Käyttökokemus ja ostoprosessi

Käsittelimme edellisessä luvussa verkkokaupan integroimista yrityksen taustajärjestelmiin. Onnistuneen verkkokauppatoteutuksen toinen puoli koostuu kaupan käyttöliittymästä ja ostoprosessin hallitsemisesta käyttäjän näkökulmasta. Käsittelemme näitä tässä luvussa.

Esiteltävät ominaisuudet on jaettu liiketoiminnan vaiheiden mukaisesti: asiakkaiden hankkiminen, myynninedistäminen ja asiakkaiden sitouttaminen. Ennen näitä vaiheita esittelemme verkkokaupan käytettävyyteen ja käyttökokemukseen liittyviä tekijöitä ja periaatteita. Ilman hyvää käytettävyyttä mikä tahansa verkkokauppatoteutus on tuomittu epäonnistumaan.

Alasivut: