Data tuottaa kasvua ja uutta liiketoimintaa
Digitaaliset prosessit

Data tuottaa kasvua ja uutta liiketoimintaa

Datalla sinänsä ei ole yritykselle juuri mitään arvoa, mutta jalostettuna sen arvo moninkertaistuu. Sisäistä ja ulkoista dataa hyödyntämällä rakennetaan uusia, asiakaslähtöisiä palveluita ja tuotteita. Samalla lisätään yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta.

Yritykset keräävät sisäistä dataa liiketoimintatapahtumistaan, ja myös ulkoista tietoa toimintaympäristöstä on saatavilla valtavia määriä. Dataa karttuu erilaisiin lähteisiin koko ajan käyttäessämme palveluja. Syötämme aktiivisesti tietojamme Facebookiin, Instagramiin, blogeihin ja keskustelupalstoille.

Kokeilemalla löytyy tasapaino, oikea ja kohtuullinen tie.

Jalostetulla datalla on merkittävä rahallinen arvo. Mikäli yrityksellä on hallussaan kiinnostavaa dataa, on tärkeää miettiä, pitääkö sen itsellään vai myydäänkö sitä. Oman toiminnan kehittämiseen on osattava ostaa strategisesti olennaista tietoa. Näin datavetoinen liiketoiminta kuljettaa tietoa yli organisaatiorajojen ja muuttaa liiketoimintamalleja.Haasteita riittää kuitenkin ratkaistavaksi, eikä kysymys ole pelkästään tiedon määrästä vaan myös lähteistä ja muodoista. Vääränlainen tieto voi johtaa vääriin lopputuloksiin ja osaamaton tietojen yhteen liittäminen huonoon laatuun. Valtavan tietomassan keskellä tarvitsemme algoritmeja päätöksenteon työkaluina, ja siihenkin liittyy omat haasteensa: kun algoritmi on rakennettu väärin, se tuottaa virheellisen lopputuloksen.

Ei siis ihme, että data-analyytikko on yksi trendikkäimmistä ammateista. Tulevaisuudessa jokaisella liikeyrityksellä lienee data-analyytikoita palveluksessaan. Sinänsä data-analytiikka ei ole uutta ja mullistavaa, sitä on tehty jo kauan. Nykyään dataa pystytään kuitenkin hyödyntämään aivan uudenlaisella tavalla, johon monipuolinen koulutus tähtää.

Alan nopea kehitys aiheuttaa myös haasteita. Kukaan ei oikeastaan tiedä, mitä saa tehdä ja mitä ei. Kun kehitys on nopeaa, ovat lait, asetukset ja säännöt jäljessä. Dataa on helposti saatavilla, kun ihmiset syöttävät sitä erilaisiin palveluihin. Välillä jo ihmetellään, saako kaikkea tietoa hyödyntää.

Kaiken uuden edessä on mahdollisuuksia ja uhkia. Kokeilemalla löytyy tasapaino, oikea ja kohtuullinen tie. Kykymme uudistua, tutkia ja selvittää asioita ovat kuitenkin ainutlaatuista luokkaa.

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa
Digikyvykkyys

Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa

Harrastustoiminnan tietosuojaan liittyvä ohjeistava materiaalipaketti on julkaistu tällä viikolla osoitteessa tietosuojaharrastuksissa.fi. Sivuston materiaaleja on kehitetty syksystä 2022 alkaen tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn yhteisessä GDPR4CHLDRN-hankkeessa. Harrastustoimintaa järjestävät yhdistykset, harrastavat lapset ja nuoret, nuorten vanhemmat ja hankkeen ohjausryhmä ovat osallistuneet hankkeeseen antamalla arvokasta palautetta tuotettuihin materiaaleihin läpi koko kehitysprosessin ajan.

Mikko Eloholma
Digikyvykkyys
Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   
Digikyvykkyys

Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   

Johtajien monimuotoisuusosaaminen on avainasemassa inklusiivisten työyhteisöjen rakentamisessa. Muutoksen toteuttaminen vaatii monimuotoisuuden edistämistä tukevien koulutusten kehittämistä. Ilman johdon sitoutumista monimuotoisuuden tuomat edut jäävät saavuttamatta.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  
Digikyvykkyys

Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  

Monimuotoisuus on noussut keskeiseksi teemaksi työelämässä, ja ICT-ala voi toimia suunnannäyttäjänä muiden toimialojen monimuotoisuustyölle. Netlightin Talent Manager Julius Hurrin ja FIBS ry:n Yritysvastuuasiantuntija Greta Anderssonin mukaan monimuotoisuus edistää innovointia ja parantaa päätöksentekoa. Menestyäkseen monimuotoisuustyössä yritysten on sitouduttava pitkäjänteiseen prosessiin, jossa johdon tuki ja konkreettiset toimet ovat avainasemassa.

Viestintätoimisto Aivela