Hanna Niemi-Hugaerts TIEKEn uudeksi toiminnanjohtajaksi
Uutta osaamista

Kuva: Sami Mannerheimo

Hanna Niemi-Hugaerts TIEKEn uudeksi toiminnanjohtajaksi

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n toiminnanjohtajaksi on valittu Hanna Niemi-Hugaerts. Hän siirtyy tehtävään joulukuun alussa Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin IoT-ohjelman johtajan tehtävästä TIEKEn nykyisen toiminnanjohtajan Kirsti Timperin jäädessä eläkkeelle.

Työurallaan Hanna Niemi-Hugaerts on toiminut niin julkisen kuin yksityisen sektorin organisaatioissa, joissa on voinut vaikuttaa teknologia-alan kehitykseen ja digitalisaation hyödyntämiseen yhteiskunnan eri osa-alueilla. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus kansainvälisistä kehittämishankkeista ja sen myötä syntyneet laajat verkostot, joiden kautta TIEKE tulee entisestään vahvistamaan yhteistyötä ja lisäämään vaikuttamistyötä Euroopan tasolla.

Ennen Forum Viriumia mm. Ilmatieteen laitoksella ja digitoimisto Franticissä työskennellessään Niemi-Hugaerts on kartuttanut myös digitaalisen median, viestinnän ja verkostojohtaminen asiantuntemustaan.

”Näen TIEKEn loistavana alustana eri toimijoiden näkökulmien kokoamiseen ja vaikuttavaan yhteistyöhön kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.”

Hanna Niemi-Hugaerts

Älykaupunkikehityksen, digitalisaation ja datatalouden ammattilaisena Niemi-Hugaerts näkee, että tietoyhteiskuntaa rakennetaan kasvavissa määrin kunnissa ja kaupungeissa. Älykaupunkikehitykseen vaikuttamalla vaikutamme myös tietoyhteiskunnan lupausten lunastamiseen. Yhteistyötä tarvitaan julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansallisen ja paikallisen tason välillä – harvemmin asutettuja alueita unohtamatta.

”Arjessa, kotona, kaupungilla ja töissä syntyy kokemus digitalisaation hyödyistä – tai haitoista.”

Hanna Niemi-Hugaerts

Toivotunlaisen tietoyhteiskuntakehityksen parissa Niemi-Hugaerts näkee vielä kosolti työsarkaa, mutta myös mahdollisuuksia saada aikaan merkittäviä muutoksia: “Teknologian hyödyntäminen ei ole itsessään tietoyhteiskunnan tarkoitus. Teknologiat ovat välineitä, joilla pystytään muun muassa hillitsemään ilmastonmuutosta, tarjoamaan ennakoivaa terveydenhuoltoa ja löytämään keinoja vapauttaa työtä tekeviltä aikaa niihin tehtäviin, joissa ihminen on vahvimmillaan.”

Tieto- ja viestintäteknisen perusosaamisen rinnalle tarvitaan ymmärrystä siitä, miten robotiikan ja tekoälyn kanssa työskennellään tiiminä tai eletään rinnan. Datan merkityksen ja arvon kasvaessa tarvitsemme taitoja uudenlaiseen ihmiskeskeiseen datatoimijuuteen ja datatuettuun päätöksentekoon. Niemi-Hugaerts uskoo, että näin data saadaan palvelemaan yksilöitä ja yhteiskuntaa sekä pystytään luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille yksilöiden tietosuojan ja -turvan huomioiden.

TIEKEn hallituksen puheenjohtaja Ilkka Lakaniemi tietää TIEKEn toiminnalle olevan kasvava tilaus. ”Pitkäjänteisen ja ennakoivan toiminnan ansiosta TIEKE on lunastanut paikkansa suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittäjänä. TIEKEllä on keskeinen rooli riippumattomana ja luotettavana toimijana, mikä on mahdollistanut muun muassa Verkkolaskufoorumin ja Tietoyhteiskunta-akatemian vetäjän roolin”, kertoo Lakaniemi.

”Pitkäjänteisen ja ennakoivan toiminnan ansiosta TIEKE on lunastanut paikkansa suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittäjänä.”

Ilkka Lakaniemi

Digiosaamisen merkitys korostuu kaikkialla. ”TIEKEllä ja sen ammattitaitoisella tiimillä tulee olemaan tärkeä tehtävä sekä yhteisten tavoitteiden määrittäjänä että rohkeana kokeilijana”, sanoo Lakaniemi.

Uuteen toiminnanjohtajaan kohdistuvista odotuksista Lakaniemi korostaa, että Hanna Niemi-Hugaerts tuo TIEKEen erinomaista kansainvälistä kokemusta globaalien tietoyhteiskunnan haasteiden ymmärtämisessä sekä näkemystä, miten tietoyhteiskunnallisia valmiuksia voidaan parantaa nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot:
Hanna Niemi-Hugaerts, 040 674 9911
Ilkka Lakaniemi, hallituksen puheenjohtaja, 040 721 8009

Lue seuraavaksi

Vastuullisuus
Green ICT Visiiri vauhdittaa Suomen ICT-alan kestävää kehitystä
Vastuullisuus

Green ICT Visiiri vauhdittaa Suomen ICT-alan kestävää kehitystä

ICT-sektorin energiankulutus kasvaa nopeimmin kaikista aloista, ja keskustelun lisääminen alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista, niiden mittaamisen tavoista ja energiansäästön ratkaisuista on tarpeen. Green ICT Visiiri -hanke tuo tähän ratkaisun, kun jo aikaisemmin perustettu Uudenmaan Green ICT -ekosysteemi laajentuu kansalliseksi ekosysteemiksi. Yritykset pääsevät nyt valtakunnallisesti mukaan vaikuttamaan ja hyötymään tästä kehitystoiminnasta! Lisääntyneellä energiatehokkuudella on nimittäin monia positiivisia vaikutuksia, niin ilmastoon kuin yrityksen omaan toimintaankin.

Viestintätoimisto Aivela
Vastuullisuus
TIEKE tarjoaa ICT-alalle vihreämmän tulevaisuuden työkalut
Vastuullisuus

TIEKE tarjoaa ICT-alalle vihreämmän tulevaisuuden työkalut

Kestävä kehitys ICT-alalla on entistä tärkeämpää. TIEKE on työskennellyt aiheen parissa jo pitkään ja kehittänyt alan yritysten sekä muiden toimijoiden käyttöön monipuolisia työkaluja ympäristöystävällisempään toimintaan. Työkalut on koottu Green ICT -portaaliin, ja myös uusi Visiiri-hanke kokoaa yhteen pitkän kokemuksen ja uusimman asiantuntemuksen, syventäen sitä edelleen.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Miten digitaaliset työkalut tuovat sujuvuutta ja työhyvinvointia yritysneuvontaan?
Digikyvykkyys

Miten digitaaliset työkalut tuovat sujuvuutta ja työhyvinvointia yritysneuvontaan?

Digipalvelut ovat ehdottomasti yritysneuvonnan päivän puheenaihe juuri nyt. Kun yritykset satsaavat oikeisiin digitaalisiin ratkaisuihin, voimme odottaa näkevämme parannuksia niin työntekijöiden sitoutumisessa kuin asiakastyytyväisyydessäkin – sekä asiakkaan että yritysneuvontaorganisaatioiden saralla. Digitaaliset työkalut eivät ainoastaan tee arjestamme sujuvampaa, vaan myös parantavat työhyvinvointiamme.

Johanna Helmiö