Avainsana: apparatur och datahantering

A-kort

A-kort

Datoranvändarens A-kort är avsett för dem som använder datorn såväl i sitt arbete, studier och under sin fritid.

@-kort

@-kort

@-kort är till nytta för alla och utgörs också ett lämpligt etappmål till A-kortet. Till @-kortet hör grundläggande färdigheter som behövs i informationssamhället, till exempel användning av apparatur, datahantering, informationssökning och e-post samt grunderna i valfria program. Genom att ta @-kortet får man färdigheter för distansarbete och distansstudier samt för att använda e-tjänster.