TIEKEn 40-vuotisjuhlatapahtumassa uppouduimme arvoihin, alustoihin ja datan mahdollisuuksiin
Elämää tietoyhteiskunnassa

TIEKEn 40-vuotisjuhlatapahtumassa uppouduimme arvoihin, alustoihin ja datan mahdollisuuksiin

Millaiset suuret kysymykset odottavat ratkaisua, jotta paras mahdollinen digitaalinen tulevaisuus koittaisi?

Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE juhlisti 11.11.2021 40-vuotista taivaltaan kohti ihmislähtöistä, osaavaa, kilpailukykyistä ja kestävää yhteiskuntaa, jossa digitalisaatio palvelee ihmistä tarkoituksenmukaisesti. Vuosipäivä päädyttiin käyttämään digitalisaation kehityksestä kiinnostuneiden virtuaalisessa seurassa. Laaja joukko julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita kerääntyikin yhteen kuulemaan asiantuntijapuheenvuoroja tietoyhteiskunnan virtauksista ja pohtimaan arvojen, datan ja osaamisen merkitystä matkalla kohti parasta mahdollista digitaalista tulevaisuutta.

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Lakaniemi avasi tilaisuuden. Avaussanoja seurasivat asiantuntijapuheenvuorot, jotka esittivät Dave Tarrant Lontoosta, Martijn de Waal Amsterdamista ja Hanna Niemi-Hugaerts Helsingistä.

Teknologista kehitystä ei voi tehdä arvovapaasti

TIEKEn toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts herätteli osallistujia pohtimaan, millaisella digitalisaatiokehityksellä rakennamme ihmiskeskeisen, osaavan, kestävän ja kilpailukykyisen tietoyhteiskunnan.

“Arvojen ja ihmisten näkyminen tietoyhteiskuntakehityksessä vaikuttaa tällä hetkellä kolmella keskeisellä alueella”, Niemi-Hugaerts sanoo. “Ensimmäinen koskee digiosallisuutta, joka kuuluu kaikille. Sen turvaaminen koskee sekä työelämää ja osaamisen vaikutusta Suomen kilpailukykyyn, mutta myös kansalaisen osallistumista yhteiskuntaan pohjoismaisen arvopohjan mukaisesti.” 

“Toinen näkökulma koskee datajättien, kuten suosittujen sosiaalisen median palvelujen, suurta valtaa. EU-tasolla on lähdetty tekemään uutta sääntelyä, jotta näiden suuryritysten omat arvot eivät rajoittaisi kohtuuttomalla tavalla eurooppalaisten vapauksia esimerkiksi itseilmaisuun tai yksityisyydensuojaan.”

“Kolmantena on se fakta, että ilmastonmuutos vaikuttaa digitaaliseen elämäämme ja myös päinvastoin. Tietoliikenne tuottaa suuren määrän päästöjä, ja joudumme siksi kehittämään uusia tapoja käyttää teknologiaa ilmastoviisaalla tavalla.”

Juhlavuosi ei ole ollut TIEKElle pelkkää korkealentoista visiointia, vaan pääosin konkreettista tietoyhteiskuntakehitystä kädet savessa. Niemi-Hugaerts esitteli, kuinka TIEKEn arvot – uudistuminen, luotettavuus ja puolueettomuus, osaamisen vahvistaminen ja vastuullisuus – ovat muuttunut käytännön teoiksi kuluvana vuotena. “Olemme esimerkiksi alkaneet viedä verkkolaskuosoitteistoa Ruotsiin, vahvistaneet pk-yritysten tietosuojaosaamista ja tuottaneet materiaalia digitaalisten perustaitojen ja vertaisdigituen järjestämiseksi. Digitähti-hankkeessa olemme vauhdittaneet 116 matkailualan yrityksen digitalisaatiota ja Osuvat taidot -hankeverkostossa kehittäneet osaamismerkkijärjestelmän digiosaamisen tunnistamiseksi. Green ICT -hanke on puolestaan edistänyt hiilineutraalien digipalveluiden tuotantoa ja hankintoja Uudenmaan alueella”, Niemi-Hugaerts esittelee joitain menneen vuoden aikaansaannoksia.

Voit katsoa koko esityksen oheiselta videolta.

Dataymmärrystä koko yhteisölle

Open Data Instituten datalukutaidon ohjelmajohtaja Dave Tarrant esittelee nykyaikaisen datatalouden vaikutuksia yhteiskuntaan ja yksilöön. Kun dataa on koko ajan helpompi kerätä ja hyödyntää esimerkiksi tutkimuksen tai päätöksenteon tukena, on kaikkien datan arviointi- ja tulkintaosaamista lisättävä.

”Kaikkien ei tarvitse oppia käsittelemään dataa itse tai tuottamaan sen pohjalta syväanalyysejä”, Tarrant huomauttaa. ”Datalukutaitoa pitää kuitenkin parantaa väestötasolla, jotta ihmiset osaisivat arvioida kohtaamansa datakokonaisuuksien luotettavuutta, keräysperusteita ja esimerkiksi datan tulkitsijan arvopohjan vaikutusta datasta jalostettuihin johtopäätöksiin.” ODI onkin kehittänyt omat datalukutaidon taitotasot erityisesti organisaatioiden datalukutaidon vahvistamiseksi.

”Yksilöille tärkein datataito on kyky arvioida kriittisesti kohtaamaansa dataa ja siitä tehtyjä päätelmiä”, Tarrant kiteyttää.

Näet Dave Tarrantin esityksen oheiselta tallenteelta. Tallenne on englanninkielinen.

Oman alustan arvoja tunnistamassa


Hogeschool Amsterdam -korkeakoulun professori Martijn de Waal puhui omassa esiintymisestään osallistumisesta, osallistamisesta ja yhteiskehittämisestä virtuaalialustoilla. Civic Interaction Design -oppiaineessa työskentelevä de Waal on erityisen kiinnostunut kansalaisvaikuttamisesta ja siitä, kuinka kansalaiset voivat osallistua virtuaalisesti muillakin kuin voittoa tavoittelevien digijättien hallinnoimilla alustoilla.

”Kansalaistoiminnalle tarkoitettujen ei-fyysisten tilojen tekeminen vaatii paljon, jotta alustat olisivat tarkoituksenmukaisia”, de Waal painottaa. ”Esimerkiksi jo ennen alustan suunnittelua tulisi kartoittaa ja koota yhteen laaja joukko niitä ihmisiä ja toimijoita, jotka alustasta hyötyisivät. Muuten ei ole takeita, että kohderyhmät välittäisivät uudesta alustasta sen valmistuttua, kun heidän rajallisesta osallistumiskapasiteetistaan kilpailee moni muukin taho.”

De Waal muistuttaa myös, että alustoja valitessa tai tuottaessa tulee aina tehneeksi myös taloudellisia ja sosiaalisia arvovalintoja. Siksi alustojenkin arvot olisi parempi määritellä tietoisesti osana projektia.

Näet Martijn de Waalin esityksen oheiselta tallenteelta. Tallenne on englanninkielinen.

Dialogia, tuntemusta ja luottamusta

Esiintyjillä oli myös aikaa vastata yhdessä pieneen osaan katsojakysymyksistä, joita osallistujat tapahtuma-alustalla alustuksia katsoessaan vilkkaasti esittivät. Uusille alustoille innostamisen ja dataähkyssä navigoinnin lisäksi Niemi-Hugaerts, Tarrant ja de Waal pohtivat sitä, kuinka ihmisten keskinäistä luottamusta voisi lisätä digitaalisessa maailmassa.

”Olen kokenut, että luottamusta lisää esimerkiksi se, että jotain tiettyä pulmaa ratkaistaessa ottaa mukaan ne ihmiset joiden digitaaliset perustaidot ovat puutteelliset. He voivat olla eri tavalla motivoituneita löytämään ratkaisua ja tarjoavat uutta näkökulmaa”, Dave Tarrant totesi.

Voit katsoa #TIEKE40-tilaisuuden englanninkielisen kysymys-vastausosion oheiselta videolta.

Matkakokemuksia ja -kertomuksia

Esitysten innoittamina osallistujat jakautuivat kolmeen virtuaaliseen hyttiin pohtimaan digitalisaation tulevaisuutta kolmesta vaihtoehtoisesta näkökulmasta:

1) Arvot ja ihmiset mukaan teknologiakehitykseen
2) Datasta arvoa yhteiskunnalle, yksilöille ja yrityksille
3) Osaamisen arvo: miten varmistamme kaikkien digitaidot tulevaisuudessa.

Kutakin hyttiä luotsasivat TIEKEn työntekijät, ja osallistujat saivat ottaa kantaa erilaisiin hytin aihepiiriä koskeviin väitteisiin.
Joitakin kommentteja keskusteluista:

”Teknologiaa voi lähestyä niin monelta eri taholta, että koskaan ei voi olla valmis, ei edes siinä omalla pienellä alueella, johon on erikoistunut. Toisaalta huikeaa, että voi kehittää itseään jatkuvasti. Toisaalta huolestuttaa erityisesti niiden kohtalo, joilla digitaidot eivät ole kovin vahvat. On muka helppoa ja mukavaa, ja sitten vaikkapa tietoturva unohtuu kokonaan.”

Osallistujan kommentti väitteeseen ”Ymmärryksemme ei pysy teknologiakehityksen perässä ja mukavuudenhalussamme annamme teknologian ohjailla toimintaamme.”

Eettisyyden ja kestävyyden huomioiminen nimenomaan parantavat tiedon arvoa. Voisiko verrata vaikkapa ilmastokysymykseen? Molemmissa tavoitellaan laadukasta elinympäristöä ja kestävää kehitystä.

Osallistujan kommentti väitteeseen ”Eettisyys ja kestävyys eivät lisää datan arvoa.”

”Tällä hetkellä pääsee digimaailmassa ajelemaan ilman ”ajokorttia”. Siinä on isot riskit, jos ei ole riittävää ymmärrystä tietoturvallisuudesta. Tietoisuuden pitäisi olla edellytys, käytännössä näin ei ole.”

Osallistujan kommentti väitteeseen ”Ymmärrys ja tietoisuus tietoturvasta on edellytys digimaailmassa toimimiseen.”

Voit katsoa TIEKEn työntekijöiden esittämän yhteenvedon työskentelyhyttien annista oheiselta videolta.

Matka kohti hyvää tietoyhteiskuntaa jatkuu

Virtuaalinen tilaisuus järjestettiin Howspace-tapahtuma-alustalla. Striimaamisesta kolmen maan välillä vastasi Apogee.

TIEKE kiitää lämpimästi kaikkia Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen -tilaisuuteen osallistuneita, esityksiä seuranneita, kysymyksiä kysyneitä ja etenkin työskentelyhyteissä näkemyksiään jakaneita! Tilaisuuden tallenteet jäävät verkkoon vielä myöhemminkin katsottavaksi. Toivottavasti tilaisuus ja tallenteet antavat uusia oivalluksia siihen, kuinka rakennamme yhteistyössä parhaan mahdollisen tulevaisuuden. Jatkamme TIEKEssä työtä kohti maailmaa, jossa teknologia ja digitaalisuus palvelee ihmistä, yhteiskuntaa ja elinympäristöämme.

Innostunein matkaterveisin,
TIEKE

Lue seuraavaksi