Uusi verkkolaskuosoitteisto käyttöön 2.5.2018
Digitaaliset prosessit

Uusi verkkolaskuosoitteisto käyttöön 2.5.2018

Uudessa verkkolaskuosoitteistossa yrityksillä ja muilla organisaatioilla on mahdollisuus muokata yritykseen liittyviä tietoja kuten keneltä voi saa lisätietoja oman organisaation laskutuksesta.

Aktiivinen tai passiivinen osoite

Suurin muutos yritysten ja organisaatioiden kannalta on mahdollisuus merkitä oma osoite joko aktiiviseksi tai passiiviseksi. Aktiivinen osoite merkitsee sitä, että ko. osoitteeseen voidaan lähettää laskuja. Passiivinen osoite vastaavasti sitä, että sinne ei välitetä laskuja eikä passiivinen osoite myöskään näy verkkolaskuosoitteistossa.

Verkkolaskuosoitteen voi muuttaa aktiiviseksi tai passiiviseksi suoraan itse tai valtuuttaa esimerkiksi tilitoimisto tai verkkolaskun välittäjä tekemään muutoksen.

Kaikki osoitteet aktiivisia aluksi

Kaikki toimivat osoitteet ovat uudessa verkkolaskuosoitteistossa oletusarvoisesti aktiivisia. Siis kenenkään ei tarvitse tehdä oman osoitteen tilan muuttamiseksi mitään. Ellei sitten halua muuttaa osoitettaan passiiviseksi.

Muutoksien tekeminen

Uudessa verkkolaskuosoitteistossa yrityksillä ja muilla organisaatioilla on mahdollisuus muokata yritykseen liittyviä tietoja kuten keneltä voi saa lisätietoja oman organisaation laskutuksesta.

Osoitteet pysyvät samoina

Verkkolaskuosoitteet pysyvät samoina. Niille ei tehdä mitään. Nyt tehtävässä uudistuksessa uudistetaan siis verkkolaskuosoitteiston ohjelmisto ja lisätään uusia ominaisuuksia.

Verkkolaskuosoitteiden lataus

Uudessa verkkolaskuosoitteistossa on uutena mahdollisuutena ladata verkkolaskuosoitteet suoraan rajapinnan kautta csv- tai xml-muodossa.

Lue seuraavaksi