Kartoitamme pk-yritysten tietosuojahaasteita ja -tarpeita – Osallistu kyselyyn!
Digitaaliset prosessit

Kuva: Marvin Meyer / Unsplash

Kartoitamme pk-yritysten tietosuojahaasteita ja -tarpeita – Osallistu kyselyyn!

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja TIEKE ovat aloittaneet yhteisen EU-rahoitteisen GDPR2DSM-hankkeen, joka parantaa pk-yritysten tietosuojaosaamista. Hanke aloitetaan kyselyllä, jossa kartoitetaan yritysten tietosuojaan liittyviä tarpeita ja haasteita. Samalla etsimme pk-yrityksiä osallistumaan hankkeen pilottiin.

Kokemusten perusteella monet pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat lisää tietoa ja tukea tietosuojakysymyksissä niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn GDPR2DSM-hankkeen tavoitteena on luoda pk-yritysten käyttöön materiaaleja ja työkalu, jonka avulla yritykset voivat arvioida tietosuojakäytäntöjään ilman aikaisempaa tietosuoja-asiantuntemusta.

Hanke aloitetaan kartoittamalla pk-yritysten tietosuojaan liittyviä tarpeita ja koettuja haasteita. Tulokset toimivat hanketyön ohjenuorana ja perustana yritysten kanssa tehtävälle yhteiskehittämiselle.

Etsimme myös pk-yrityksiä, jotka voisivat osallistua työkalun kehittämiseen ja antaa siitä palautetta. Osallistuminen tarkoittaa 3-4 lyhyttä tapaamista, jossa arvioidaan työkalua. Voit osallistua pilottiin, vaikka tietosuoja-asetuksen vaatimukset eivät olisi sinulle tuttuja. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan, voit jättää yhteystiedot kyselyn lopussa.

Jokainen vastaus on arvokas ja auttaa hahmottamaan yrityskentän tilannetta aihepiirien tiimoilta. Kysely on lyhyt ja vastaaminen vie noin 5 minuuttia. Kysely on avoinna 19.3.2021 saakka.

Tämän julkaisun sisältö edustaa ainoastaan kirjoittajan näkemyksiä ja kirjoittaja on niistä yksin vastuussa. Euroopan komissio ei ole vastuussa tämän julkaisun sisältämästä informaatiosta tai sen käytöstä.

Lue seuraavaksi