Oikeudelliset kysymykset

Kaikki kaupankäynti on pohjimmiltaan sopimusten tekemistä, joten myös verkkokaupan kannalta oleelliset oikeudelliset kysymykset liittyvät sopimusoikeuteen. Verkkoliiketoiminta ja verkkokauppa ovat sikäli ainutlaatuisessa asemassa, että ne ovat vielä kohtalaisen nuoria ilmiöitä, joihin kuitenkin sovelletaan paljon vanhempia lakeja. Verkkokauppaa koskeva selkeä lainopillinen linja syntyy ja vahvistuu sitä mukaa, kun asioista tehdään oikeuden päätöksiä.

Kaupankäynnin kannalta kiinnostavia sopimusoikeudellisia kysymyksiä ovat muun muassa ostajan ja ostetun asian määrittely, kauppaa koskevat tarkemmat ehdot sekä sopimukset tuotteiden palautuksista ja toiminnasta mahdollisissa virhetilanteissa. B2C-verkkokauppalakia säätelee etämyynnin kuluttajansuojalaki, joka koskee elinkeinoharjoittajan kuluttajan kanssa käymää kauppaa. Lisäksi verkkokaupan kannalta olennaisia ovat säädökset, jotka koskevat esimerkiksi henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja verotusta. Näistä olemme aikaisemmassa luvussa käsitelleet henkitietojen käsittelyä. Muutoin keskitymme tässä luvussa verkkokaupan kannalta oleelliseen kuluttajansuojalakiin, emmekä käsittele esimerkiksi verotusoikeudellisia kysymyksiä.

Kuluttajaviraston määritelmän mukaan etämyynti on kaupankäyntiä, jossa ostaja ja myyjä eivät ole samanaikaisesti läsnä. Kauppa ja sitä edeltävä markkinointi toteutetaan sähköpostilla, puhelimella tai muilla viestintävälineillä. Toimitustavalla ei ole etämyynnin määritelmän kannalta merkitystä. Etämyynniksi luetaan, jos kuluttaja ostaa tuotteen verkkokaupasta ja noutaa sen kivijalkakaupasta. Sen sijaan silloin ollaan harmaalla alueella, jos tilaus tehdään verkossa, mutta se maksetaan vasta myymälässä. Tällöin on olennaista, katsotaanko sitovan sopimuksen syntyneen verkossa vai vasta liikkeessä. Etämyyntiin kuuluvat verkkokaupan lisäksi myös puhelinmyynti ja postimyynti.

Merkittävin eroavuus etämyynnin ja normaalin kaupankäynnin välillä on se, että etämyynnissä valtaosaa tuotteista koskee kaupan peruuttamisoikeus. Tähän on kuitenkin poikkeuksia, ja lisäksi peruutusoikeus vaihtelee maittain. Asiaan vaikuttavat myös EU:n kuluttajansuojaa koskevat direktiivit.

Alasivut: