Green ICT-portaali tarjoaa avaimet kestävään kehitykseen
Vastuullisuus

Green ICT-portaali tarjoaa avaimet kestävään kehitykseen

Kahden viime vuoden aikana toteutettu Green ICT -hanke on julkaissut työkaluja alan vihreään siirtymään. Green ICT-ekosysteemin kehityksessä on ollut mukana useita toimijoita, ja se on herättänyt kiinnostusta myös kansainvälisesti. Työkalut ovat nyt maksutta kaikkien hyödynnettävissä.

TIEKE on kehittänyt yhdessä korkeakoulujen, yritysten ja lukuisten muiden kestävää ICT:tä edistävien toimijoiden kanssa Green ICT-ekosysteemiä, joka helpottaa organisaatiota ottamaan huomioon vihreän teknologia toiminnassaan.

Uusi EU:n CSRD-direktiivi vaatii jatkossa yrityksiltä laajaa ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointia, mm. päästölaskentaa. Lisäksi ICT-alan tuottama jätekuorma on nopeimmin kasvava jätevirta, joten viimeistään nyt aiheeseen kannattaa perehtyä.

Green ICT -portaali on internet-alusta, joka kokoaa vihreää teknologiaa koskevat tiedot ja työkalut yhteen. Ekosysteemin muodostavat lisäksi kaikki henkilöt sekä organisaatiot, jotka ovat olleet ja tulevat olemaan työssä mukana.

Perusta ekosysteemille on luotu kaksivuotisessa, EU-rahoitteisessa Green ICT -hankkeessa yhdessä LUT-yliopiston ja Tivian kanssa.

Vihreä teknologia etenee: Suomi näyttää mallia muille Pohjoismaille

Green ICT -hankintakriteerit on kehitetty Suomessa ja ne ovat levinneet käsiteltäviksi myös muihin Pohjoismaihin eli Tanskaan, Norjaan ja Ruotsiin.

Green ICT -portaalissa on vihreän teknologian opas sekä hankkijalle että tuottajalle. Lisäksi siellä on paljon vinkkejä ja lähteitä, joista saa lisätietoa vihreästä teknologiasta. Tarjolla on webinaaritallenteita, artikkeleita, blogikirjoituksia ja työkaluja kohti vihreämpää teknologiaa.

Portaalin tärkein työkalu on kehityssuunnitelmatyökalu, joka koostuu kolmesta kyselystä. Se auttaa organisaatiota arvioimaan tilannettaan ja suunnittelemaan yrityksen ohjelmistotuotannon tai ohjelmistokonsultoinnin kestävyyssiirtymää. Pohjan ehdotukset vastaavat alan parhaita käytäntöjä vuonna 2023.

– Ekosysteemin tarkoitus on auttaa suomalaista teknologia-alaa kehittämään vastuullista toimintaa. Lopulta organisaatiot tekevät itse muutokset kohti vihreämpää teknologiaa ja me täällä TIEKE:llä teemme sen mahdolliseksi, hankkeen projektipäällikkö Antti Sipilä TIEKE:ltä kertoo.

– Ekosysteemin kehityksessä on ollut mukana satoja yrityksiä, organisaatioita ja henkilöitä. Haluan kiittää aivan kaikkia siitä, mitä olemme saaneet aikaan. Keskustelu aiheen tiimoilta on ollut aktiivista ja tuloksena on syntynyt monipuolinen portaali, joka auttaa organisaatioita vastuullisuustyössä. Portaalin ja ekosysteemin kehittäminen jatkuu hankkeen jälkeenkin.

Green ICT-portaalissa myös korkeakoulujen kanssa kehitetty MitViDi-työkalu

Sisarhankkeena Green ICT-ekosysteemin ohella TIEKE kehitti yhdessä Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun, Turku Science Parkin ja LUT-yliopiston kanssa MitViDi-työkalun, jonka avulla voidaan mitata ohjelmistoyritysten ympäristövaikutuksia. Työkalun pohjaksi on kehitetty mittaristo, jonka mittarit perustuvat energiatehokkuuteen.

MitViDi suosittelee hankintatyypin mukaan, minkälaisia mittareita oman organisaation ohjelmistohankinnoissa kannattaa käyttää.

– MitViDi sekä ekosysteemihanke tukevat toisiaan. MitViDi-työkalu auttaa ohjelmistohankkijoita vihreämmissä hankinnoissa. Ekosysteemin kehityssuunnitelmatyökalu auttaa puolestaan tuottajia ottamaan käyttöön vihreämpiä toimintoja, Sipilä kertoo.

– Jos vihreä ICT mietityttää tai organisaatiossa kaivataan lisää apua siihen, miten asiaa voi edistää, voi TIEKEen ottaa aina yhteyttä. Tärkeää on muistaa, että tätä työtä ei tehdä meille TIEKEssä, vaan työmme tavoite on olla erilaisille organisaatioille avuksi ja edistää teknologian kestävää hyödyntämistä.

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Näytä, mitä osaat: Digitaalinen osaamismerkistö tekee osaamisesta näkyvää
Digikyvykkyys

Näytä, mitä osaat: Digitaalinen osaamismerkistö tekee osaamisesta näkyvää

Teknologian kehitys vaatii jatkuvaa oppimista ja osaamisen päivittämistä. TIEKEn ylläpitämä valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkistö tarjoaa käytännöllisen välineen digitaitojen tunnistamiseen ja sanoittamiseen. Se auttaa yksilöitä urasuunnittelussa ja yrityksiä henkilöstön osaamisen tunnistamisessa.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Teknologia on korvaamaton tuki jatkuvassa oppimisessa ja osaamisen tunnistamisessa
Digikyvykkyys

Teknologia on korvaamaton tuki jatkuvassa oppimisessa ja osaamisen tunnistamisessa

Digitalisaatiokehityksen nopea tahti korostaa, kuinka tärkeää on oppia jatkuvasti uusia taitoja ja tunnistaa osaaminen. Osaamisen tunnistaminen vaatii strategista ajattelua, osaamista koskevaa dataa, konkreettisia käytännön työkaluja ja yhteistyötä. Hyviä esimerkkejä osaamisen tunnistamisen malleista ja työkaluista ovat osaamismerkit, data-avaruudet ja digikompassi.

Viestintätoimisto Aivela
Vastuullisuus
Vastuullisuusdata on vastuullisuusraportoinnin kulmakiviä – mitä lähestyvä raportointivelvoite tarkoittaa?
Vastuullisuus

Vastuullisuusdata on vastuullisuusraportoinnin kulmakiviä – mitä lähestyvä raportointivelvoite tarkoittaa?

Vastuullisuusraportointi ja vastuullisuusdata ovat olennainen osa organisaation liiketoiminnan kehittämistä ja sen vaikutusten arvioimista yhteiskunnassa. Vuosi 2024 on lainsäädännöllisesti merkittävä vastuullisuusraportoinnin kannalta, sillä uusi CSRD-direktiivi velvoittaa organisaatioita vastuullisuutensa raportointiin.

Suvi Alatalo