TuotTo – Tuottavat toimintamallit

TuotTo – Tuottavat toimintamallit

TuotTo-hankkeessa kehitettiin erityisesti mikro- ja pk-yritysten logistiikkatoimintojen tuottavuutta ja kilpailukykyä digitalisoituvassa ja muuttuvassa työympäristössä yksilön ja työyhteisöjen työhyvinvointia tukevalla tavalla.

TuotTo-hankkeessa yrityksissä hahmotettiin ensin yhdessä kokonaiskuva yrityksen kehityssuunnasta ja kartoitettiin nykytoiminnan kehitystarpeet. Sitten valittiin muutama asia, joita ensin edistetään. Kehityskohteiden kirjo yrityksissä osoittautui laajaksi, mutta seuraavat viisi asiaa olivat useimmissa yrityksissä keskeisiä mahdollisuuksia toiminnan parantamiseen:

Tuottavuutta ja työhyvinvointia logistiikkatyön digitalisaatiolla

Kehittämisen TOP 5

1. Perehdy ja opasta käytössä oleviin tietojärjestelmiin.

Tehosta järjestelmien ominaisuuksien hyödyntämistä. Panosta järjestelmien integrointiin. Kouluta ja opasta kaikille käyttäjille riittävät taidot järjestelmien käyttöön. Näin esimerkiksi tietojen kirjaamisen tarve moneen paikkaan vähenee ja ajantasainen seurantatieto (tilaukset, varastot, konekuormitus, työajat jne.) lisääntyy.

2. Kehitä varastonhallintaa.

Varastojen siisteys, järjestys ja varastotietojen ajantasaisuus ovat keskeinen osa sujuvaa ja tuottavaa toimintaa. Keinoja ovat esimerkiksi numeroidut varastopaikat, tuote- ja materiaalikoodiston selkeys, viivakoodien käyttöönotto ja tilausrajojen asettaminen.

3. Kehitä työnjakoa ja selkiytä vastuita.

Kun yritys kasvaa ja toiminta muuttuu, tärkeää on aika ajoin pohtia, tukevatko organisointi, työnjako, tehtävät ja vastuut toiminnan sujuvuutta ja työhyvinvointia.

4. Tehosta perehdytystä ja huolehdi jatkuvasti osaamisen ylläpidosta.

Kokoa perehdytyskansioon perehdytyskäytännöt, ohjeet, tarkistuslistat ja muut materiaalit. Kouluta uusista tuotteista, materiaaleista ja välineistä. Ratkaise yhdessä ongelmia ja kehitä yhdessä prosesseja ja uusia tuotteita.

5. Kehitä sisäistä viestintää.

Pienessäkin yrityksessä huhu korvaa tiedon ja jokaisen oma kokemus yhtenäisen näkemyksen, jos johdon ja työntekijöiden viestintä ei ole säännöllistä ja keskustelu avointa. Esimerkiksi säännölliset kokouskäytännöt päivittäisille ja pidemmän aikavälin asioille sekä sähköinen kalenteri, skype ja muut digitaaliset välineet varmistavat yhteisen ymmärryksen niin päivittäisestä priorisoinnista kuin yrityksen tulevasta suunnasta.

Kehitä yhdessä – opi yhdessä!

Erityisesti PK-yrityksissä työntekijät toimivat lähellä asiakasrajapintaa. Myymälä ja tuotantotila ovat usein yksi ja sama asia, onpa kyse sitten metallipajasta, tarrayrityksestä tai vaateverkkokaupasta. Siivousyrityksissä työntekijä toimii asiakkaan tiloissa. Näin työntekijät tuntevat tuotteet ja prosessit sekä asiakkaan palvelutarpeen. Kun työntekijät tuovat esille oman tietonsa ja johto näkemyksenä yrityksen toimintaympäristöstä ja kehitysvaihtoehdoista, muodostuu kaikille ymmärrys siitä, miksi muutoksia tehdään ja mitä hyötyä niistä on työn tekemisen kokonaisuuden kannalta. Kun kehitetään yhdessä, parannetaan yhtaikaa sekä yhteistä toimintaa, osaamista että työhyvinvointia.