Data liikkeelle Suomessa – tule mukaan API-linjausten kehittämiseen

Data liikkeelle Suomessa – tule mukaan API-linjausten kehittämiseen

Kansalliset ohjelmointirajapintojen linjaukset syntyvät yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä.

Jotta tieto liikkuisi saumattomasti eri organisaatioiden välillä, tarvitsee Suomi yhtenäisyyttä rajapintakehitykseen. TIEKE vauhdittaa sidosryhmäyhteistyötä kansallisten API-linjausten kehittämishankkeessa vuoden 2021 aikana. Kansallisten rajapintalinjausten määrittely ja toimeenpano on osa hallitusohjelman Tiedon hyödyntäminen ja avaaminen -hankekokonaisuutta, jonka vastuuministeriö on valtiovarainministeriö. 

API-linjauksia tukeva yhteistyö tarjoaa konkreettista hyötyä kaikille osapuolille: rajapintaosaaminen vahvistuu, ekosysteemien muodostuminen helpottuu, kehitystyössä ei tarvitse aina keksiä pyörää uudelleen ja datan hyödyntäminen on sujuvampaa.

Sinunkin organisaatiotasi tarvitaan mukaan työhön.

Poikkisektorillinen ponnistus: tule mukaan!

Tarvitsemme yhteistyöhön laajan edustuksen, jotta tulevat API-linjaukset palvelisivat sekä kansalaisia, julkisen hallinnon toimijoita että hallinnon kanssa yhteistyötä tekeviä yrityksiä ja yhteisöjä.

Kehittämistyötä tehdään verkostossa, johon toivomme mukaan kaikkia rajapintakehityksestä kiinnostuneita organisaatioita. Käytännössä toiminta voi olla esimerkiksi työpajoihin osallistumista ja linjausten kommentointia.

Tarkoituksenmukaisten API-linjausten määrittely ja käyttöönotto edellyttää sekä rajapintoja tekevien että niitä toiminnassaan hyödyntävien organisaatioiden osallistumista. Ilmoita organisaatiosi mukaan verkkolomakkeella!

Viitekehys yhteentoimivuuden puolesta

Kansalliset API-linjaukset tulevat valmistuttuaan koskemaan koko julkista hallintoa. Johtotähtinä kehitystyössä ovat eri toimintojen yhdenmukainen saatavuus ja hyödyntäminen sekä uudelleenkäytettävyys. Valmistuttuaan linjaukset ovat tärkeä lisä yhteentoimivan digitalisaation edistämiseksi Suomessa.

Linjauksia tullaan hyödyntämään julkisissa tietojärjestelmähankinnoissa ja rajapintojen kehityksessä. Ne toimivat rajapintakehityksen pitkän aikavälin viitekehyksenä. 

Linjauksilla edistetään julkisen hallinnon 

  • asiakaslähtöisyyttä ja yhteistyötä, 
  • yhteentoimivuutta ja uudelleenkäytettävyyttä 
  • laatua  

Kansalliset linjaukset palvelevat myös yrityksiä ja muita ei-julkisia toimijoita, koska ne edistävät standardien syntyä ja edistävät näin datan liikkumista ja yhteentoimivuutta. Siksi kehitystyö panostaa laajaan yhteiskehittämiseen. Esimerkiksi yritysten on jatkossa helpompaa kehittää, ylläpitää ja hyödyntää julkishallinnon ohjelmointirajapintoja, kun yksityistä sektoria on kuultu jo linjauksia laadittaessa. 

Käytännön tavoitteet yhteistyölle vuonna 2021

  • Erityisesti ohjelmointirajapintoja julkishallinnolle tarjoavat ja toteuttavat sekä julkishallinnon rajapintoja hyödyntävät yritykset työstävät linjauksia ja niiden toimeenpanoa.
  • Kansallisten API-linjausten kehitystyöhön osallistuu laaja kirjo organisaatioita eri sektoreilta.
  • Tunnistamme ohjelmointirajapintalinjauksiin liittyvät riskit eri rooleissa toimivien organisaatioiden näkökulmasta sekä keinot niiden hallintaan. 
  • Olemme kartoittaneet, mitä API-linjausten kehitys-, ylläpito- ja hallintatyön hankintaprosessien kehittäminen edellyttää. 
  • Luomme käytännöt arvioida ohjelmointirajapintoja koskevia linjauksia (myös rajapintakohtaiset yhteiset linjaukset) ja niiden käytettävyyttä säännöllisesti.