Elisa hiilineutraaliksi 2020 aikana
Digitaaliset prosessit

Kuva: Heikki Pälviä

Elisa hiilineutraaliksi 2020 aikana

Tieto- ja viestintätekniikalla on tutkitusti keskeinen rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta ilmastonmuutos on merkittävin käsissämme oleva haaste. Tutkijoiden ja asiantuntijoiden viesti on harvinaisen selkeä: meidän tulee puolittaa päästömme vuoteen 2030 mennessä, jotta maapallon keskilämpötilan nousu yli 1,5 °C nykyisestä voitaisiin välttää.

ICT-alalla on keskeinen rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Kansainvälisen, alan kestävää kehitystä edistävän The Global Enabling Sustainability Initiative -yhteisön (GeSi) raportin mukaan digitaalisten palvelujen tuottaminen kestävällä tavalla voi pienentää hiilipäästöjä määrällä, joka vastaa yhdeksää prosenttia maailman kokonaispäästöistä. Vastaavasti on arvioitu, että mobiiliteknologiaratkaisujen hiilijalanjäljen suhde hiilikädenjälkeen olisi 1:10.

Digitalisaatio muuttaa tapojamme toimia ja vuorovaikuttaa. Ict-alan myönteinen ilmastovaikutus lähtee yritysten oman toiminnan muuttamisesta kestäväksi. Se tarkoittaa koko toimintaketjun – laitteiden, teknologioiden, palvelujen – kehittämistä vähähiiliseksi ja ympäristömyönteiseksi.

Alan yritykset toimivatkin jo määrätietoisesti. Esimerkkejä ovat muun muassa uusiutuvan sähkön käyttö, pilvipalvelujen energiatehokkuuden jatkuva parantaminen, mobiiliverkon käytön optimointi, konesalien hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämpöverkossa sekä laitteiden uusiokäyttö ja kierrätys. Nämä kaikki sekä keventävät ilmakehän hiilikuormaa että vauhdittavat kiertotaloutta.

”ICT-alan myönteinen ilmastovaikutus lähtee yritysten oman toiminnan muuttamisesta kestäväksi.”

Kestävälle perustalle rakennettuja digitaalisia palveluja hyödyntämällä kaikki yhteiskunnan toimijat yksittäisestä kuluttajasta yrityksiin ja julkiseen sektoriin voivat tehdä ilmastotekoja, joilla parannamme liikkumisen ja tuotannon energiatehokkuutta, vähennämme raaka-ainehukkaa, ja mahdollistamme kiertotalouden. Uudet teknologiat, erityisesti 5G, esineiden internet ja tekoäly, tarjoavat tulevaisuudessa yhä parempia työkaluja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi.

”Digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus” on Elisan missio. Haluamme olla hiilineutraali vuoden 2020 aikana. Saavutamme tavoitteen käyttämällä uusiutuvaa sähköä ja kehittämällä prosessejamme energiatehokkaiksi, minkä lisäksi kompensoimme loput 11 prosenttia päästöistämme. Näillä askelilla hillitsemme omalta osaltamme ilmaston lämpenemistä ja vauhditamme yhteistä matkaamme kohti kestävää digitaalista tulevaisuutta.

Ilmastonmuutos vaatii toimenpiteitä jokaiselta. Maapallon lämpenemisen rajaaminen kriittiseen 1,5 asteeseen on mahdollista soveltamalla olemassa olevia parhaita käytäntöjä ja hakemalla uusia toimintamalleja.

Hyödyntämällä fiksusti teknologiaa vähennämme globaaleja päästöjä. Jo nyt käytämme monipuolisesti digitalisaatiota etätyössä, terveydenhuollossa ja sähköisessä asioinnissa. Uusia innovaatioita kehitetään jatkuvasti lisää. Tässä digitalisaatio tarjoaa selkeästi enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia.

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Digiyritysneuvonta – Digitaalista yritysneuvontaa vai yritysneuvontaa digiasioissa? 
Digikyvykkyys

Digiyritysneuvonta – Digitaalista yritysneuvontaa vai yritysneuvontaa digiasioissa? 

Digiyritysneuvonta-hankkeessa tavoitteena on kehittää sekä pk-yritysten digitaalista osaamista että yritysneuvojien kykyä tarjota asiantuntevaa opastusta digikehityksen poluilla. Hankkeessa luodaan valtakunnallinen neuvontamalli, joka parantaa yritysten mahdollisuuksia saada juuri heidän tarpeisiinsa sopivaa digineuvontaa.

Sofia Pihlava
Datatalous
Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi
Datatalous

Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi

Data-avaruudet luovat yrityksille mahdollisuuksia nopeutetulle kasvulle ja innovaatioille, turvaavat pääsyn tärkeisiin resursseihin sekä mahdollistavat datan myynnin ja jakamisen usean toimijan kesken. Data-avaruusteknologiat ovat myös tärkeitä mahdollistajia tekoälyratkaisujen kehittämisessä. Juuri lanseerattu Data Spaces Alliance Finland -verkosto kokoaa suomalaiset dataliiketoiminnan edelläkävijät yhteen ja tarjoaa jäsenilleen yhtenäisen näkymän organisaatiorajat ylittävien ratkaisujen kehittämiseen.

Suvi Alatalo
Vastuullisuus
GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille
Vastuullisuus

GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille

Tervetuloa koulutukseen, jonka jälkeen ymmärrät ICT-alan merkityksen tietoyhteiskunnalle ja tämän kehityksen vaikutukset ilmastoon. Lisäksi ymmärrät miten alan haasteet kytkeytyvät ilmastonmuutoksen ongelmakenttään.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä