Metsä Fibren tuotantojohtaja Camilla Wickström iloitsee puolentoista prosentin vuosivauhtia kasvavasta sellunkysynnästä.

Data varmistaa suomalaisen sellun huippulaadun
Digitaaliset prosessit

Data varmistaa suomalaisen sellun huippulaadun

Moderni metsäteollisuus on suomalaisen vientikaupan suunnannäyttäjä. 
Merkittävä osa viime kesän lopulla valmistuneen biotuotetehtaan 
investoinneista kohdistuu data-analytiikkaan.

Elokuussa 2017 Metsä Fibren Äänekoskella käynnistetty tehdas on Suomen historian suurin metsäteollisuusinvestointi. Reilut 1,2 miljardia euroa maksanut tuotantolaitos toimittaa havupuukuiduista jalostettuja materiaaleja höyläävän teollisuuden, puusepänteollisuuden, rakennusteollisuuden, paperin ja pakkausten materiaaliksi eri puolille maailmaa.

Erityisellä lämmöllä tuotantojohtaja Camilla Wikström puhuu sellusta, jonka kysyntä kasvaa tällä hetkellä noin puolentoista prosentin vuosivauhtia.

”Olemme nyt maailman johtava valkaistun havusellun toimittaja”, Wikström kehaisee.

Investoinneista merkittävä osa kohdistui Wikströmin mukaan digitaaliseen tuotannonvalvontaan. Mittarit seuraavat jatkuvasti muun muassa valmistettavan tuotteen kiintoaineiden määrää ja kuidun pituutta.

”Paitsi että tuotteen laatuun ja ympäristökuormaan vaikuttavat poikkeamat huomataan ja korjataan reaaliaikaisesti, saamme prosessin eri osista tulevaisuuden liiketoiminnalle olennaista dataa, jota voimme hyödyntää tuotekehitystyössä.”

Sensoreiden, mittareiden, sovellusten ja data-analytiikan avulla Äänekosken tehtaalla eliminoidaan myös mahdollisista laiteongelmista aiheutuvat häiriöt. Tuotantolaitoksen teknologiaekspertit seuraavat muun muassa prosessikoneiden erilaisia tärinä- ja värinätasoja.

”Datan perusteella pystymme näkemään jo ennalta, onko johonkin kohtaan tulossa häiriö. Näin pystymme välttämään laitteistojen rikkoutumiset ja kalliit tuotantokatkokset.”

Olemme nyt maailman johtava valkaistun sellun toimittaja.

Metsä Fibren tuotantojohtaja Camilla Wikström

Digitaalinen IdeaBooster on puolestaan palvelu, jossa asiakkaat voivat kommentoida toistensa ideoita ja kehitellä niitä eteenpäin yhdessä.

Yhdessä muhitettuja ideoita Metsä Fibre hyödyntää esimerkiksi tuoteinnovaatioissaan. Käytännön tuloksia on myös saavutettu:

”Erään asiakkaan kanssa saimme kasaan liki 70 yhteistyöideaa. Näistä valikoitui neljä tärkeimmäksi arvioitua aihetta, joista toteutettiin konkreettiset projektit. Lopputuloksena saimme tehostettua asiakkaan tuotantoprosessia ja parannettua lopputuotteen suorituskykyä”, kertoo tekninen asiakaspavelupäällikkö Tuomo Niemi Metsä Fibren verkkosivuilla.

 

Kirjoitus on julkaistu Tiedosta-lehdessä 1/2018.

Lue seuraavaksi

Tutustu TIEKEn palveluihin