Datavastuullisuuden valmennus opastaa datan hallittuun ja eettiseen käsittelyyn
Vastuullisuus

Datavastuullisuuden valmennus opastaa datan hallittuun ja eettiseen käsittelyyn

Läpinäkyvyys ja vastuullisuus datan keräämisessä korostuvat digitalisoituvassa yhteiskunnassamme. Jokaisen organisaation tulisi pysähtyä miettimään, miksi ja mihin käyttöön tiettyä dataa kerätään, miten sitä säilytetään ja kenellä siihen on pääsy. Näitä teemoja käsittelee TIEKE:n datavastuullisuuden valmennus, josta on hyötyä niin julkisille kuin yksityisillekin toimijoille organisaation koosta riippumatta. Tässä artikkelissa valmennuksesta kertovat TIEKE:n Mikko Eloholma, valmennukseen osallistunut Nitron Pepita Kautto sekä Data Ethics Canvas -työkalua käyttävä Heli Väätäjä Lapin AMK:sta.

Datavastuullisuus koskettaa kaikkia organisaatioita. TIEKE:n seuraava valmennus aiheesta alkaa maaliskuussa 2024. Valmennus sisältää yhteistä koulutusta, ohjattuja vertaistapaamisia sekä organisaatiokohtaisen sparrauksen, jossa käsitellään aihetta juuri kyseisen organisaation tai työroolin näkökulmasta. 

”Tavoitteemme on auttaa suomalaisia organisaatioita toimimaan vastuullisesti: opastaa tunnistamaan kunkin organisaation datavastuullisuuden haasteita ja painopisteitä sekä tarjota työkaluja datavastuullisuuden kehittämiseen. Jos haluaa helpon tavan ottaa datavastuullisuus haltuun, tarjoaa alkuvuoden valmennuksemme monipuoliset eväät sen kehittämiseen”, digiosaamisen vauhdittaja Mikko Eloholma TIEKE:stä kertoo. 

Kaikelle kerätylle datalle tulisi olla tavoite 

Datavastuullisuuden valmennuksessa herätellään organisaatioita pohtimaan, mitä varten dataa kerätään. Kaikille kerätyille tiedoille tulisi olla jokin tavoite, ja organisaatioiden tulisi pystyä kertomaan, miksi kyseinen data kerätään. 

”Haemme erityisesti näkökulmaa eettiseen puoleen. Toiminnan tulee olla läpinäkyvää ja asiakkaalle tulisi pystyä selittämään, miksi dataa kerätään”, Eloholma sanoo. 

Nykyään tiedon kerääminen on helppoa ja halpaa, jopa ilmaista. Verkkosivut keräävät valtavia määriä dataa ihmisten toiminnasta. Tärkeää kuitenkin olisi, ettei tietoa kerätä varmuuden vuoksi, vaan sille olisi aina jokin käyttökohde.  

Organisaatioiden tulee ansaita luottamus datan keräämiseen. Läpinäkyvyys onkin yksi tärkeimpiä koulutuksen teemoja.

Mikko Eloholma, TIEKE

”Monessa organisaatiossa vasen käsi ei välttämättä tiedä, mitä oikea tekee datalla. Tietoa kerätään paljon, mutta organisaatiot eivät välttämättä ole määritelleet, miten se säilytetään tietoturvallisesti. Kenellä on pääsy dataan, kauanko sitä säilytetään ja missä sitä säilytetään? Näitä haasteita käymme valmennuksessa läpi”, Eloholma kertoo. 

Datan perusteella saatetaan tehdä vääriä johtopäätöksiä 

Eloholman mukaan eettisiä haasteita voi liittyä myös datan perusteella tehtäviin päätöksiin. 

Esimerkiksi julkisella sektorilla saatetaan kerätä tietoa verkkolomakkeella tietyllä alueella asuvista ihmisistä. Kun näiden tietojen perusteella tehdään päätöksiä, voidaan unohtaa, että lähdedata sisältää puutteita. Tämä voi vaikuttaa myös tehtyjen päätösten oikeudenmukaisuuteen. 

”Tässä ongelmallista on, että esimerkiksi vanhemman sukupolven näkökulma saattaa jäädä kuulematta. Jos heillä ei ole käytössään älypuhelinta tai tietokonetta, heistä ja heidän mielipiteistään ei tule kerättyä dataa.”

Eloholma painottaa, että organisaatioiden tulee ansaita luottamus datan keräämiseen. Läpinäkyvyys onkin yksi tärkeimpiä koulutuksen teemoja. 

 ”Haluamme valmennuksessa erityisesti havahduttaa ihmisiä arvioimaan kerätyn datan tavoitteita ja riskejä. Lähtökohtana on ajatus, että datalla tuodaan lisäarvoa.”

Datavastuullisuus on myös ympäristökysymys 

Datavastuullisuuden perustana on datalainsäädäntö, jota sivutaan valmennuksessa. Eloholma korostaa, että se on eräänlainen kivijalka, joka jokaisella datan kanssa työskentelevällä on aiheellista olla hallussa. 

Datavastuullisuuteen liittyvät myös ympäristökysymykset, sillä valtavilla tietomäärillä on suuri hiilijalanjälki.

Datavastuullisuus on sekä johdon, tietosuojan ja -turvan parissa työskentelevien että tuote- ja palvelukehityksessä työskentelevien asia.

Mikko Eloholma, TIEKE

”Myös tästä syystä dataa ei tule kerätä varmuuden vuoksi, vaan on hyvä pysähtyä miettimään, miksi dataa kerätään. Hiilijalanjäljenkin kannalta on tärkeää, että organisaatioissa kerätään vain se tieto, mitä tarvitaan. Datan käsittelyn hiilijalanjälki ei toistaiseksi ole laajemmin esillä valmennuksessamme, mutta uuttakin sisältöä on tulossa. Aiheesta keskustellaan myös TIEKEn Green ICT -ekosysteemissä”, Eloholma kertoo.  

Eloholma painottaa myös, että on tärkeää keskustella asiasta yhteisellä kielellä.  

”Datavastuullisuus on sekä johdon, tietosuojan ja -turvan parissa työskentelevien että tuote- ja palvelukehityksessä työskentelevien asia. Esimerkiksi tuotekehityksessä työskentelevä voi käyttää dataa hyödyksi vaikkapa keksiessään uuden Airbnb:n kaltaisen alustapalvelun”, Eloholma jatkaa. 

Data Ethics Canvas on loistava datavastuullisuuden työkalu  

Miten datavastuullisuutta kannattaa lähteä purkamaan organisaatioissa? Aiheeseen on olemassa erilaisia työkaluja, joista valmennuksessa hyödynnettävä Open Data Instituten Data Ethics Canvas on yksi varteenotettava vaihtoehto, Eloholma kertoo.  

Data Ethics Canvas on oivallinen ja helppokäyttöinen työkalu jokaiselle organisaatiolle dataan liittyvään eettiseen arviointiin.

Heli Väätäjä, Lapin ammattikorkeakoulu

Tiedolla johtamisen asiantuntija, YAMK-koulutuksen vastuuyliopettaja Heli Väätäjä Lapin ammattikorkeakoulusta painottaa, että eri toimijoiden vastuu datan elinkaaresta kasvaa jatkuvasti. Datan suhteen toimija voi olla esimerkiksi kerääjä, säilyttäjä, jakaja tai hyödyntäjä. Data Ethics Canvas -työkalua on mahdollista käyttää organisaatioissa suunnittelun tai arvioinnin tukena ja se konkretisoi asioita, joita datavastuullisuudessa tulisi ottaa huomioon.  

”Käytämme Data Ethics Canvasta jo neljättä vuotta opintojaksoillamme. Opiskelijat kokevat sen hyödylliseksi työkaluksi monenlaisille organisaatioille ja poimivat sen yhdeksi työkaluksi työkalupakkiinsa.”

Väätäjä korostaa, että organisaatioiden vastuullisuusraportointi tulee koko ajan tärkeämmäksi, ja datavastuullisuus on yksi osa raportointia.  

”Canvas auttaa käymään läpi datalähteitä ja niihin liittyviä eettisyys- ja vastuullisuusnäkökulmia. Lisäksi tulee pohdittua, miksi dataa käytetään ja millaisia vaikutuksia datan käytöllä on ihmisiin. Canvas myös tukee datan käytön ja jakamisen avoimuuden ja läpinäkyvyyden tarkastelua. Se on oivallinen ja helppokäyttöinen työkalu jokaiselle organisaatiolle dataan liittyvään eettiseen arviointiin.”

TIEKE:n koulutus antoi täysin uudet linssit tarkastella datavastuullisuutta 

Pepita Kautto työskentelee Nitro-nimisen yrityksessä nimikkeellä Lead Designer, Technology. Nitro on hybriditoimisto, joka tekee pääasiassa markkinointiviestintää ja digitaalisia palveluita.  

Kautto on työskennellyt Nitrolla viisi vuotta ja toimii työssään myös yrityksen tietosuojavastaavana. Hänen esihenkilönsä suositteli TIEKE:n datavastuullisuuden valmennukseen osallistumista. Kautto koki juuri päättyneen valmennuksen hyvin antoisaksi. 

”Valmennus tarjosi täysin uudet linssit tarkastella datavastuullisuutta. Huomasin, että olemme tehneet paljon oikein ja työskennelleet vastuullisuusasioiden eteen.” Kautto kertoo saaneensa valmennuksen myötä työkaluja pohtia asioita eri näkökulmista ja jalkauttaa asiaa yritykseensä. 

”Vaikka on edelleen vähän epäselvää, kenen pöydälle datavastuullisuus kuuluu, ja asioista puhutaan monilla nimillä, osaan nyt tunnistaa asioita paremmin ja laittaa niitä oikean otsikon alle.”

Valmennus tarjosi täysin uudet linssit tarkastella datavastuullisuutta. Huomasin, että olemme tehneet paljon oikein ja työskennelleet vastuullisuusasioiden eteen.

Pepita Kautto, Nitro

Erityisen antoisaksi Kautto koki valmennuksessa keskustelut muiden osallistujien kanssa, sillä niistä sai paljon uusia kulmia aiheeseen. ”Olemme suhteellisen pieni, 65 henkilöä työllistävä yritys, joten oli hyvin mielenkiintoista kuulla suurten yritysten, kuten hotelliketjun, ajatuksia aiheesta.”

Valmennuksessa tehtiin verkko-oppimisympäristössä syventäviä tehtäviä, joista Kautto piti erityisen paljon. Hänen mielestään kouluttajat olivat hyvin ammattitaitoisia, ja he haastoivat ajattelemaan asioita uusista näkökulmista. 

”Ilmapiiri oli erittäin kannustava. Koulutuksen pohjana oli Data Ethics Canvas, jota aion esitellä yrityksessämme ja jalkauttaa ajatuksia enemmänkin.”

Kauton mielestä myös tekoälyyn liittyvä hiilijalanjälki oli herättelevä ajatus.  

”Tekoälyn hyödyntäminen tiedonhaussa on ympäristölle huomattavasti kuormittavampaa kuin googlaaminen. Tätä en oikeastaan ollut aiemmin pohtinut”, Kautto kertoo. 

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa
Digikyvykkyys

Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa

Harrastustoiminnan tietosuojaan liittyvä ohjeistava materiaalipaketti on julkaistu tällä viikolla osoitteessa tietosuojaharrastuksissa.fi. Sivuston materiaaleja on kehitetty syksystä 2022 alkaen tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn yhteisessä GDPR4CHLDRN-hankkeessa. Harrastustoimintaa järjestävät yhdistykset, harrastavat lapset ja nuoret, nuorten vanhemmat ja hankkeen ohjausryhmä ovat osallistuneet hankkeeseen antamalla arvokasta palautetta tuotettuihin materiaaleihin läpi koko kehitysprosessin ajan.

Mikko Eloholma
Digikyvykkyys
Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   
Digikyvykkyys

Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   

Johtajien monimuotoisuusosaaminen on avainasemassa inklusiivisten työyhteisöjen rakentamisessa. Muutoksen toteuttaminen vaatii monimuotoisuuden edistämistä tukevien koulutusten kehittämistä. Ilman johdon sitoutumista monimuotoisuuden tuomat edut jäävät saavuttamatta.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  
Digikyvykkyys

Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  

Monimuotoisuus on noussut keskeiseksi teemaksi työelämässä, ja ICT-ala voi toimia suunnannäyttäjänä muiden toimialojen monimuotoisuustyölle. Netlightin Talent Manager Julius Hurrin ja FIBS ry:n Yritysvastuuasiantuntija Greta Anderssonin mukaan monimuotoisuus edistää innovointia ja parantaa päätöksentekoa. Menestyäkseen monimuotoisuustyössä yritysten on sitouduttava pitkäjänteiseen prosessiin, jossa johdon tuki ja konkreettiset toimet ovat avainasemassa.

Viestintätoimisto Aivela