Samassa verkossa – opintopiiristä oppia hybridiopetukseen

Samassa verkossa – opintopiiristä oppia hybridiopetukseen

Pandemia-aika vaati opettajilta uudenlaisia etä- ja lähiopetusta yhdisteleviä toimintamalleja. Opetushallituksen rahoittamassa henkilöstökoulutushankkeessa lisättiin opettajien pedagogista osaamista hybridiopetuksen järjestämiseen.

Koulutus oli suunnattu perusopetuksen sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen opettajille ja vapaan sivistystyön toimijoille.

Koulutusosiot

  • Onnistunut hybridiopetus
  • Tietoturva ja tietosuoja haltuun
  • Saavutettavuus tutuksi
  • Hyvän mielen koulu

Koulutus oli laajuudeltaan 3 op. Koulutukseen sisältyi asiantuntijapuheenvuoroja, opitun syventämistä ja reflektointia opintopiirimäisissä tapaamisissa sekä itsenäistä työskentelyä. TIEKE työskenteli hankkeessa erityisesti tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvän koulutusosion parissa.

Koulutus päättyi joulukuussa 2022. Koulutusten materiaalit löytyvät itsenäisesti opiskeltavana kokonaisuutena koulutuksen sivuilta. Materiaalit on julkaistu myös Avointen oppimateriaalien kirjastossa.