Ratkaisut syntyvät monialaisessa yhteistyössä
Digitaaliset prosessit

Ratkaisut syntyvät monialaisessa yhteistyössä

Algoritmeihin perustuvaa päätöksentekoa hyödyntäville yrityksille eettisyyden huomioonottaminen on mahdollisuus kasvattaa luottamusta omiin asiakkaisiinsa.

Algoritmeihin perustuvaa päätöksentekoa hyödyntävien yritysten kannalta eettisten kysymysten huomioonottaminen uskottavalla tavalla on paitsi riskien minimoimista, myös mahdollisuus kasvattaa luottamusta omiin asiakkaisiinsa.

Ihmisten huoli omasta datastaan ja heihin kohdistuvasta automaattisesta päätöksenteosta on nopeassa kasvussa.

Luottamustalouden aikakausi

Nyt puhutaankin jo luottamustaloudesta, jolloin varhaisen panostamisen potentiaalinen markkinahyöty on huomattava.

Uudenlaista panostusta todellakin tarvitaan. Eettiset kysymykset ovat paitsi yhä tärkeämpiä, myös yhä hankalampia, ja kysymysten ratkomiseen tarvitaan näkökulmia ja taitoja teknologisen osaamisen ulkopuolelta.

Puutteelliset perustelut, päätöksenteon läpinäkymättömyys, dataan sitoutuneet ennakkoluulot ja niistä seuraava syrjintä, vaikutukset ihmisten käyttäytymiseen ja itsenäiseen päätöksentekoon, algoritmisten ratkaisujen haavoittuvuus ja kaikkiin näihin liittyvä epävarmuus siitä, kuka on vastuussa jos algoritminen ratkaisu aiheuttaa haittaa.

Heti alkumetreillä

Edelläluetellut aihealueet ovat esimerkkejä eettisten teemojen laajasta skaalasta, joihin saatetaan törmätä missä tahansa hankkeessa, jossa käytetään dataa ja algoritmeja.

Eettiset kysymykset pitäisi nostaa esille jo suunnittelun alkumetreillä, kun pohditaan esimerkiksi sitä, kehen ratkaisu vaikuttaa, minkälaiset virheet ovat hyväksyttävämpiä kuin toiset, ja millä tavalla käsillä oleva data tukee oikeudenmukaisia päätöksiä.

Mitä monimutkaisemmat vaikutukset ihmisiin, sitä enemmän eri näkökulmia tarvitaan.

Eettisiä kysymyksiä pystytään harvoin ratkomaan ilman moniosaajatiimiä – ei ole kovin realistista ajatella, että esimerkiksi koneoppimisen kehittäjät hallitsevat suvereenisti myös ihmisiin kohdistuvien vaikutusten miettimisen.

Mitä monimutkaisemmat vaikutukset ihmisiin, sitä enemmän eri näkökulmia tarvitaan. Liian usein tekoälyratkaisuja lähdetään rakentamaan suppealla tiimillä puhtaasti teknologisesta näkökulmasta optimoiden.

Kiire on kurja selitys

Eettisten kysymysten käsittely tekoälyä hyödyntävissä projekteissa on vielä lapsenkengissään.

Meidän, jotka suunnittelemme ja rakennamme älykkäitä systeemejä, tulisi nostaa eettiset kysymykset esille ja auttaa asiakkaitamme käsittelemään niitä käytännössä.

Digitaalisia palveluita on tähän mennessä rakennettu enemmän tai vähemmän huolettomasti – oletuksena on pitkälti ollut Facebookin muotoilema ”liiku nopeasti ja riko asioita”.

On liian helppo ohittaa kiusallisen monimutkaiset kysymykset kiireeseen vedoten. Digitaalisten ratkaisujen vaikuttavuuden kasvettua olemme nyt kuitenkin tilanteessa, jossa joudumme pohtimaan luomustemme monimuotoisia ja monimutkaisia seurauksia.

Kysymykset oikeasta ja väärästä ovat harvoin helppoja ja yksinkertaisia, joten odotan tulevaisuudelta mielenkiintoisia keskusteluja asiakasprojekteissa.

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa
Digikyvykkyys

Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa

Harrastustoiminnan tietosuojaan liittyvä ohjeistava materiaalipaketti on julkaistu tällä viikolla osoitteessa tietosuojaharrastuksissa.fi. Sivuston materiaaleja on kehitetty syksystä 2022 alkaen tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn yhteisessä GDPR4CHLDRN-hankkeessa. Harrastustoimintaa järjestävät yhdistykset, harrastavat lapset ja nuoret, nuorten vanhemmat ja hankkeen ohjausryhmä ovat osallistuneet hankkeeseen antamalla arvokasta palautetta tuotettuihin materiaaleihin läpi koko kehitysprosessin ajan.

Mikko Eloholma
Digikyvykkyys
Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   
Digikyvykkyys

Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   

Johtajien monimuotoisuusosaaminen on avainasemassa inklusiivisten työyhteisöjen rakentamisessa. Muutoksen toteuttaminen vaatii monimuotoisuuden edistämistä tukevien koulutusten kehittämistä. Ilman johdon sitoutumista monimuotoisuuden tuomat edut jäävät saavuttamatta.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  
Digikyvykkyys

Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  

Monimuotoisuus on noussut keskeiseksi teemaksi työelämässä, ja ICT-ala voi toimia suunnannäyttäjänä muiden toimialojen monimuotoisuustyölle. Netlightin Talent Manager Julius Hurrin ja FIBS ry:n Yritysvastuuasiantuntija Greta Anderssonin mukaan monimuotoisuus edistää innovointia ja parantaa päätöksentekoa. Menestyäkseen monimuotoisuustyössä yritysten on sitouduttava pitkäjänteiseen prosessiin, jossa johdon tuki ja konkreettiset toimet ovat avainasemassa.

Viestintätoimisto Aivela