Vilkas tietosuojavuosi takana ja meno jatkuu 2022
Digitaaliset prosessit

Vilkas tietosuojavuosi takana ja meno jatkuu 2022

Pk-yritysten tietosuojaosaamista edistävän GDPR2DSM-hankkeen ensimmäiseen vuoteen on mahtunut niin selvitystyötä, tapahtumia kuin yhteiskehittämistä. Tulevalla kaudella suositut webinaarit saavat jatkoa ja tietosuojatyökalu valmistuu ensimmäisiin testauksiin.

Liikkeelle yritysten tietosuojatarpeista ja koetuista haasteen paikoista 

Hankkeeseen lähdettäessä kokemusten ja kartoitusten perusteella tiedettiin, että yrityksissä tarvitaan lisää tietoa ja tukea tietosuojakysymyksissä. Jotta osaisimme kohdentaa hanketoimet järkevästi, lähdimme aluksi kyselyllä selvittämään tarkemmin pk-yritysten tarpeita ja koettuja haasteita tietosuojakysymyksissä.  

Haasteisiin oli törmätty useilla osa-alueilla, mm. osoitusvelvollisuuteen ja käsittelyn turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Myös vaikutustenarviointeihin, rekisteröityjen informointiin ja rekisteröityjen oikeuksiin kaivattiin lisää osaamista. Käytännössä hyödyllisiksi apukeinoiksi koetiin webinaarit, tarkistuslistat ja kirjalliset ohjeet.  

Yhdessä kehittämällä parempaa tietosuojaa 

Hankkeen keskeisenä tuotoksena tulee olemaan vuoden 2022 kuluessa valmistuva, pk-yrityksiä palveleva työkalu, jolla yritykset voivat arvioida käytäntöjensä nykytilaa sekä saada vinkkejä tietosuojansa kehittämiseen. Työkalu on tarkoitettu eritysesti yrityksille, joilla tietosuojaosaamista ei vielä runsaasti ole.  

Jotta työkalu saadaan vastaamaan yritysten tarpeita, kehitämme sitä yhteistyössä pk-yritysten kanssa. Yhteiskehittämisen aloitimme kesäkuun 2021 työpajassa ja lokakuussa pääsimme keräämään kokemuksia ensimmäisestä demoversiosta. Laajempaan testaukseen työkalu on tavoitteena saada alkuvuodesta, ja työpajatyö saa jatkoa helmikuussa 2022.  

Sadat hakeneet tietoa webinaareista 

Syksyllä olemme järjestäneet lukuisia webinaareja, jossa tietosuojaa on lähestytty eri kulmilta läpinäkyvistä tietosuojaselosteista henkilötietojen kansainvälisiin siirtoihin. Osa tilaisuuksista on kohdennettu erityisesti verkkokauppiaille ja palveluiden tuottajille.  

Vieraileviksi puhujiksi olemme saaneet tietosuojan eri osa-alueisiin perehtyneitä asiantuntijoita. Kiitos heille siitä! Lähes kaikki webinaarit on tallennettu, joten sisältöihin on mahdollista palata myös myöhemmin.  

Työ tietotuojatietouden levittämisen parissa jatkuu 

Keväällä 2022 jatkamme suosittujen webinaarein järjestämistä ja toivottavasti pääsemme tapaamaan yrittäjiä myös alueellisten lähitapahtumien merkeissä.  

Työ työkalun parissa jatkuu, kunnes se loppuvuodesta julkaistaan osana laajempaa, pk-yrittäjiä palvelevaa tietosuojasivustoa.  

Tervetuloa mukaan tapahtumiin, työpajoihin ja seuraamaan työn etenemistä! 

Tässä vielä koosteena artikkelin linkit:

 

Tietosuojavaltuuteun toimiston, TIEKEn ja EU:n logot

Tämän julkaisun sisältö edustaa vain kirjoittajan näkemyksiä ja tekijä on niistä yksin vastuussa. Euroopan komissio ei ole vastuussa tämän julkaisun sisältämän aineiston käytöstä.

Lue seuraavaksi