Samassa verkossa – opintopiiristä oppia hybridiopetukseen

Samassa verkossa – opintopiiristä oppia hybridiopetukseen

Kulunut vuosi on vaatinut opettajilta uudenlaisia etä- ja lähiopetusta yhdisteleviä toimintamalleja. Opetushallituksen rahoittamassa henkilöstökoulutushankkeessa tavoitteena on lisätä opettajien pedagogista osaamista hybridiopetuksen järjestämiseen.

Koulutus on suunnattu perusopetuksen sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen opettajille ja vapaan sivistystyön toimijoille.

Koulutusosiot

  • Onnistunut hybridiopetus (lokakuu 2021)
  • Tietoturva ja tietosuoja haltuun (joulukuu 2021)
  • Saavutettavuus tutuksi (kevät 2022)
  • Hyvän mielen koulu (kevät 2022)

Koulutus on laajuudeltaan 3 op. Koulutukseen sisältyy asiantuntijapuheenvuoroja, opitun syventämistä ja reflektointia opintopiirimäisissä tapaamisissa sekä itsenäistä työskentelyä. TIEKE työskentelee hankkeessa erityisesti joulukuussa 2021 järjestettävän tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvän koulutusosion parissa.