Ratkaisut syntyvät monialaisessa yhteistyössä
Digitaaliset prosessit

Ratkaisut syntyvät monialaisessa yhteistyössä

Algoritmeihin perustuvaa päätöksentekoa hyödyntäville yrityksille eettisyyden huomioonottaminen on mahdollisuus kasvattaa luottamusta omiin asiakkaisiinsa.

Algoritmeihin perustuvaa päätöksentekoa hyödyntävien yritysten kannalta eettisten kysymysten huomioonottaminen uskottavalla tavalla on paitsi riskien minimoimista, myös mahdollisuus kasvattaa luottamusta omiin asiakkaisiinsa.

Ihmisten huoli omasta datastaan ja heihin kohdistuvasta automaattisesta päätöksenteosta on nopeassa kasvussa.

Luottamustalouden aikakausi

Nyt puhutaankin jo luottamustaloudesta, jolloin varhaisen panostamisen potentiaalinen markkinahyöty on huomattava.

Uudenlaista panostusta todellakin tarvitaan. Eettiset kysymykset ovat paitsi yhä tärkeämpiä, myös yhä hankalampia, ja kysymysten ratkomiseen tarvitaan näkökulmia ja taitoja teknologisen osaamisen ulkopuolelta.

Puutteelliset perustelut, päätöksenteon läpinäkymättömyys, dataan sitoutuneet ennakkoluulot ja niistä seuraava syrjintä, vaikutukset ihmisten käyttäytymiseen ja itsenäiseen päätöksentekoon, algoritmisten ratkaisujen haavoittuvuus ja kaikkiin näihin liittyvä epävarmuus siitä, kuka on vastuussa jos algoritminen ratkaisu aiheuttaa haittaa.

Heti alkumetreillä

Edelläluetellut aihealueet ovat esimerkkejä eettisten teemojen laajasta skaalasta, joihin saatetaan törmätä missä tahansa hankkeessa, jossa käytetään dataa ja algoritmeja.

Eettiset kysymykset pitäisi nostaa esille jo suunnittelun alkumetreillä, kun pohditaan esimerkiksi sitä, kehen ratkaisu vaikuttaa, minkälaiset virheet ovat hyväksyttävämpiä kuin toiset, ja millä tavalla käsillä oleva data tukee oikeudenmukaisia päätöksiä.

Mitä monimutkaisemmat vaikutukset ihmisiin, sitä enemmän eri näkökulmia tarvitaan.

Eettisiä kysymyksiä pystytään harvoin ratkomaan ilman moniosaajatiimiä – ei ole kovin realistista ajatella, että esimerkiksi koneoppimisen kehittäjät hallitsevat suvereenisti myös ihmisiin kohdistuvien vaikutusten miettimisen.

Mitä monimutkaisemmat vaikutukset ihmisiin, sitä enemmän eri näkökulmia tarvitaan. Liian usein tekoälyratkaisuja lähdetään rakentamaan suppealla tiimillä puhtaasti teknologisesta näkökulmasta optimoiden.

Kiire on kurja selitys

Eettisten kysymysten käsittely tekoälyä hyödyntävissä projekteissa on vielä lapsenkengissään.

Meidän, jotka suunnittelemme ja rakennamme älykkäitä systeemejä, tulisi nostaa eettiset kysymykset esille ja auttaa asiakkaitamme käsittelemään niitä käytännössä.

Digitaalisia palveluita on tähän mennessä rakennettu enemmän tai vähemmän huolettomasti – oletuksena on pitkälti ollut Facebookin muotoilema ”liiku nopeasti ja riko asioita”.

On liian helppo ohittaa kiusallisen monimutkaiset kysymykset kiireeseen vedoten. Digitaalisten ratkaisujen vaikuttavuuden kasvettua olemme nyt kuitenkin tilanteessa, jossa joudumme pohtimaan luomustemme monimuotoisia ja monimutkaisia seurauksia.

Kysymykset oikeasta ja väärästä ovat harvoin helppoja ja yksinkertaisia, joten odotan tulevaisuudelta mielenkiintoisia keskusteluja asiakasprojekteissa.

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Näytä, mitä osaat: Digitaalinen osaamismerkistö tekee osaamisesta näkyvää
Digikyvykkyys

Näytä, mitä osaat: Digitaalinen osaamismerkistö tekee osaamisesta näkyvää

Teknologian kehitys vaatii jatkuvaa oppimista ja osaamisen päivittämistä. TIEKEn ylläpitämä valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkistö tarjoaa käytännöllisen välineen digitaitojen tunnistamiseen ja sanoittamiseen. Se auttaa yksilöitä urasuunnittelussa ja yrityksiä henkilöstön osaamisen tunnistamisessa.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Teknologia on korvaamaton tuki jatkuvassa oppimisessa ja osaamisen tunnistamisessa
Digikyvykkyys

Teknologia on korvaamaton tuki jatkuvassa oppimisessa ja osaamisen tunnistamisessa

Digitalisaatiokehityksen nopea tahti korostaa, kuinka tärkeää on oppia jatkuvasti uusia taitoja ja tunnistaa osaaminen. Osaamisen tunnistaminen vaatii strategista ajattelua, osaamista koskevaa dataa, konkreettisia käytännön työkaluja ja yhteistyötä. Hyviä esimerkkejä osaamisen tunnistamisen malleista ja työkaluista ovat osaamismerkit, data-avaruudet ja digikompassi.

Viestintätoimisto Aivela
Vastuullisuus
Vastuullisuusdata on vastuullisuusraportoinnin kulmakiviä – mitä lähestyvä raportointivelvoite tarkoittaa?
Vastuullisuus

Vastuullisuusdata on vastuullisuusraportoinnin kulmakiviä – mitä lähestyvä raportointivelvoite tarkoittaa?

Vastuullisuusraportointi ja vastuullisuusdata ovat olennainen osa organisaation liiketoiminnan kehittämistä ja sen vaikutusten arvioimista yhteiskunnassa. Vuosi 2024 on lainsäädännöllisesti merkittävä vastuullisuusraportoinnin kannalta, sillä uusi CSRD-direktiivi velvoittaa organisaatioita vastuullisuutensa raportointiin.

Suvi Alatalo