Sopimusten avainkohtia: Välimiesoikeus vaihtoehto käräjäoikeudelle
Digitaaliset prosessit

Sopimusten avainkohtia: Välimiesoikeus vaihtoehto käräjäoikeudelle

Sopijapuolet voivat valita, missä mahdolliset sopimusriidat käsitellään. Välimiesoikeuden käyttö yleisen tuomioistuimen sijasta vaatii oman sopimuslausekkeen.

Erimielisyyksien käsittelystä on aina syytä laatia oma sopimuslauseke. Yrityksillä on oikeus sopimuksissaan määritellä, käyttävätkö ne yleistä tuomioistuinta vai yksityistä välimiesmenettelyä. Riidanratkaisua koskevassa sopimuskohdassa sovitaan, minkä välitysinstituution sääntöjä riitelyssä käytetään. Lisäksi kansainvälisessä sopimuksessa on mainittava, minkä maan lakiin välimiehet perustavat ratkaisunsa.

Kirjoittaja

Lue seuraavaksi