Mikä on verkkokauppa?

Noin 15 viimeisen vuoden aikana internetillä on ollut yhteiskuntaan valtava vaikutus. Verkko on muuttanut ihmisten tapoja etsiä tietoa, tehdä töitä, viestiä toisilleen ja viettää vapaa-aikaa. Kehittyessään verkko on ottanut roolinsa myös liiketoiminnassa. Uusi digitaalinen liiketoimintaympäristö on uudistanut kokonaisia toimialoja.

1990-luvulla pankkien toiminta siirtyi pääosin verkkoon. Aikaisemmin asiakkaat marssivat asioineen konttoriin ja pyysivät virkailijaa suorittamaan toimeksiantoja puolestaan. Verkon saavuttua asioinnin vaiva kutistui minimiin. Kahdessa vuosikymmenessä verkkopankissa laskunsa maksavien suomalaisten määrä on noussut kahdesta prosentista yli 80 prosenttiin.

Verkko on vaikuttanut myös kaupankäynnin muuttumiseen. 1990-luvulta alkaen fyysisten myymälätilojen rinnalle on syntynyt kiihtyvällä tahdilla virtuaalisia kauppapaikkoja. 2010-luvulla vähittäiskauppa elää vastaavaa murrosvaihetta kuin pankkiala 1990-luvun lopulla – kaupankäynti siirtyy sekin yhä selvemmin verkkoon. Nykyisin verkosta ostetaan vuosittain tuotteita ja palveluita pelkästään Euroopassa sadoilla miljardeilla euroilla.

Verkossa maantieteellisten rajojen merkitys vähentyy. Kauppaa voidaan käydä nopeammin ja tehokkaammin kuin koskaan aikaisemmin. 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppuun mennessä lähes kaikki suuret vähittäismyyntiä tekevät yhtiöt ylläpitivät verkkokauppaa muun toimintansa ohella. Koko 2000-luvun ajan myös pienet ja keskisuuret yritykset ovat tuoneet kilpaa tuotteitaan tarjolle verkkoon.

Alasivut: