Pelastusrengas putoamisvaarassa oleville
Uutta osaamista

Pelastusrengas putoamisvaarassa oleville

Heikot digitaidot ovat omiaan pudottamaan yksilön yhteiskunnan ulkopuolelle. TAITO-ohjelman piloteissa vahvistetaan eri väestöryhmien osallisuutta digitaitoja kohentamalla.

Kansainvälinen aikuisten perustaitoja mittaava PIAAC-tutkimus osoitti, että maassamme on jopa miljoona 16–65-vuotiasta, joiden tietotekniikkaa soveltava ongelmanratkaisutaito jää tutkimuksen alimman hyväksyttävän suoritustason alapuolelle: lähes kolmannes testiin osallistuneista ei suoriutunut esimerkiksi sähköpostin tai nettiselaimen peruskäytöstä.

Puutteelliset tietotekniset taidot korostuvat erityisesti yli 50-vuotiaiden ikäryhmissä ja edelleen 60 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä; heistä 70 prosenttia pärjää erittäin heikosti digitaalisissa palveluympäristöissä. Alle viisi vuotta Suomessa asuneiden sekä työttömien joukossa oli myös suhteellisen suuri osuus heikkoja tietotekniikan peruskäyttäjiä.

TAITO vahvistaa

Heikot digitaidot ovat omiaan pudottamaan yksilön yhteiskunnan ulkopuolelle. Jos esimerkiksi opiskelu- tai työpaikan haussa ei pääse verkkopalvelujen avulla eteenpäin, epäonnistumiset johtavat turhautumiseen ja lannistumiseen.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa TAITO-ohjelmassa lukuisat pilottihankkeet pyrkivät kehittämään koulutusmalleja, joilla eri väestöryhmien tietotekniikkaa soveltava ongelmanratkaisutaito saadaan nykyistä paremmalle tasolle.

Vertainen vahvistaa

Vertaisoppimista hyödyntävät mallit näyttävät tarjoavan erityisen lupaavia tuloksia. Näissä koulutusjärjestelyissä oppijan oma vertainen – kuten toinen maahanmuuttaja – opettaa ja mentoroi, jolloin luottamuksen aste ja yhteisymmärrys ovat useasti paremmalla lähtötasolla kuin perinteisessä opettajajohtoisessa oppimistilanteessa.

Toinen hankkeiden toimintamalli liittyy opetuksen henkilökohtaistamiseen.

Koulutusorganisaation on kyettävä ymmärtämään oppijan tilanne ja tarjottava selkeät tuen mallit. Liian usein heikkoa aikuisoppijaa pallotellaan erilaisten toimijoiden vastaanotolla, jolloin selkeä linja ja varmistettu tuki puuttuvat.

Lue seuraavaksi