Muuttuva toimintaympäristö haastaa tuottavuuden ja työhyvinvoinnin
Uutta osaamista

Muuttuva toimintaympäristö haastaa tuottavuuden ja työhyvinvoinnin

Voimakas digitalisaation kehitys ja kasvavat volyymit aiheuttavat haasteita logistiikalle ja toimitusketjun hallinnalle. Samalla ne luovat uusia mahdollisuuksia. TuotTo-hankkeen asiantuntijat käyvät yrityksissä avaamassa uusia kulmia kehittämiseen.

Tilausrivimäärien kasvaessa yrityksiltä vaaditaan yhä lyhempiä toimitusaikoja, joustavampaa palvelua sekä parempaa ja ajantasaisempaa informaatiota.

Jo pienillä digitaalisilla ratkaisuilla voidaan merkittävästi kehittää työn tuottavuutta ja laatua.

Tuottavat toimintamallit (TuotTo) -hankkeen tavoitteena on löytää yritykselle sopivia kehittämiskäytäntöjä, ei ainoastaan yksittäisiä kehityskohteita. Tuottavuutta ja työhyvinvointia tarkastellaan logistiikan ja materiaalivirran, johtamisen, työergonomian, digiosaamisen ja digitalisaation tuomien mahdollisuuksien näkökulmista. Asiantuntijoina hankkeessa toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, TIEKE, Työterveyslaitos ja Työtehoseura.

Ratkaisuja pienillä muutoksilla

Monissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä toimintojen digitalisointi on vielä lasten kengissä. Nimiketiedot saattavat olla vajavaisia, komponenttien hyllypaikat puuttuvat toiminnanohjausjärjestelmästä tai nimikkeitä ei vähennetä reaaliaikaisesti saldoista. Nämä ongelmat johtavat saldovirheisiin sekä osien puuttumiseen ja etsimiseen. Ongelmat haittaavat yritysten toimitusvarmuutta, sekoittavat rutiineja sekä heikentävät tuottavuutta, mikä heijastuu työntekijöiden työhyvinvointiin.

TuotTo-hankkeessa tällaisia ongelmia on pystytty ratkaisemaan pienillä muutoksilla.

Toimintatapoja on myös uskallettava tarpeen vaatiessa muuttaa.

Volyymien kasvaessa vanhat tilat käyvät helposti ahtaiksi, mutta samaan aikaan työpisteiltä ja työvaiheilta vaaditaan aiempaa parempaa tehokkuutta rivimäärien noustessa. Hyvin suunnitelluilla työpisteillä ja materiaalivirroilla sekä oikeilla työtavoilla voidaan lisätä viihtyvyyttä ja tuottavuutta sekä vähentää sairauspoissaoloja.

Tiedosta voimaa ja kannustusta

Johtamisen ongelmat kiteytyvät yrityksissä usein tiedonkulkuun. Esimerkiksi vuoronvaihto- tai tiimipalaverit puuttuvat, eikä reklamaatioita käsitellä. Siitä huolimatta, että positiivisen palautteen motivoiva vaikutus tunnetaan, sitä ei juurikaan viljellä. Kannustavan palautteen toteuttaminen ei välttämättä vaadi isoja ponnistuksia vaan oivalluksen: palaute voi olla esimerkiksi yhdessä seurattava mittari, josta tiimi näkee toimintansa kehittymisen.

Kuormittavia tekijöitä ovat myös työn keskeytykset sekä johdon ja työntekijöiden erilaiset näkemykset. Myös muuttuva työ voi olla henkisesti kuormittavaa. Henkinen kuormitus liittyy usein vahvasti tietämättömyyteen.

Toisinaan töitä tulee tehtäväksi ”jonon ohi”, jolloin tilanne koetaan stressaavana. Usein myös asiakas panttaa tietoja turhaan.

Kilpailun kannalta pienen toimijan joustavuus on kuitenkin elinehto. Johdon, työntekijöiden sekä asiakkaiden tulee ymmärtää työjonon muutosten vaikutukset toistensa näkökulmasta.

Perehdytykseen ei kiinnitetä riittävästi huomiota, vaikka nimenomaan se varmistaa, että olennaiset tiedot siirtyvät uusille työntekijöille. Ohjelmistoihin ja portaaleihin perehdytystä ei pidä unohtaa. Digitaalisuutta oppii vain tekemällä; jos et osaa käyttää, et uskalla edes kokeilla.

Toimintatapoja on myös uskallettava tarpeen vaatiessa muuttaa.

Kirjoittaja

Lue seuraavaksi

Vastuullisuus
Green ICT Visiiri vauhdittaa Suomen ICT-alan kestävää kehitystä
Vastuullisuus

Green ICT Visiiri vauhdittaa Suomen ICT-alan kestävää kehitystä

ICT-sektorin energiankulutus kasvaa nopeimmin kaikista aloista, ja keskustelun lisääminen alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista, niiden mittaamisen tavoista ja energiansäästön ratkaisuista on tarpeen. Green ICT Visiiri -hanke tuo tähän ratkaisun, kun jo aikaisemmin perustettu Uudenmaan Green ICT -ekosysteemi laajentuu kansalliseksi ekosysteemiksi. Yritykset pääsevät nyt valtakunnallisesti mukaan vaikuttamaan ja hyötymään tästä kehitystoiminnasta! Lisääntyneellä energiatehokkuudella on nimittäin monia positiivisia vaikutuksia, niin ilmastoon kuin yrityksen omaan toimintaankin.

Viestintätoimisto Aivela
Vastuullisuus
TIEKE tarjoaa ICT-alalle vihreämmän tulevaisuuden työkalut
Vastuullisuus

TIEKE tarjoaa ICT-alalle vihreämmän tulevaisuuden työkalut

Kestävä kehitys ICT-alalla on entistä tärkeämpää. TIEKE on työskennellyt aiheen parissa jo pitkään ja kehittänyt alan yritysten sekä muiden toimijoiden käyttöön monipuolisia työkaluja ympäristöystävällisempään toimintaan. Työkalut on koottu Green ICT -portaaliin, ja myös uusi Visiiri-hanke kokoaa yhteen pitkän kokemuksen ja uusimman asiantuntemuksen, syventäen sitä edelleen.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Miten digitaaliset työkalut tuovat sujuvuutta ja työhyvinvointia yritysneuvontaan?
Digikyvykkyys

Miten digitaaliset työkalut tuovat sujuvuutta ja työhyvinvointia yritysneuvontaan?

Digipalvelut ovat ehdottomasti yritysneuvonnan päivän puheenaihe juuri nyt. Kun yritykset satsaavat oikeisiin digitaalisiin ratkaisuihin, voimme odottaa näkevämme parannuksia niin työntekijöiden sitoutumisessa kuin asiakastyytyväisyydessäkin – sekä asiakkaan että yritysneuvontaorganisaatioiden saralla. Digitaaliset työkalut eivät ainoastaan tee arjestamme sujuvampaa, vaan myös parantavat työhyvinvointiamme.

Johanna Helmiö