Tietosuoja avaa pk-yrityksille ovia Eurooppaan
Digitaaliset prosessit

Tietosuoja avaa pk-yrityksille ovia Eurooppaan

Tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn marraskuussa alkava GDPR2DSM-yhteishanke antaa mikro- ja pk-yrityksille tietoa ja työkaluja tietosuojasta huolehtimiseen. Tietosuoja rakentaa luottamusta yritysten toimintaan ja voi tuoda uusia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia.

Kokemusten ja kartoitusten perusteella monet pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat lisää tietoa ja tukea tietosuojakysymyksissä niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) yhtenä tavoitteena on vähentää yritysten esteitä laajentaa toimintaansa EU:n sisämarkkinoille. Komission kesäkuussa julkaistun GDPR-raportin mukaan osa sidosryhmistä kokee tietosuoja-asetuksen soveltamisen haastavana erityisesti pk-yrityksille ja yritykset tarvitsevat lisää tukea helpottamaan tietosuoja-asetuksen soveltamista. Marraskuussa alkava GDPR2DSM-hanke vastaa tähän tarpeeseen.

Pk-yritykselle osaamista ja työkaluja tietosuojasta huolehtimiseen

Tietosuojavaltuutetun toimistolle ja TIEKElle on myönnetty EU-hankerahoitus helppokäyttöisen työkalun tuottamiseksi pk-yrityksille. Tavoitteena on luoda pk-yritysten käyttöön väline, jonka avulla on mahdollista arvioida tietosuojakäytäntöjä ilman aiempaa tietosuoja-asiantuntemusta.

Hankkeella vahvistetaan pk-yritysten kykyä varmistaa, että niiden tietojenkäsittelyn käytännöt täyttävät yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

”Toivon, että tietosuojaa ei nähtäisi kulueränä vaan liiketoiminnan mahdollistajana ja kilpailuetuna.”

Anu Talus, tietosuojavaltuutettu

Asianmukaiset tietosuojakäytännöt rakentavat luottamusta sekä kuluttajien että yritysten väliseen liiketoimintaan ja antavat pk-yrityksille paremmat mahdollisuudet myös kansainvälisille markkinoille.

Sitran tuoreen kyselyn mukaan lähes puolet Suomen pk-yrityksistä suhtautui datatalouden mahdollisuuksiin varauksella ja viidennes kielteisesti. Neljässä Euroopan maassa 2019 tehdyn GDPR Small Business Surveyn mukaan noin puolet pk-yrityksistä eivät olleet varmoja, noudattavatko ne GDPR:n vaatimuksia.

”On tärkeää, että yritykset ymmärtäisivät datan ja yksityisyyden suojan arvon. Toivon, että tietosuojaa ei nähtäisi kulueränä vaan liiketoiminnan mahdollistajana ja kilpailuetuna”, tietosuojavaltuutettu Anu Talus toteaa. 

Yhdessä kehittämällä parempaa tietosuojaa

Hanke aloitetaan kartoittamalla pk-yritysten tietosuojaan liittyviä tarpeita ja koettuja haasteita. Tulokset toimivat hanketyön ohjenuorana ja perustana yritysten kanssa tehtävälle yhteiskehittämiselle.

Hankkeen ja siinä toteutettavan työkalun tavoitteena on lisätä perustietoutta ja auttaa erityisesti niitä mikro- ja pk-yrityksiä, jotka kokevat tietosuoja-asetuksen soveltamisen haastavaksi. Parhaimmillaan samalla edistetään pienten yritysten liiketoiminnan siirtämistä digiympäristöön ja EU:n sisämarkkinoille.

Mikä GDPR2DSM?

Nimen kirjainyhdistelmä viittaa yleiseen tietosuoja-asetukseen ja EU:n digitaalisiin sisämarkkinoihin.

GDPR eli yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation) on henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota alettiin soveltaa kaikissa EU-maissa keväällä 2018.

DSM puolestaan viittaa Euroopan digitaalisiin sisämarkkinoihin (Digital Single Market), joiden kehittämisessä on pohjimmiltaan kyse kansallisten esteiden poistamisesta verkossa tapahtuvilta liiketoimilta.

Tietosuoja on valtti ja kilpailuetu koko EU:ssa ja globaalisti. Tietosuojasta huolehtiminen antaa yrityksille mahdollisuudet käydä kauppaa ja tehdä yhteistyötä entistä helpommin rajojen yli kansainvälisten asiakkaiden kanssa.

Marraskuussa alkavan kaksivuotisen GDPR2DSM-hankkeen nimen pidempi versio kuvaa tavoitetta: GDPR avaa ovia digitaalisille sisämarkkinoille: pk-yritysten keskeiset verkkotyökalut ja tuki mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Hanketta pilotoidaan Suomessa, minkä jälkeen tuloksia on mahdollista soveltaa muissa EU:n jäsenmaissa.

Tämän julkaisun sisältö edustaa vain kirjoittajan näkemyksiä ja tekijä on niistä yksin vastuussa. Euroopan komissio
ei ole vastuussa tämän julkaisun sisältämän aineiston käytöstä.

Lue seuraavaksi

Vastuullisuus
Green ICT Visiiri vauhdittaa Suomen ICT-alan kestävää kehitystä
Vastuullisuus

Green ICT Visiiri vauhdittaa Suomen ICT-alan kestävää kehitystä

ICT-sektorin energiankulutus kasvaa nopeimmin kaikista aloista, ja keskustelun lisääminen alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista, niiden mittaamisen tavoista ja energiansäästön ratkaisuista on tarpeen. Green ICT Visiiri -hanke tuo tähän ratkaisun, kun jo aikaisemmin perustettu Uudenmaan Green ICT -ekosysteemi laajentuu kansalliseksi ekosysteemiksi. Yritykset pääsevät nyt valtakunnallisesti mukaan vaikuttamaan ja hyötymään tästä kehitystoiminnasta! Lisääntyneellä energiatehokkuudella on nimittäin monia positiivisia vaikutuksia, niin ilmastoon kuin yrityksen omaan toimintaankin.

Viestintätoimisto Aivela
Vastuullisuus
TIEKE tarjoaa ICT-alalle vihreämmän tulevaisuuden työkalut
Vastuullisuus

TIEKE tarjoaa ICT-alalle vihreämmän tulevaisuuden työkalut

Kestävä kehitys ICT-alalla on entistä tärkeämpää. TIEKE on työskennellyt aiheen parissa jo pitkään ja kehittänyt alan yritysten sekä muiden toimijoiden käyttöön monipuolisia työkaluja ympäristöystävällisempään toimintaan. Työkalut on koottu Green ICT -portaaliin, ja myös uusi Visiiri-hanke kokoaa yhteen pitkän kokemuksen ja uusimman asiantuntemuksen, syventäen sitä edelleen.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Miten digitaaliset työkalut tuovat sujuvuutta ja työhyvinvointia yritysneuvontaan?
Digikyvykkyys

Miten digitaaliset työkalut tuovat sujuvuutta ja työhyvinvointia yritysneuvontaan?

Digipalvelut ovat ehdottomasti yritysneuvonnan päivän puheenaihe juuri nyt. Kun yritykset satsaavat oikeisiin digitaalisiin ratkaisuihin, voimme odottaa näkevämme parannuksia niin työntekijöiden sitoutumisessa kuin asiakastyytyväisyydessäkin – sekä asiakkaan että yritysneuvontaorganisaatioiden saralla. Digitaaliset työkalut eivät ainoastaan tee arjestamme sujuvampaa, vaan myös parantavat työhyvinvointiamme.

Johanna Helmiö