TIEKE julkaisi uuden EDIFACT-sanaston
Digitaaliset prosessit

TIEKE julkaisi uuden EDIFACT-sanaston

Sähköisen tiedonsiirron pävitetty EDIFACT-sanasto löytyy Verkottaja-palvelusta.

Mitä tarkoittaa eksplisiittinen esitystapa, poisjättö, erotinopaste tai koostetieto? Entä nested segment, conditional tai data element separator? Jos joudut työssäsi käyttämään tai kehittämään EDIFACT-kielioppiin perustuvaa sähköistä tiedonsiirtoa, joudut varmasti törmäämään näihin termeihin.


YK:n talouskomissio julkaisi ensimmäisen UN/EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration Commerce and Transport) -hakemiston vuonna 1987. Tätä seurannut kehitys mullisti yritysten välisen kaupan asiakirjojen tiedonvälityksen. EDIFACT-standardin mukaisten sanomien avulla yritykset alkoivat siirtää partnereittensa kanssa sähköisesti tilauksia, tilausvahvistuksia, lähetysluetteloja, laskuja sekä kuljetukseen liittyviä asiapapereita, kuten rahtikirjoja. Mutta kehitys ei pysähtynyt tähän. Sähköinen tiedonsiirto valtasi alaa esimerkiksi maksuliikenteessä, tullauksessa ja terveystietojen välityksessä. Sähköisen tiedonsiirron tuomat hyödyt yrityksille olivat huomattavia niin toiminnan kehittämisen, tietojen vaihdon nopeuden kuin myös virheiden vähenemisen osalta.


EDIFACT-kielioppiin liittyy runsaasti terminologiaa, joka sähköistä tiedonsiirtoa kehittävän tai sen parissa muuten työskentelevän henkilön on hallittava. Koska Suomi on ollut sähköisen tiedonsiirron kehityksen johtavia maita, on englanninkielisille termeille kehitetty myös suomenkielisiä vastineita. Näitä käytetään rinnakkain suomalaisessa sähköiseen tiedonsiirtoon eli EDIin (Electronic Data Interchange) tai suomalaisittain OVT:hen (Organisaatioiden välinen tiedonsiirto) liittyvässä viestinnässä.


Suomalainen sähköinen tiedonsiirto on nyt tilanteessa, jossa aikoinaan EDI-asiantuntijoiksi kouluttautuneet ja kasvaneet henkilöt ovat eläköitymässä. Sähköinen tiedonsiirto ei yrityksissä kuitenkaan jää eläkkeelle asiantuntijoiden mukana. Uusia osaajia tarvitaan. Ja vaikka XML-pohjainen tiedonsiirto on vallannut alaa Internetin myötä, ovat UN/EDIFACT-pohjaiset ratkaisut edelleen toimivia ja tehokkaita.

Jotta uudet EDI-asioista vastaavat henkilöt voisivat ottaa tehtävänsä luontevasti vastaan ja kasvaa EDI-asiantuntijoihin organisaatioissaan, on TIEKE julkaissut uuden EDIFACT-sanaston, jossa on esitelty aihealueen sekä suomen- että englanninkieliset keskeisimmät termit. Uudesta sanastosta on varmasti hyötyä myös vanhemmillekin EDI-konkareille.


Sanaston pohjana on ollut UN/ECE:n julkaisema englanninkielinen UN/EDIFACT-sanasto. Tähän sanastoon on lisätty suomenkielisiä termejä. Sanastoa on muutenkin muokattu nykyajan ja suomalaisten EDI-henkilöiden tarpeita vastaavaksi. TIEKEn julkaisemassa sanastossa ei olla pelkästään tyydytty kertomaan lyhyesti termin merkitys sanallisesti, vaan termejä on pyritty selittämään myös havainnollisin esimerkein ja kuvin. Täten sanasto palvelee myös EDI- ja EDIFACT-asioiden opiskelussa.


Sanasto on vapaasti ladattavissa TIEKEn Verkottaja-palvelusta. Verkottaja-palvelu tarjoaa sähköiseen tiedonsiirtoon liittyvää tietoa ja sähköisten sanomien soveltamisohjeita oheismateriaaleineen.


Lisää tietoa sanastosta ja Verkottaja-palvelusta Heikki Laaksamolta, heikki.laaksamo@tieke.fi.

Lue seuraavaksi