Sopimusten avainkohtia: Ota huomioon tulevat muutokset sopimusta tehdessäsi
Elämää tietoyhteiskunnassa

Sopimusten avainkohtia: Ota huomioon tulevat muutokset sopimusta tehdessäsi

Sopimuksen solmimisen jälkeen tapahtuvat muutokset ja poikkeaminen sovitusta muuttavat yhteisymmärrystä kohteena olevista asioista. Hyvään sopimustekstiin kirjataan myös se, miten muutokset käsitellään.

Muutoksia koskevat lausekkeet jäävät yleensä sopimushetkellä kaupallisten ja teknisten pääasioiden varjoon. Ne pitäisi kuitenkin muotoilla huolellisesti, koska sopimuksen tulkinnasta voi myöhemmin tulla erimielisyyttä.

Lue seuraavaksi