Metsä Fibren tuotantojohtaja Camilla Wickström iloitsee puolentoista prosentin vuosivauhtia kasvavasta sellunkysynnästä.

Data varmistaa suomalaisen sellun huippulaadun
Digitaaliset prosessit

Data varmistaa suomalaisen sellun huippulaadun

Moderni metsäteollisuus on suomalaisen vientikaupan suunnannäyttäjä. 
Merkittävä osa viime kesän lopulla valmistuneen biotuotetehtaan 
investoinneista kohdistuu data-analytiikkaan.

Elokuussa 2017 Metsä Fibren Äänekoskella käynnistetty tehdas on Suomen historian suurin metsäteollisuusinvestointi. Reilut 1,2 miljardia euroa maksanut tuotantolaitos toimittaa havupuukuiduista jalostettuja materiaaleja höyläävän teollisuuden, puusepänteollisuuden, rakennusteollisuuden, paperin ja pakkausten materiaaliksi eri puolille maailmaa.

Erityisellä lämmöllä tuotantojohtaja Camilla Wikström puhuu sellusta, jonka kysyntä kasvaa tällä hetkellä noin puolentoista prosentin vuosivauhtia.

”Olemme nyt maailman johtava valkaistun havusellun toimittaja”, Wikström kehaisee.

Investoinneista merkittävä osa kohdistui Wikströmin mukaan digitaaliseen tuotannonvalvontaan. Mittarit seuraavat jatkuvasti muun muassa valmistettavan tuotteen kiintoaineiden määrää ja kuidun pituutta.

”Paitsi että tuotteen laatuun ja ympäristökuormaan vaikuttavat poikkeamat huomataan ja korjataan reaaliaikaisesti, saamme prosessin eri osista tulevaisuuden liiketoiminnalle olennaista dataa, jota voimme hyödyntää tuotekehitystyössä.”

Sensoreiden, mittareiden, sovellusten ja data-analytiikan avulla Äänekosken tehtaalla eliminoidaan myös mahdollisista laiteongelmista aiheutuvat häiriöt. Tuotantolaitoksen teknologiaekspertit seuraavat muun muassa prosessikoneiden erilaisia tärinä- ja värinätasoja.

”Datan perusteella pystymme näkemään jo ennalta, onko johonkin kohtaan tulossa häiriö. Näin pystymme välttämään laitteistojen rikkoutumiset ja kalliit tuotantokatkokset.”

Olemme nyt maailman johtava valkaistun sellun toimittaja.

Metsä Fibren tuotantojohtaja Camilla Wikström

Digitaalinen IdeaBooster on puolestaan palvelu, jossa asiakkaat voivat kommentoida toistensa ideoita ja kehitellä niitä eteenpäin yhdessä.

Yhdessä muhitettuja ideoita Metsä Fibre hyödyntää esimerkiksi tuoteinnovaatioissaan. Käytännön tuloksia on myös saavutettu:

”Erään asiakkaan kanssa saimme kasaan liki 70 yhteistyöideaa. Näistä valikoitui neljä tärkeimmäksi arvioitua aihetta, joista toteutettiin konkreettiset projektit. Lopputuloksena saimme tehostettua asiakkaan tuotantoprosessia ja parannettua lopputuotteen suorituskykyä”, kertoo tekninen asiakaspavelupäällikkö Tuomo Niemi Metsä Fibren verkkosivuilla.

 

Kirjoitus on julkaistu Tiedosta-lehdessä 1/2018.

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa
Digikyvykkyys

Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa

Harrastustoiminnan tietosuojaan liittyvä ohjeistava materiaalipaketti on julkaistu tällä viikolla osoitteessa tietosuojaharrastuksissa.fi. Sivuston materiaaleja on kehitetty syksystä 2022 alkaen tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn yhteisessä GDPR4CHLDRN-hankkeessa. Harrastustoimintaa järjestävät yhdistykset, harrastavat lapset ja nuoret, nuorten vanhemmat ja hankkeen ohjausryhmä ovat osallistuneet hankkeeseen antamalla arvokasta palautetta tuotettuihin materiaaleihin läpi koko kehitysprosessin ajan.

Mikko Eloholma
Digikyvykkyys
Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   
Digikyvykkyys

Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   

Johtajien monimuotoisuusosaaminen on avainasemassa inklusiivisten työyhteisöjen rakentamisessa. Muutoksen toteuttaminen vaatii monimuotoisuuden edistämistä tukevien koulutusten kehittämistä. Ilman johdon sitoutumista monimuotoisuuden tuomat edut jäävät saavuttamatta.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  
Digikyvykkyys

Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  

Monimuotoisuus on noussut keskeiseksi teemaksi työelämässä, ja ICT-ala voi toimia suunnannäyttäjänä muiden toimialojen monimuotoisuustyölle. Netlightin Talent Manager Julius Hurrin ja FIBS ry:n Yritysvastuuasiantuntija Greta Anderssonin mukaan monimuotoisuus edistää innovointia ja parantaa päätöksentekoa. Menestyäkseen monimuotoisuustyössä yritysten on sitouduttava pitkäjänteiseen prosessiin, jossa johdon tuki ja konkreettiset toimet ovat avainasemassa.

Viestintätoimisto Aivela

Tutustu TIEKEn palveluihin