Data liikkeelle Suomessa – tule mukaan API-periaatteiden kehittämiseen

Data liikkeelle Suomessa – tule mukaan API-periaatteiden kehittämiseen

Kansalliset ohjelmointirajapintojen periaatteet syntyvät yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä.

Jotta tieto liikkuisi saumattomasti eri organisaatioiden välillä, tarvitsee Suomi yhtenäisyyttä rajapintakehitykseen. TIEKE vauhdittaa sidosryhmäyhteistyötä kansallisten API-periaatteiden kehittämishankkeessa vuoden 2021 aikana. Kansallisten rajapintaperiaatteiden määrittely ja toimeenpano on osa hallitusohjelman Tiedon hyödyntäminen ja avaaminen -hankekokonaisuutta, jonka vastuuministeriö on valtiovarainministeriö. 

API-periaatteita tukeva yhteistyö tarjoaa konkreettista hyötyä kaikille osapuolille: rajapintaosaaminen vahvistuu, ekosysteemien muodostuminen helpottuu, kehitystyössä ei tarvitse aina keksiä pyörää uudelleen ja datan hyödyntäminen on sujuvampaa.

Sinunkin organisaatiotasi tarvitaan mukaan työhön.

Poikkisektorillinen ponnistus: tule mukaan!

Tarvitsemme yhteistyöhön laajan edustuksen, jotta tulevat API-periaatteet palvelisivat sekä kansalaisia, julkisen hallinnon toimijoita että hallinnon kanssa yhteistyötä tekeviä yrityksiä ja yhteisöjä.

Kehittämistyötä tehdään verkostossa, johon toivomme mukaan kaikkia rajapintakehityksestä kiinnostuneita organisaatioita. Käytännössä toiminta voi olla esimerkiksi työpajoihin osallistumista ja periaatteiden kommentointia.

Tarkoituksenmukaisten API-periaattedein määrittely ja käyttöönotto edellyttää sekä rajapintoja tekevien että niitä toiminnassaan hyödyntävien organisaatioiden osallistumista. Seuraa hankkeen etenemistä tai ilmoita organisaatiosi mukaan kehittämistyöhön verkkolomakkeella!

Viitekehys yhteentoimivuuden puolesta

Kansalliset API-periaatteet tulevat valmistuttuaan koskemaan koko julkista hallintoa. Johtotähtinä kehitystyössä ovat eri toimintojen yhdenmukainen saatavuus ja hyödyntäminen sekä uudelleenkäytettävyys. Valmistuttuaan periaatteet ovat tärkeä lisä yhteentoimivan digitalisaation edistämiseksi Suomessa.

Periaatteita tullaan hyödyntämään julkisissa tietojärjestelmähankinnoissa ja rajapintojen kehityksessä. Ne toimivat rajapintakehityksen pitkän aikavälin viitekehyksenä. 

Periaatteilla edistetään julkisen hallinnon 

  • asiakaslähtöisyyttä ja yhteistyötä, 
  • yhteentoimivuutta ja uudelleenkäytettävyyttä 
  • laatua  

Kansalliset periaatteet palvelevat myös yrityksiä ja muita ei-julkisia toimijoita, koska ne edistävät standardien syntyä ja edistävät näin datan liikkumista ja yhteentoimivuutta. Siksi kehitystyö panostaa laajaan yhteiskehittämiseen. Esimerkiksi yritysten on jatkossa helpompaa kehittää, ylläpitää ja hyödyntää julkishallinnon ohjelmointirajapintoja, kun yksityistä sektoria on kuultu jo periaatteita laadittaessa. 

Käytännön tavoitteet yhteistyölle vuonna 2021

  • Erityisesti ohjelmointirajapintoja julkishallinnolle tarjoavat ja toteuttavat sekä julkishallinnon rajapintoja hyödyntävät yritykset työstävät periaatteita ja niiden toimeenpanoa.
  • Kansallisten API-periaatteiden kehitystyöhön osallistuu laaja kirjo organisaatioita eri sektoreilta.
  • Tunnistamme ohjelmointirajapintaperiaatteisiin liittyvät riskit eri rooleissa toimivien organisaatioiden näkökulmasta sekä keinot niiden hallintaan. 
  • Olemme kartoittaneet, mitä API-periaatteiden kehitys-, ylläpito- ja hallintatyön hankintaprosessien kehittäminen edellyttää. 
  • Luomme käytännöt arvioida ohjelmointirajapintoja koskevia periaatteita (myös rajapintakohtaiset yhteiset periaatteeet) ja niiden käytettävyyttä säännöllisesti.