Kartoitamme pk-yritysten tietosuojahaasteita ja -tarpeita – Osallistu kyselyyn!
Digitaaliset prosessit

Kuva: Marvin Meyer / Unsplash

Kartoitamme pk-yritysten tietosuojahaasteita ja -tarpeita – Osallistu kyselyyn!

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja TIEKE ovat aloittaneet yhteisen EU-rahoitteisen GDPR2DSM-hankkeen, joka parantaa pk-yritysten tietosuojaosaamista. Hanke aloitetaan kyselyllä, jossa kartoitetaan yritysten tietosuojaan liittyviä tarpeita ja haasteita. Samalla etsimme pk-yrityksiä osallistumaan hankkeen pilottiin.

Kokemusten perusteella monet pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat lisää tietoa ja tukea tietosuojakysymyksissä niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn GDPR2DSM-hankkeen tavoitteena on luoda pk-yritysten käyttöön materiaaleja ja työkalu, jonka avulla yritykset voivat arvioida tietosuojakäytäntöjään ilman aikaisempaa tietosuoja-asiantuntemusta.

Hanke aloitetaan kartoittamalla pk-yritysten tietosuojaan liittyviä tarpeita ja koettuja haasteita. Tulokset toimivat hanketyön ohjenuorana ja perustana yritysten kanssa tehtävälle yhteiskehittämiselle.

Etsimme myös pk-yrityksiä, jotka voisivat osallistua työkalun kehittämiseen ja antaa siitä palautetta. Osallistuminen tarkoittaa 3-4 lyhyttä tapaamista, jossa arvioidaan työkalua. Voit osallistua pilottiin, vaikka tietosuoja-asetuksen vaatimukset eivät olisi sinulle tuttuja. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan, voit jättää yhteystiedot kyselyn lopussa.

Jokainen vastaus on arvokas ja auttaa hahmottamaan yrityskentän tilannetta aihepiirien tiimoilta. Kysely on lyhyt ja vastaaminen vie noin 5 minuuttia. Kysely on avoinna 19.3.2021 saakka.

Tämän julkaisun sisältö edustaa ainoastaan kirjoittajan näkemyksiä ja kirjoittaja on niistä yksin vastuussa. Euroopan komissio ei ole vastuussa tämän julkaisun sisältämästä informaatiosta tai sen käytöstä.

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Digiyritysneuvonta – Digitaalista yritysneuvontaa vai yritysneuvontaa digiasioissa? 
Digikyvykkyys

Digiyritysneuvonta – Digitaalista yritysneuvontaa vai yritysneuvontaa digiasioissa? 

Digiyritysneuvonta-hankkeessa tavoitteena on kehittää sekä pk-yritysten digitaalista osaamista että yritysneuvojien kykyä tarjota asiantuntevaa opastusta digikehityksen poluilla. Hankkeessa luodaan valtakunnallinen neuvontamalli, joka parantaa yritysten mahdollisuuksia saada juuri heidän tarpeisiinsa sopivaa digineuvontaa.

Sofia Pihlava
Datatalous
Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi
Datatalous

Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi

Data-avaruudet luovat yrityksille mahdollisuuksia nopeutetulle kasvulle ja innovaatioille, turvaavat pääsyn tärkeisiin resursseihin sekä mahdollistavat datan myynnin ja jakamisen usean toimijan kesken. Data-avaruusteknologiat ovat myös tärkeitä mahdollistajia tekoälyratkaisujen kehittämisessä. Juuri lanseerattu Data Spaces Alliance Finland -verkosto kokoaa suomalaiset dataliiketoiminnan edelläkävijät yhteen ja tarjoaa jäsenilleen yhtenäisen näkymän organisaatiorajat ylittävien ratkaisujen kehittämiseen.

Suvi Alatalo
Vastuullisuus
GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille
Vastuullisuus

GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille

Tervetuloa koulutukseen, jonka jälkeen ymmärrät ICT-alan merkityksen tietoyhteiskunnalle ja tämän kehityksen vaikutukset ilmastoon. Lisäksi ymmärrät miten alan haasteet kytkeytyvät ilmastonmuutoksen ongelmakenttään.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä