla siirtyy automaattisesti hätäkeskukselle tiedosto, jossa on onnettomuuteen joutuneen auton perus- sekä sijaintitietoja. Tämä nopeuttaa avun saamista onnettomuuspaikalle ja helpottaa pelastuslaitoksen työtä.

eCall säästää ihmishenkiä

On arvioitu, että Suomessa eCall-järjestelmän käyttöönotto tulee vähentämään onnettomuudessa kuolleiden määrään noin viisi prosenttia vuositasolla. Kaikissa EU-alueella tyyppihyväksytyissä uusissa henkilöautoissa sekä keveissä pakettiautoissa on oltava 31.3.2018 lähtien tehdasasennettuna eCall-näppäin, josta kyseinen yhteys voidaan aktivoida onnettomuuden sattuessa, sekä tiedostonsiirtomahdollisuus.

Hanke antoi tietoa Suomen tilanteesta

TIEKE toteutti yhdessä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy​:n kanssa Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) ja Liikenneviraston (LiVi) tilaaman projektin ”Selvitys raskaan liikenteen eCall-hätäviestijärjestelmästä Suomessa”. Projektin tavoitteet olivat:

  • kuvauksen laatiminen Suomen raskaan kuljetuskaluston tilasta ja olosuhteiden erityispiirteistä
  • Suomen erityispiirteiden huomioon ottamisen varmistaminen niin kaluston kuin olosuhteidenkin osalta valmisteltaessa EU-tasolla raskaan liikenteen eCall-standardeja
  • kuvauksen laatiminen ajoneuvon lastitietojen välittämisestä Suomen olosuhteissa
  • kuvaus mahdollisista muutostarpeista kuljetusten antajien ja suorittajien sekä hätäkeskuksen, tieliikennekeskuksen ja pelastustoimen toiminnassa ja järjestelmissä.

Loppuraportissa kattava esitys hankkeen tuloksista

Projektin loppuraportti ilmestyi Trafin tutkimussarjassa (Trafin tutkimuksia 8-2018; Heikki Laaksamo, Mikko Tarkiainen, Risto Öörni, Antti Permala, Jari Salo: Selvitys raskaan liikenteen eCall-hätäviestintäjärjestelmästä Suomessa). Lataa loppuraportti klikkaamalla painiketa.

Lisätietoja: Heikki Laaksamo